Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
08/07/2016
Парламентарен контрол - 11.00 часа

I. Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика ще отговори на:

1. Питане от н.п. ИВАН СЛАВОВ ИВАНОВ относно процеса на приватизация и следприватизационен контрол.

II. Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси и министър на образованието и науката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН относно българското председателство на Съвета на ЕС след референдума във Великобритания.

2. Въпрос от н.п. РАДАН МИЛЕНОВ КЪНЕВ относно нов пропускателен режим в 9 Френска езикова гимназия "Алфонс дьо Ламартин".

3. Въпрос от н.п. ВЕЛИЗАР ПЕНКОВ ЕНЧЕВ относно конкурса за лектор по българистика във Виенския университет.

III. Лиляна Павлова, министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СЛАВЧО СТОЕВ АТАНАСОВ относно изпълнение на Програмата за саниране на жилищни сгради на българските граждани.

2. Въпрос от н.п. МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ относно финансиране от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, което се предоставя на общините по разработена програма за подобряване качеството на питейната вода и намаляване загубите по водопроводната мрежа.

3. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР АНДРЕЕВ ДЕЛЧЕВ относно стартиране на строежа на Лот 3 от автомагистрала "Струма".

4. Въпрос от н.п. НАСТИМИР АНАНИЕВ АНАНИЕВ относно одитен доклад и предприети мерки за ограничаване на ПТП на първокласен път І - 1, от км. 380+800 до км. 397+700 (участъка от Кресненското дефиле).

5. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КАДИЕВ относно изграждане на трета лента на пътя Асеновград - Смолян.

6. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ КОВАЧЕВ относно пътен участък Варна - Златни пясъци.

7. Въпрос от н.п. КРАСИМИР ИЛИЕВ БОГДАНОВ относно лошото състояние на ІІІ - то класната пътна мрежа на територията на Община Хайредин.

8. Въпрос от н.п. ВИЛИ МЛАДЕНОВ ЛИЛКОВ относно необходимостта от спешен ремонт на пътен участък на територията на община Бойница, част от Републиканската пътна мрежа.

IV. Вежди Рашидов, министър на културата ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР АНДРЕЕВ ДЕЛЧЕВ относно държавната политика за популяризиране на културата чрез осигуряване на безплатен вход в музеите и галериите.

2. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно неспазване на указанията на Министерството на културата в община Нова Загора.

V. Екатерина Гечева-Захариева, министър на правосъдието ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР АНДРЕЕВ ДЕЛЧЕВ относно информация и процедура за получаване на българско гражданство от лица, родени в България.

2. Въпрос от н.п. ЯВОР ИЛИЕВ ХАЙТОВ относно българските затвори.

3. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно наградата "Почтен магистрат", под патронажа на министъра на правосъдието.

VI. Николина Ангелкова, министър на туризма ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно посещението на български абитуриенти в Република Турция.

2. Въпрос от н.п. КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ относно политика за развитие на туризма и действия на Министерството на вътрешните работи за профилактика на туристи по Черноморието.

VII. Зорница Русинова, министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно по-бавния ръст на заетостта през първото тримесечие на 2016 г.

2. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ относно действия и мерки, които да дадат възможност на хора, работили по трудов договор, но учат в задочна или друга форма на обучение, извън редовната, след освобождаването им от работа да получават обезщетение за безработица.

VIII. Божидар Лукарски, министър на икономиката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ относно управлението на "Летище Стара Загора" ЕАД, партийни назначения и източване на дружеството.

2. Питане от н.п. РУМЕН ВАСИЛЕВ ГЕЧЕВ относно политиката за привличане на преки чужди инвестиции.

IX. Ивелина Василева, министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВИЛИ МЛАДЕНОВ ЛИЛКОВ относно резултатите от изпълнението на обществена поръчка с предмет: "Строително - монтажни дейности за разкриване сондажи на находище на минерална вода в гр. Симитли".

2. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ХРИСТОВ ПЕТРОВ относно подписка на граждани на Меричлери, касаеща снабдяването с питейна вода и използването на минералните извори.

3. Питане от н.п. ВИЛИ МЛАДЕНОВ ЛИЛКОВ относно системата за управление, в т.ч. събиране и разходване, на продуктови такси и лицензионни възнаграждения за рециклиране на излезли от употреба моторни превозни средства в България.

4. Въпрос от н.п. ИВАН ПЕНКОВ ИВАНОВ относно изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води на гр. Видин.

X. Ивайло Московски, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВЕЛИЗАР ПЕНКОВ ЕНЧЕВ относно кадровата политика и работата с учебните центрове на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация".

2. Въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно концесиониране на Летище София, така че да не се ограничава достъпа на нови превозвачи.

3. Въпрос от н.п. РУМЕН ВАСИЛЕВ ГЕЧЕВ относно назначаване на ръководителя на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация".

4. Въпрос от н.п. ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ и ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ относно неприключили до 31.12.2015 г. проекти по ОП "Транспорт" 2007 - 2013 г.

5. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ относно Оказване на натиск върху служители на "Летище София" ЕАД.

На основание чл. 92, ал. 3 и чл. 95, ал. 2 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- заместник министър-председателят по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова – на 2 въпроса с писмен отговор от народните представители Петър Славов, Методи Андреев и Мартин Димитров; и Настимир Ананиев;
- заместник министър-председателят по координация на европейските политики и институционалните въпроси и министър на образованието и науката Меглена Кунева - на 2 въпроса от народните представители Кристиан Вигенин и Стоян Мирчев; и Станислав Станилов;
- министърът на земеделието и храните Десислава Танева – на 5 въпроса от народните представители Манол Генов; Светла Бъчварова и Добрин Данев (2 въпроса); Вили Лилков; и Бойка Маринска.
- министърът на здравеопазването Петър Москов – на въпрос с писмен отговор от народните представители Ахмед Ахмедов и Хасан Адемов.
Поради отсъствие на народни представители по уважителни причини, се отлагат отговорите на:
- 1 питане от народния представител Айхан Етем – към заместник министър-председателя по европейските фондове и икономическата политика Томислав Дончев;
- 1 въпрос от народния представител Дора Янкова - към министъра на туризма Николина Ангелкова;
- 2 въпроса от народния представител Джейхан Ибрямов - към министъра на културата Вежди Рашидов; и към министъра на правосъдието Екатерина Захариева;
- 1 въпрос от народния представител Гюнай Хюсмен – към министъра на културата Вежди Рашидов.
Поради срещи с международен характер - участие в заключителната среща с представители на Международния валутен фонд и Световната банка, в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на финансите Владислав Горанов.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол няма да участват – заместник министър-председателят по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова; министърът на отбраната Николай Ненчев; министърът на здравеопазването Петър Москов; и министърът на външните работи Даниел Митов.
Поради предварително поет ангажимент, в заседанието за парламентарен контрол няма да участва - министърът на енергетиката Теменужка Петкова.
Форма за търсене
Ключова дума