Народно събрание на Република България - Начало
Начало> 44-то Народно събрание > Парламентарни делегации
Парламентарни делегации
Делегация в Парламентарната асамблея на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа
9 народни представители към дата
ДИМИТЪР БОРИСОВ ГЛАВЧЕВ
АЛБЕНА ВЛАДИМИРОВА НАЙДЕНОВА
БОРИС ВАНГЕЛОВ БОРИСОВ
ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ
ДИАНА ИВАНОВА ЙОРДАНОВА
ФИЛИП СТЕФАНОВ ПОПОВ
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ
ПЕТЪР ХРИСТОВ ПЕТРОВ
СНЕЖАНА ГЕОРГИЕВА ДУКОВА