Народно събрание на Република България - Начало
Начало> 43-то Народно събрание > Парламентарни групи
Парламентарни групи
Парламентарна група "Движение за права и свободи"
30 народни представители към дата
МУСТАФА САЛИ КАРАДАЙЪ
ЙОРДАН КИРИЛОВ ЦОНЕВ
РУШЕН МЕХМЕД РИЗА
СТАНИСЛАВ ДИМИТРОВ АНАСТАСОВ
ТУНЧЕР МЕХМЕДОВ КЪРДЖАЛИЕВ
ЧЕТИН ХЮСЕИН КАЗАК
ФЕРИХАН ИЛИЯЗОВА АХМЕДОВА
АЙХАН АХМЕД ЕТЕМ
АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ МЕТОДИЕВ
АЛИОСМАН ИБРАИМ ИМАМОВ
АХМЕД РЕДЖЕБОВ АХМЕДОВ
БЮНЯМИН ХЮСЕИН ХАСАН
ДЕЛЯН СЛАВЧЕВ ПЕЕВСКИ
ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ
ДЖЕЙХАН ХАСАНОВ ИБРЯМОВ
ДУРХАН МЕХМЕД МУСТАФА
ЕРДЖАН СЕБАЙТИН ЕБАТИН
ЕРДИНЧ ИСМАИЛ ХАЙРУЛА
ИЛИЯ ЯНКОВ ИЛИЕВ
КАМЕН КОСТОВ КОСТАДИНОВ
МЕХМЕД ЮМЕР АТАМАН
МИТХАТ САБРИ МЕТИН
МУСТАФА ФАХРИ АХМЕД
НЕВИН ХАЛИЛ ХАСАН
ПЕТЪР ПАНДУШЕВ ЧОБАНОВ
РАМАДАН БАЙРАМ АТАЛАЙ
САЛИХА ХАКИФ ЕМИН
ХАМИД БАРИ ХАМИД
ХАСАН АХМЕД АДЕМОВ
ЯНКО АЛЕКСАНДРОВ ЯНКОВ