Народно събрание на Република България - Начало
Начало> 43-то Народно събрание > Парламентарни групи
Парламентарни групи
Нечленуващи в ПГ
13 народни представители към дата
АЙДОАН МУТАЛИБ АЛИ
АНА ГЕОРГИЕВА БАРАКОВА
ВЕЛИЗАР ПЕНКОВ ЕНЧЕВ
ВЕНЦИСЛАВ ЙОРДАНОВ КАЙМАКАНОВ
ГЕОРГИ СТОЯНОВ КАДИЕВ
ГЮНАЙ ХЮСМЕН ХЮСМЕН
ЛЮТВИ АХМЕД МЕСТАН
МАРИАНА ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА-БЕНЧЕВА
МУСА ДЖЕМАЛ ПАЛЕВ
ПОЛИНА КРЪСТЕВА КАРАСТОЯНОВА
СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
ХЮСЕИН ХАСАН ХАФЪЗОВ
ШАБАНАЛИ АХМЕД ДУРМУШ