Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
30/09/2016
Парламентарен контрол - 11.00 часа

I. Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси и министър на образованието и науката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно липса на политическа воля за уреждане на отношенията на България с обединения институт за ядрени изследвания - Дубна.

2. Въпрос от н.п. ЯВОР ИЛИЕВ ХАЙТОВ относно училища в община Роман.

II. Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВИЛИ МЛАДЕНОВ ЛИЛКОВ относно политиката на правителството за целенасочена подкрепа на развитието на Северозападна България.

2. Въпрос от н.п. ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ относно текущо изпълнение на оперативните програми за програмен период 2014 - 2020.

3. Въпрос от н.п. АЙХАН АХМЕД ЕТЕМ относно забавяне на евросредства по оперативни програми от европейските фондове.

4. Въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ и МЕТОДИ БОРИСОВ АНДРЕЕВ относно нарушения при приватизацията на Дипломатическия клуб "Бояна".

III. Даниел Митов, министър на външните работи ще отговори на:

1. Питане от н.п. РУМЕН ВАСИЛЕВ ГЕЧЕВ относно отношенията с Република Куба.

2. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ СТОЯНОВ КАДИЕВ относно действия на посолството и консулските представителства на България в Република Турция по време на опит за военен преврат.

3. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ СТОЯНОВ КАДИЕВ относно назначения на посланици и дипломатически служители на Република България.

4. Въпрос от н.п. МАГДАЛЕНА ЛАМБОВА ТАШЕВА относно откриването на посолство на Кралство Саудитска Арабия и закриването на посолството на Кралство Норвегия в София.

5. Въпрос от н.п. ВЕЛИЗАР ПЕНКОВ ЕНЧЕВ относно обещаната от българския премиер безусловна подкрепа за членството на Република Сърбия в Европейския съюз.

IV. Николай Ненчев, министър на отбраната ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВЕЛИЗАР ПЕНКОВ ЕНЧЕВ относно Мандатът на българския военен контингент в Афганистан.

2. Въпрос от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ относно разходи на Министерството на отбраната за издръжка на личен състав и техника, участващи в охраната на държавната граница.

V. Владислав Горанов, министър на финансите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. НИКОЛА ПЕЙЧЕВ ХАДЖИЙСКИ относно одобряване на списък за доставки на стоки, съгласно разпоредбата на чл. 79, ал. 1, т. 7 от Закона за обществените поръчки.

2. Питане от н.п. РУМЕН ВАСИЛЕВ ГЕЧЕВ относно еднолично акционерно дружество с държавно участие в капитала "Фонд мениджър на финансови инструменти в България" ЕАД.

3. Въпрос от н.п. ВЕЛИЗАР ПЕНКОВ ЕНЧЕВ относно Негативните последици от въвеждането на еврото като национална валута, без да се европеизира политиката на доходите в Република България.

4. Въпрос от н.п. ВИЛИ МЛАДЕНОВ ЛИЛКОВ относно постъпленията на Националния компенсационен жилищен фонд за уреждане на правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове.

На основание чл. 92, ал. 3 и чл. 95, ал. 2 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- заместник министър-председателят по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова – на 10 въпроса и на 1 питане от народните представители Любомир Владимиров; Явор Хайтов; Димитър Шишков; Иван Валентинов Иванов (2 въпроса); Гюнай Хюсмен; Светослав Белемезов (2 въпроса); Петър Кадиев (2 въпроса); Атанас Мерджанов и Кристиан Вигенин; и Георги Свиленски (питане);
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова – на въпрос от народния представител Манол Генов; и на 5 въпроса с писмен отговор от народните представители Петър Славов (2 въпроса); Мартин Димитров, Петър Славов и Методи Андреев; Настимир Ананиев и Антони Тренчев; и Петър Иванов Петров;
- министърът на външните работи Даниел Митов – на 2 въпроса от народните представители Атанас Зафиров; и Велизар Енчев;
- министърът на здравеопазването Петър Москов – на въпрос от народните представители Мартин Димитров, Петър Славов и Методи Андреев;
- министърът на културата Вежди Рашидов – на 3 въпроса с писмен отговор от народните представители Мартин Димитров, Петър Славов и Методи Андреев; Георги Свиленски; и Стоян Мирчев;
- министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски – на въпрос с писмен отговор от народните представители Мартин Димитров, Петър Славов и Методи Андреев;
- министърът на младежта и спорта Красен Кралев – на въпрос с писмен отговор от народните представители Мартин Димитров, Петър Славов и Методи Андреев;
- министърът на земеделието и храните Десислава Танева – на 2 въпроса с писмен отговор от народния представител Петър Славов; и Мартин Димитров, Петър Славов и Методи Андреев;
- министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова – на въпрос с писмен отговор от народния представител Иван Славов Иванов;
- министърът на енергетиката Теменужка Петкова - на въпрос с писмен отговор от народните представители Мартин Димитров, Петър Славов и Методи Андреев;
- министърът на икономиката Божидар Лукарски – на въпрос с писмен отговор от народните представители Мартин Димитров, Петър Славов и Методи Андреев.
Поради отсъствие на народни представители по уважителни причини, се отлагат отговорите на:
- въпрос от народния представител Борислав Иглев - към министъра на туризма Николина Ангелкова;
- въпрос от народния представител Атанас Зафиров - към министъра на външните работи Даниел Митов;
- питане от народния представител Георги Кючуков - към министъра на външните работи Даниел Митов;
- 2 въпроса от народния представител Слави Бинев - към министъра на външните работи Даниел Митов;
- питане от народните представители Иван Валентинов Иванов и Дора Янкова - към заместник министър-председателя по европейските фондове и икономическата политика Томислав Дончев.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол няма да участват – министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски; министърът на икономиката Божидар Лукарски; министърът на земеделието и храните Десислава Танева; министърът на здравеопазването Петър Москов; и министърът на околната среда и водите Ивелина Василева.
Поради участие в среща от международен характер, в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова.
Поради предварително поети ангажименти, в заседанието за парламентарен контрол няма да участват - министърът на културата Вежди Рашидов, и министърът на енергетиката Теменужка Петкова.
Поради служебна командировка, в заседанието за парламентарен контрол няма да участва – народния представител Кристиан Вигенин.

Форма за търсене
Ключова дума