Народно събрание на Република България - Начало
Начало> 44-то Народно събрание > Парламентарни делегации
Парламентарни делегации
Делегация в Парламентарното измерение на Централноевропейската инициатива
5 народни представители към дата
НИКОЛАЙ ВЕСЕЛИНОВ АЛЕКСАНДРОВ
ДАНИЕЛА ВЛАДИМИРОВА САВЕКЛИЕВА
АТАНАС ПЕТРОВ КОСТАДИНОВ
ЕРОЛ ОСМАН МЕХМЕД
КРЪСТИНА НИКОЛОВА ТАСКОВА