Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
25/11/2016
ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ, 11 часа

I. Ивелина Василева, министър на околната среда и водите в оставка ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ЯВОР ИЛИЕВ ХАЙТОВ относно замърсяване на въздуха в град Враца.

2. Въпрос от н.п. ИСКРЕН ВАСИЛЕВ ВЕСЕЛИНОВ относно системни замърсявания на въздуха в град Русе.

3. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно мерки за прекратяване на увреждането на жизнената среда в гр. Видин.

4. Въпрос от н.п. КАТЯ НИКОЛАЕВА ПОПОВА относно проект за канализация в с. Градина общ. Първомай, обл. Пловдив с вх. №08-00-403/27.01.2012г.

II. Зорница Русинова, министър на труда и социалната политика в оставка ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ИВАН ТОДОРОВ ИБРИШИМОВ относно контрола върху фирмите - доставчици на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия.

2. Въпрос от н.п. ИВАН ТОДОРОВ ИБРИШИМОВ относно финансовия ресурс за помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия.

3. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР КИРИЛОВ БАЙРАКТАРОВ относно извършени проверки от Главна дирекция "Инспекция по труда" за спазване на работното време.

4. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ СТОЯНОВ КАДИЕВ относно център за обществена подкрепа в град Своге.

III. Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси и министър на образованието и науката в оставка ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно публичното обсъждане на наукометричните критерии.

2. Въпрос от н.п. НИКОЛАЙ ВЕСЕЛИНОВ АЛЕКСАНДРОВ относно отпускането на стипендии за ромски ученици.

IV. Лиляна Павлова, министър на регионалното развитие и благоустройството в оставка ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ относно състоянието на пътното платно след рехабилитацията на 20 км отсечка от път |||-804 Поповица - Асеновград, от км 0+000 до км 20+442,71.

2. Въпрос от н.п. МАРТИН СТОЯНОВ ИВАНОВ относно рехабилитацията на моста на автомагистрала "Хемус", в участъка Витиня.

3. Въпрос от н.п. ИВАН ПЕНКОВ ИВАНОВ относно ремонт и рехабилитация на път ІІІ - 112, част от трасето, свързващо гр. Видин с гр. София.

4. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ и МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ относно допълване на пътни възли: на пътен възел "Оризово" при пресичането на АМ "Тракия" и АМ "Марица" и на пътен възел "Плодовитово" при пресичането на АМ "Тракия" и път ІІІ-666.

5. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ СТОЯНОВ КАДИЕВ относно обществена поръчка за предоставяне на далекосъобщителни услуги за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър.

6. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ СТОЯНОВ КАДИЕВ относно закупен автомобил от Агенция по геодезия, картография и кадастър.

7. Въпрос от н.п. ИВАН КИРИЛОВ ИВАНОВ относно състояние на третокласната пътна мрежа в oбласт Велико Търново.

8. Въпрос от н.п. МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ и ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА относно готовността за обезпечаване на зимното снегопочистване сезон 2016 - 2017 г.

9. Въпрос от н.п. МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ относно осъществяването на рехабилитацията на пътя Пловдив - Асеновград.

10. Въпрос от н.п. ХАСАН АХМЕД АДЕМОВ относно актуалното състояние на пътни артерии от републиканската пътна мрежа на територията на Община Исперих.

11. Питане от н.п. ИВАН КИРИЛОВ ИВАНОВ, КЛАВДИЯ ГЕОРГИЕВА ГРИГОРОВА-ГАНЧЕВА, ЕВГЕНИ ДИМИТРОВ СТОЕВ и МИЛЕН ВАСИЛЕВ МИХОВ относно състояние на третокласната пътна мрежа в Република България.

12. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ СТОЯНОВ КАДИЕВ относно достъпна среда за хората с увреждания.

V. Вежди Рашидов, министър на културата в оставка ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно необходимост от подпомагане на къщата-музей "Александър Стамболийски".

VI. Десислава Танева, министър на земеделието и храните в оставка ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. БОЙКА ГРОЗЕВА МАРИНСКА относно неизпълнение на влязло в сила съдебно решение.

2. Въпрос от н.п. ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА относно изпълнението на натуралните показатели и финансовите резултати на териториалните поделения "Държавно ловно стопанство - Извора" - гр. Девин, "Държавно горско стопанство - Триград", и "Държавно горско стопанство" - Михалково.

3. Въпрос от н.п. ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА относно съхранение на иглолистните дървета в родопската гора.

4. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР АНДРЕЕВ ДЕЛЧЕВ относно гола сеч в горските територии в община Минерални бани.

5. Въпрос от н.п. ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ относно изготвяне на план за недопускане на санкции от ЕК за Програмен период 2007 - 2013.

6. Въпрос от н.п. ИВАН КОСТАДИНОВ СТАНКОВ и ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КАДИЕВ относно предприемането на мерки за подобряване санитарното състояние на горите в България.

VII. Владислав Горанов, министър на финансите в оставка ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. НИКОЛА ПЕЙЧЕВ ХАДЖИЙСКИ относно одобряване на списък за доставки на стоки, съгласно разпоредбата на чл. 79, ал. 1, т. 7 от Закона за обществените поръчки.

2. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ и МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно напредъкът по кандидатстването и присъединяването на България към Европейския банков съюз.

3. Въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ относно участието на България в ERM ІІ.

4. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЧЕНКОВ ТЪРНОВАЛИЙСКИ, МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ и СТЕФАН ЛАМБОВ ДАНАИЛОВ относно целевата субсидия на община Пловдив за успешно осъществяване на инициативата "Европейска столица на културата" през 2019 година.

На основание чл. 92, ал. 3 и чл. 95, ал. 2 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова в оставка – на 1 въпрос от народния представител Манол Генов;
- министърът на енергетиката Теменужка Петкова в оставка – на 2 въпроса с писмен отговор от народните представители Мартин Димитров и Петър Славов; и Драгомир Стойнев.
Поради отсъствие на народни представители по уважителни причини, се отлагат отговорите на:
- 2 въпроса от народния представител Борислав Иглев – към министъра на регионалното развитие и благоустройството в оставка Лиляна Павлова; и към министъра на туризма в оставка Николина Ангелкова;
- 2 въпроса от народния представител Слави Бинев – към министъра на външните работи в оставка Даниел Митов;
- 2 въпроса от народния представител Красимир Янков – към министъра на правосъдието в оставка Екатерина Захариева.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол няма да участва - министърът на външните работи Даниел Митов.
Поради предварително поети ангажименти от международен характер, в заседанието за парламентарен контрол няма да участва - министърът на здравеопазването в оставка Петър Москов.
Поради предварително поети ангажименти, в заседанието за парламентарен контрол няма да участват - заместник министър-председателят по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи в оставка Румяна Бъчварова; министърът на икономиката в оставка Божидар Лукарски; и министърът на енергетиката в оставка Теменужка Петкова.
Поради служебна командировка, в заседанието за парламентарен контрол няма да участват – народният представител Атанас Зафиров, и народният представител Джевдет Чакъров.
Форма за търсене
Ключова дума