Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
21/06/2013
Парламентарен контрол - 11.00 часа

I. Анелия Клисарова, Министър на образованието и науката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МИЛЕНА ЦВЕТАНОВА ДАМЯНОВА относно обхвата на децата в предучилищното образование.

2. Въпрос от н.п. МИЛЕНА ЦВЕТАНОВА ДАМЯНОВА относно политиката на Министерството на образованието и науката по отношение на броя на часовете за изучаване на отделните учебни предмети в училищното образование.

3. Въпрос от н.п. ЦВЕТА ВЪЛЧЕВА КАРАЯНЧЕВА относно Основно училище "Никола Вапцаров" в село Бели вир, общ. Черноочене.

4. Въпрос от н.п. ВАНЯ ЧАВДАРОВА ДОБРЕВА относно осигуряване на необходимите условия за осъществяване на задължителна предучилищна подготовка.

5. Въпрос от н.п. ВАНЯ ЧАВДАРОВА ДОБРЕВА относно усвояване на средства по Оперативна програма "Човешки ресурси" за образование.

II. Данаил Папазов, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ИВАЙЛО АНГЕЛОВ МОСКОВСКИ относно приватизацията на БДЖ "Товарни превози" и мерки за спасяването на БДЖ.

2. Въпрос от н.п. ИВАЙЛО АНГЕЛОВ МОСКОВСКИ относно модификацията на Оперативна програма "Транспорт".

3. Въпрос от н.п. КИРИЛ КРАСИМИРОВ КОЛЕВ относно мерките на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и на правителството по повод дискриминационната политика на Република Турция към българските превозвачи.

4. Въпрос от н.п. ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ относно проблемите на българските превозвачи при извършване на товарни превози от и за Турция.

III. Кристиан Вигенин, Министър на външните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ЦВЕТАН ГЕНЧЕВ ЦВЕТАНОВ относно позицията на Министерството на външните работи за участието на представители на "Хизбула" в терористичния акт, извършен през миналата година в Бургас.

IV. Димитър Греков, Министър на земеделието и храните ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СПАС ЯНЕВ ПАНЧЕВ относно мярка 112 "Създаване на стопанства на млади фермери".

2. Въпрос от н.п. ФИЛИП СТЕФАНОВ ПОПОВ относно защита на горски територии в област Видин от листогризещ вредител - гъсеница "гъботворка".

V. Драгомир Стойнев, Министър на икономиката и енергетиката ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЖЕЛЬО ИВАНОВ БОЙЧЕВ относно политиката на Министерството на икономиката и енергетиката за бъдещата Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" за следващия програмен период 2014 - 2020.

2. Въпрос от н.п. ЖЕЛЬО ИВАНОВ БОЙЧЕВ относно състоянието на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика".

3. Питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно политиката на Министерството на икономиката и енергетиката за гарантиране успешното използване на средствата по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 - 2013 г.".

4. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР ДИМЧЕВ ДИМОВ относно преустановяване мощността на ТЕЦ "Марица - Изток 2".

На основание чл. 90, ал. 3 и чл. 93. ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- заместник министър-председателят и министър на правосъдието Зинаида Златанова - на питане от народния представител Димчо Михалевски;
- министърът на отбраната Ангел Найденов - на въпрос от народния представител Атанас Мерджанов;
- министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев - на въпрос от народния представител Борис Цветков.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват: министър-председателят на Република България Пламен Орешарски, министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева, министърът на околната среда и водите Искра Михайлова, и министърът на здравеопазването Таня Андреева.
Пламен Орешарски, Министър-председател на Република България:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ, относно споразумението за партньорство на република България за програмен период 2014-2020 г (връчен на 21 юни 2013 г.).

Ангел Найденов, Министър на отбраната:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ВАЛЕНТИН ИВАНОВ РАДЕВ, относно охрана на складовете с въоръжение и боеприпаси в Българската армия (връчен на 21 юни 2013 г.).

Драгомир Стойнев, Министър на икономиката и енергетиката:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно информация за капитала, собствеността и финансовото състояние на "Слънчев бряг" АД (връчен на 21 юни 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ПЕТЪР АТАНАСОВ КУРУМБАШЕВ, относно идеята за индивидуални договори на гражданите с топлофикационните дружества (връчен на 21 юни 2013 г.).===

Драгомир Стойнев, Министър на икономиката и енергетиката:

Устен отговор в заседанието на 21 юни 2013 г. на питане от н.п. ЖЕЛЬО ИВАНОВ БОЙЧЕВ, относно политиката на Министерството на икономиката и енергетиката за бъдещата Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" за следващия програмен период 2014 - 2020.

Устен отговор в заседанието на 21 юни 2013 г. на въпрос от н.п. ЖЕЛЬО ИВАНОВ БОЙЧЕВ, относно състоянието на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика".

Устен отговор в заседанието на 21 юни 2013 г. на въпрос от н.п. ДИМИТЪР ДИМЧЕВ ДИМОВ, относно преустановяване мощността на ТЕЦ "Марица - Изток 2".

Устен отговор в заседанието на 21 юни 2013 г. на питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно политиката на Министерството на икономиката и енергетиката за гарантиране успешното използване на средствата по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 - 2013 г.".

Димитър Греков, Министър на земеделието и храните:

Устен отговор в заседанието на 21 юни 2013 г. на въпрос от н.п. СПАС ЯНЕВ ПАНЧЕВ, относно мярка 112 "Създаване на стопанства на млади фермери".

Устен отговор в заседанието на 21 юни 2013 г. на въпрос от н.п. ФИЛИП СТЕФАНОВ ПОПОВ, относно защита на горски територии в област Видин от листогризещ вредител - гъсеница "гъботворка".

Данаил Папазов, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията:

Устен отговор в заседанието на 21 юни 2013 г. на въпрос от н.п. КИРИЛ КРАСИМИРОВ КОЛЕВ, относно мерките на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и на правителството по повод дискриминационната политика на Република Турция към българските превозвачи.

Анелия Клисарова, Министър на образованието и науката:

Устен отговор в заседанието на 21 юни 2013 г. на въпрос от н.п. ВАНЯ ЧАВДАРОВА ДОБРЕВА, относно осигуряване на необходимите условия за осъществяване на задължителна предучилищна подготовка.

Устен отговор в заседанието на 21 юни 2013 г. на въпрос от н.п. ВАНЯ ЧАВДАРОВА ДОБРЕВА, относно усвояване на средства по Оперативна програма "Човешки ресурси" за образование.
Форма за търсене
Ключова дума