Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
09/06/2017
Парламентарен контрол - 9.00 часа

1. Разискване по питане от народния представител Георги Йорданов към министъра на здравеопазването Николай Петров относно стратегия за развитие на лечебните заведения за болнична помощ в Република България.
2. Разискване по питане от народните представители Корнелия Нинова, Жельо Бойчев и Манол Генов към министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков относно политиката на МРРБ за изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

Въпроси и питания

I. Бойко Борисов, министър-председател на Република България ще отговори на:

1. Питане от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ относно кадровата политика на правителството.

2. Въпрос от н.п. ЕЛЕНА НИКОЛОВА ЙОНЧЕВА относно проведена среща на министър-председателя Бойко Борисов с държавния глава на автономията Иракски Кюрдистан Масуд Барзани.

II. Валери Симеонов, заместник министър-председател по икономическата и демографската политика ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ДЖЕЙХАН ХАСАНОВ ИБРЯМОВ относно предложение на вицепремиера по демографската политика за ограничаване на раждаемостта.

2. Въпрос от н.п. ТЕОДОРА АТАНАСОВА ХАЛАЧЕВА относно подписване на Споразумение за защита на децата от съдържание, което е неблагоприятно или създава опасност от увреждане на тяхното физическо, психическо, нравствено и/или социално развитие.

III. Теменужка Петкова, министър на енергетиката ще отговори на:

1. Питане от н.п. ТАСКО МИХАЙЛОВ ЕРМЕНКОВ и ИВАН КИРОВ ГЕНОВ относно актуалната политика на Министерство на енергетиката за гарантиране на електроенергийната сигурност на България.

2. Въпрос от н.п. ВАСИЛ МИЛАНОВ АНТОНОВ относно участие на български фирми в рехабилитацията на ПАВЕЦ "Чаира".

3. Въпрос от н.п. ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА и МИЛКО НЕДЯЛКОВ НЕДЯЛКОВ относно спиране на процедура за предоставена концесия.

4. Въпрос от н.п. ИВО АНГЕЛОВ ХРИСТОВ относно ТЕЦ "АЙ И ЕС Гълъбово" /AES - Гълъбово/ и ТЕЦ "КонтурГлобал Марица Изток 3" АД.

5. Въпрос от н.п. ИВО АНГЕЛОВ ХРИСТОВ относно напрежение в НЕК ЕАД, Предприятие "Водноелектрически централи", гр. Пловдив.

IV. Николай Нанков, министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ относно изпълнението на Закона за водите, във връзка с провежданата реформа в отрасъл "Водоснабдяване и канализация" и одобряването на бизнес плановете на ВиК - операторите за новия регулаторен период - 2017 - 2021 г.

2. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ВЛАДИМИРОВ относно възможности за разширяване на път І-1 от кв. "Княжево" до ПВ "Даскалово" - км 276+162 до км 286+847, с обща дължина 10,685 км.

3. Въпрос от н.п. ВАЛЕНТИН МИРЧОВ МИЛУШЕВ и СТАНИСЛАВ СТОЯНОВ ИВАНОВ относно обследване на настилката на пътната отсечка Дупница - Самоков.

4. Въпрос от н.п. ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ и НИКОЛА ИЛИЕВ ДИНКОВ относно крайно тежкото аварийно състояние на републикански път ІІІ-559 с. Полски градец - Тополовград - с. Устрем.

5. Въпрос от н.п. НАДЯ СПАСОВА КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА и ЙОРДАН СТОЯНОВ МЛАДЕНОВ относно финансиране на неотложен превантивен ремонт на участък от третокласната пътна мрежа ІІІ-8003 Блатница - Смилец - Дюлево от 23 + 764 до км 38 + 700, свързващ гр. Стрелча с областния център Пазарджик.

6. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛОВ МИХОВСКИ относно ремонт на третокласни пътни отсечки от Републиканската пътна мрежа на България.

V. Красимир Вълчев, министър на образованието и науката ще отговори на:

1. Питане от н.п. МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ относно политиките на министерството относно искания на общини за съгласие промяна предназначението на бивши училищни сгради с отпаднала необходимост.

2. Въпрос от н.п. НИНА ПЕЙЧЕВА МИТКОВА относно повишаващото се ниво на детската агресия и нейните прояви по време на пребиваването на децата в учебните заведения.

3. Въпрос от н.п. НИНА ПЕЙЧЕВА МИТКОВА относно повишаване на интереса на учениците към училището и учебния живот и мотивираното им участие в него.

4. Въпрос от н.п. ИРЕНА ТОДОРОВА АНАСТАСОВА относно събиране на информация от Министерството на образованието и науката за образователното ниво и трудовата заетост на родителите на децата от детските градини и учениците от специализираните и неспециализирани училища.

5. Въпрос от н.п. ПЕТЪР БОЙКОВ ВИТАНОВ относно мерки по повод на зачестилите случаи на насилие в училищата.

VI. Нено Димов, министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МИГЛЕНА ДОЙКОВА АЛЕКСАНДРОВА относно конкретни мерки за подобряване чистотата на въздуха в София.

2. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ, ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ и КРУМ КОСТАДИНОВ ЗАРКОВ относно замърсяване на атмосферния въздух в град Русе.

3. Въпрос от н.п. ЙОРДАН СТОЯНОВ МЛАДЕНОВ и НАДЯ СПАСОВА КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА относно рекултивиране на сметищата в област Пазарджик.

VII. Николина Ангелкова, министър на туризма ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ и ДАНИЕЛ ПЕТКОВ ЙОРДАНОВ относно плажа "Болата".

VIII. Бисер Петков, министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Питане от н.п. МИХАИЛ ИВАЙЛОВ ХРИСТОВ, АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ и ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ относно политиките за решаване на проблемите на хората с увреждания и конкретните действия, свързани с тях.

IX. Боил Банов, министър на културата ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СТОЯН МИХАЙЛОВ МИРЧЕВ относно финализирането на проекта на Национална стратегия за развитие на културата.

На основание чл. 96, ал. 3 и чл. 99, ал. 2 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- заместник министър-председателят Томислав Дончев – на 1 въпрос от народния представител Миглена Александрова;
- заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на правосъдието Екатерина Захариева – на 1 въпрос от народния представител Николай Цонков;
- министърът на правосъдието Цецка Цачева - на 1 въпрос от народния представител Миглена Александрова;
- министърът на културата Боил Банов - на 1 въпрос с писмен отговор от народния представител Миглена Александрова;
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков – на 1 въпрос от народните представители Надя Клисурска-Жекова и Йордан Младенов;
- министърът на икономиката Емил Караниколов - на 1 въпрос от народния представител Миглена Александрова.
Поради необходимост от присъствие в деня за посещение на високопоставени гости на учението „Balkan Dragger” (двустранна съвместна подготовка между Въоръжените сили на Република България и Република Гърция), в заседанието за парламентарен контрол няма да участва заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната Красимир Каракачанов.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол няма да участва и министърът на вътрешните работи Валентин Радев.Форма за търсене
Ключова дума