Народно събрание на Република България - Начало
Начало> 43-то Народно събрание > Публичен регистър на нещатни сътрудници
Публичен регистър на нещатни сътрудници


АЙДОАН МУТАЛИБ АЛИ
Фахрие Иляз Мурад висше международни икономически въпроси
Леман Шефкет Хасан висше икономически въпроси
АЙХАН АХМЕД ЕТЕМ
Едиз-Ханиф Баязидов Саидов висше икономика
Сейфи Сабри Мехмедали висше национална сигурност
Стефан Георгиев Чайков висше еврофондове
АЛЕКСАНДЪР РУМЕНОВ НЕНКОВ
Румен Стефанов Стоилов висше икономика и спорт
Теодор Александров Георгиев висше технически сътрудник
АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ МЕТОДИЕВ
Георги Симеонов Горанов висше правата на човека
АЛИОСМАН ИБРАИМ ИМАМОВ
Юлиян Александров Даутов висше бюджет и икономическа политика
АЛТИМИР ЕМИЛОВ АДАМОВ
Николай Кирчев Колев висше земеделие
АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ
Георги Минев Хараланов висше сигурност
АННА ВАСИЛЕВА АЛЕКСАНДРОВА
Цветелина Николова Калчева висше връзки с обществеността
АНТОНИ АНТОНИЕВ ТРЕНЧЕВ
Валя Стефанова Козовска - Трулева висше право
Веселин Тодоров Тодоров висше информационни технологии
АТАНАС ЗАФИРОВ ЗАФИРОВ
Галина Христова Станчева висше законодателство и информационно обслужване
Петър Николаев Василев висше национална сигурност и отбрана
АТАНАС ПЕТРОВ АТАНАСОВ
Любомир Кирилов Арнаудов висше енергетика
Бонка Сергеева Василева висше култура
Стоил Стоянов Яков висше земеделие и гори
АТАНАС СЛАВЧЕВ СТОЯНОВ
Кристина Огнянова Попова висше социологически изследвания и анализи
АТАНАС ТОДОРОВ МЕРДЖАНОВ
Михаил Стоянов Балев висше информационно осигуряване
Крум Костадинов Марков висше законодателство
Николай Иванов Николаев висше сигурност и обществен ред
АХМЕД РЕДЖЕБОВ АХМЕДОВ
Радослав Сабинов Ревански висше право
БОЙКА ГРОЗЕВА МАРИНСКА
Петя Георгиева Точкова висше връзки с обществеността
Никол Михайлова Панчева висше проучване и анализ
БОРИС БОРИСОВ СТАНИМИРОВ
Десислава Василева Антонова висше външна политика и европейски въпроси
Христо Генев Генев висше връзки с обществеността
Райко Атанасов Якимов висше въпросите за българите в чужбина и политиките за децата и младежта
БОРИС ЯНКОВ ЯЧЕВ
Светлана Михайловна Йорданова висше връзки с граждански сдружения и НПО
Радослав Сергеев Кошински висше екология и управление на отпадъците
Иво Анастасов Димитров висше икономически въпроси
БОРИСЛАВ ЛЮБЕНОВ ВЕЛИКОВ
Камелия Трендафилова Цанкова висше икономика
Петя Илиева Гегова висше регионална политика
Валентина Бориславова Томова висше връзки с обществеността и медиите
БОРИСЛАВ МИХАЙЛОВ БОРИСОВ
Виолета Димитрова Цакова висше икономика и право
БОРИСЛАВ РАЙЧОВ МИЛАНОВ
Стоян Чилов Райчевски висше култура
Борислав Иванов Бориславов висше културно- историческо наследство
Здравко Йорданов Цанев висше правни въпроси
БОРИСЛАВ САБИНОВ ИГЛЕВ
Мирена Данаилова Филипова висше връзки с обществеността
БЮНЯМИН ХЮСЕИН ХАСАН
Зюхре Камбер Мердан висше социална и демографска политика
Живко Иванов Христов висше европейски политики и фондове
ВАЛЕНТИН АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ
Димо Красимиров Василев висше политически анализи и информационно осигуряване
Вихрен Стойчев Бачев висше енергетика
Йордан Димитров Господинов висше транспорт и земеделие
ВАЛЕНТИН КИРИЛОВ КАСАБОВ
Стоян Иванов Иванов висше корупция и конфликт на интереси
Стоян Цонев Стоянов висше сигурност
ВАЛЕНТИН ЛЮБЕНОВ ПАВЛОВ
Надя Миткова Станоева висше връзки с обществеността и медиите
Константин Георгиев Гърневски висше здравеопазване
ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ ИВАНОВ
Юрий Димитров Митев висше законодателство
ВАЛЕРИ МИРЧЕВ ЖАБЛЯНОВ
Мария Андонова Пиргова висше законодателство
Милена Ангелова Георгиева висше законодателство
Ивайло Стефанов Данаилов висше политика
ВАСИЛ МИЛАНОВ АНТОНОВ
Йосиф Аврамов Аврамов висше икономика
Мирослав Костадинов Попов висше вероизповеданията и правата на човека
Рупен Оханес Крикорян висше правата на човека и вероизповеданията
ВЕЛИЗАР ПЕНКОВ ЕНЧЕВ
Сашо Георгиев Радев висше социални въпроси и пенсионно дело
Красимира Димитрова Янева - Михайловска висше правни въпроси
Светослав Иванов Мандиков висше законодателство
ВЕНЦИСЛАВ ЙОРДАНОВ КАЙМАКАНОВ
Валентин Асенов Благоев средно земеделие
Стоян Пенев Господинов висше правни въпроси
Петър Господинов Георгиев висше административни и бизнес въпроси
ВИЛИ МЛАДЕНОВ ЛИЛКОВ
Стоян Траянов Танев висше спорт
Венцислав Илиев Михайлов висше регионално развитие и благоустройство
Ангел Георгиев Стефанов висше местно самоуправление
ВЛАДИМИР ЦВЕТАНОВ ТОШЕВ
Младен Веселинов Младенов висше право на ЕС и Евро фондове
ВЛАДИСЛАВ ТОШКОВ НИКОЛОВ
Йордан Христов Грижов висше социална политика
Мартин Тодоров Митев висше здравеопазване
Александра Николаева Сачанска висше европейско и международно право
ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ КОВАЧЕВ
Георги Иванов Георгиев висше икономика
Виктория Николаева Попова висше връзки с обществеността
Йордан Атанасов Моллов висше финанси
ГЕОРГИ ИВАНОВ АНДОНОВ
Иво Тенев Димов висше регионална политика
Красимир Борисов Шалев висше регионално развитие
ГЕОРГИ НЕДКОВ КЮЧУКОВ
Валентин Петров Илчев висше здравеопазване
Георги Димитров Димитров висше международна политика
ГЕОРГИ СТОЯНОВ КАДИЕВ
Войслав Георгиев Тодоров висше икономическа политика
Гергана Иванова Симеонова - Игнатова висше законодателна дейност
Красимира Владимирова Пищухина висше законодателна дейност
ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ
Татяна Славчева Симеонова висше връзки с обществеността
Мичо Дочев Райковски висше регионална политика
ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ
Йордан Тодоров Гергов висше информационно осигуряване
Калин Боянов Коцев висше политически анализи и информационно обслужване
ГЕОРГИ ЧАВДАРОВ АНАСТАСОВ
Александра Йорданова Христова висше икономика и финанси
ГЕОРГИ ЧЕНКОВ ТЪРНОВАЛИЙСКИ
Захари Димитров Георгиев висше информационно осигуряване
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ
Пепка Маринова Моллова - Смоленова висше транспорт и социална политика
Адриана Ганчева Русенова висше организационно-техническа дейност и връзки с медиите
Иван Кръстев Кръстев висше социално-икономически въпроси
ГРОЗДАН СПАСОВ КАРАДЖОВ
Стефан Антониев Пашов висше външна политика
Албена Маринова Ивайлова висше връзки с обществеността
ГЮНАЙ ХЮСМЕН ХЮСМЕН
Красимира Христова Кунчева висше медии
Джейхан Ергюнов Хюсеинов висше проучване и анализи
ДАНИЕЛА АНАСТАСОВА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА
Николай Иванов Анастасов висше здравеопазване
Николай Михайлов Андреев висше технически сътрудник
ДАНИЕЛА ВЛАДИМИРОВА САВЕКЛИЕВА
Георги Иванов Икономов висше регионална политика
ДАНИЕЛА ЙОРДАНОВА ПАНАЙОТОВА
Петко Емилов Стоев висше регионална политика и управление на международни проекти
Диян Атанасов Иванов висше икономика
ДЕЛЯН АЛЕКСАНДРОВ ДОБРЕВ
Ася Антонова Таскова висше медии и връзки с обществеността
ДЕЛЯН СЛАВЧЕВ ПЕЕВСКИ
Георги Асенов Георгиев средно технически сътрудник
Благой Любенов Сакарев средно технически сътрудник
ДЕСИСЛАВА ВЪЛЧЕВА АТАНАСОВА
Дилян Станимиров Димитров висше регионална политика и местно самоуправление
ДЕСИСЛАВА ЙОРДАНОВА КОСТАДИНОВА-ГУШЕВА
Величка Йорданова Ачева висше култура и медии
ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ
Ваня Страхилова Иванова висше икономика
Татяна Василева Петкова висше екология и еврофондове
ДЖЕЙХАН ХАСАНОВ ИБРЯМОВ
Младен Петков Мондешки висше юридически въпроси
ДЖЕМА МАРИНОВА ГРОЗДАНОВА
Галина Иванова Бежанска висше образование и наука
Виктория Федоровна Жекова висше здравеопазване
ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ГОРОВ
Златин Димитров Йонков висше финансово законодателство
ДИМИТЪР АНДРЕЕВ ДЕЛЧЕВ
Евелина Емилова Ковачева средно връзки с обществеността
Димитър Василев Тучков висше външна политика
Мартин Петров Димитров висше законодателна дейност
ДИМИТЪР БОРИСОВ ГЛАВЧЕВ
Адриан Александров Маринчев висше финанси
ДИМИТЪР ГРИГОРОВ ШИШКОВ
Людмил Димитров Веселинов висше култура и изкуство
Илиан Веселинов Василев висше младежта и спорта
Живко Георгиев Иванов висше младежта и спорта
ДИМИТЪР КИРИЛОВ БАЙРАКТАРОВ
Димитър Ангелов Стойчев висше икономическо развитие и международни отношения
Георги Станков Кралев висше европейско законодателство и правата на човека
Десислава Любенова Филипова висше европейско и гражданско право
ДИМИТЪР СПАСОВ ДИМИТРОВ
Александър Григоров Петров висше законодателство
Емил Петров Соколов висше законодателство
Румен Цветанов Петков висше законодателство, обществен ред и сигурност
ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДЪБОВ
Стоян Проданов Иванов висше законодателство
Марио Томов Трайков висше законодателство
ДИМИТЪР ТАНЕВ ТАНЕВ
Атанас Георгиев Иванов висше образование
Евгений Евгениев Минчев висше право
ДОБРИН НЕНОВ ДАНЕВ
Таню Христов Киряков висше младежта, спорта и регионални проблеми
Георги Илиев Хаджийски висше информационно обслужване и законодателство
ДОБРОМИР ПРОДАНОВ ПРОДАНОВ
Димитър Василев Михайлов висше икомомика и регионално развитие
Мирослава Стефанова Колева висше трудово законодателство и социална политика
ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА
Вероника Атанасова Делибалтова висше информационно осигуряване
Таня Любомирова Андреева-Райнова висше здравеопазване
Натали Костадинова Стоянова висше законодателство
ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ
Емил Ценов Георгиев висше информационно осигуряване
Ирена Борисова Иванова- Томова висше законодателни въпроси
ДУРХАН МЕХМЕД МУСТАФА
Валентин Николов Милтенов висше право
ЕВГЕНИ ДИМИТРОВ СТОЕВ
Минко Стоев Хаджийски висше законодателство
ЕВГЕНИЯ ДАНИЕЛОВА АНГЕЛОВА
Владимир Вълчев Митрушев висше икономическа политика
Теодор Христов Захариев висше икономическа политика
ЕМИЛ ДИМИТРОВ РАЙНОВ
Огнян Цветков Иванов висше здравна политика
Валентин Костадинов Иванов висше медийното осигуряване
ЕМИЛ ДИМИТРОВ СИМЕОНОВ
Пепа Веселинова Гроздева висше икономическа и бюджетна политика
Антон Илиев Станков висше европейско и гражданско право
ЕРДЖАН СЕБАЙТИН ЕБАТИН
Ведат Ахмет Сакаллъ висше икономически въпроси
Сали Мехмедов Табаков висше правни въпроси
Богдан Кирилов Петканин висше култура
ЕРДИНЧ ИСМАИЛ ХАЙРУЛА
Юнал Тасим Тасим висше законодателство
Муси Славчов Стоянов висше икономика
ЖЕЛЬО ИВАНОВ БОЙЧЕВ
Теодор Симеонов Славев висше политически въпроси
ЖИВКО ИВАНОВ МАРТИНОВ
Валентин Атанасов Николов средно околна среда и води
Олга Ивелинова Пейчева висше земеделие
Желю Тодоров Бурилков висше сухопътен и въздушен транспорт
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ
Калоян Драгомиров Паргов висше законодателство
Йордан Стоянов Младенов висше европейски политики и фондове
Иван Димитров Лидарев синхронизиране с европейското законодателство
ИВАН КИРИЛОВ ИВАНОВ
Трайчо Димитров Трайков висше икономика и енергетика
Харалан Александров Александров висше култура
Иво Милев Маев висше външна политика и медии
ИВАН КОСТАДИНОВ СТАНКОВ
Румяна Георгиева Станкова висше земеделие и аграрна политика
Иван Георгиев Божков висше земеделие
Жечко Георгиев Йорданов висше екология и околна среда
ИВАН НИКОЛОВ МИХОВСКИ
Божидар Бориславов Велчев висше икономическа политика и туризъм
ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ
Димитър Николов Николов висше регионална политика
ИВАН СТОЕВ ЧОЛАКОВ
Румен Горанов Радев висше младежта и спорта
Ралица Иванова Мутафчиева висше връзки с обществеността
ИВАН ТОДОРОВ ДИМИТРОВ
Адриан Христов Асенов висше енергетика
Кирил Красимиров Колев висше децата, младежта и спорта
Борислав Любомиров Иванов средно младежта, спорта и туризма
ИВАН ТОДОРОВ ИБРИШИМОВ
Янка Атанасова Кюркчиева висше законодателство и парламентарен контрол
Мая Йорданова Шишкова висше законодателство
Камелия Александрова Иванчева висше медийна сфера и информация
ИЛИАН САШОВ ТОДОРОВ
Добрин Александров Савов висше медии
Мартин Димитров Николов висше медии
Светослав Альошев Светомиров средно национална сигурност
Полина Недкова Найденова висше медии и връзки с обществеността
ИЛИЯ ЯНКОВ ИЛИЕВ
Александрина Асенова Владова висше връзки с обществеността
Натали Красимирова Николова средно технически сътрудник
ИРЕНА ЛЮБЕНОВА СОКОЛОВА
Кремена Петкова Ангелова висше медии и връзки с обществеността
Хелия Димитрова Чавдарова висше връзки с обществеността
ЙОРДАН КИРИЛОВ ЦОНЕВ
Асен Ботьов Рашков средно организационна дейност
КАЛИНА ПЕТРОВА БАЛАБАНОВА
Георги Маринчев Гюзелов висше публична администрация и медии
Атанас Генчев Атанасов висше земеделие
КАМЕН КОСТОВ КОСТАДИНОВ
Борислав Иванов Атанасов висше икономика
Сибел Тюркер Реджеб висше законодателство
КАТЯ НИКОЛАЕВА ПОПОВА
Красимира Александрова Александрова висше туризъм
КИРИЛ БОЯНОВ КАЛФИН
Елица Стоянова Стоянова средно правни въпроси
КИРИЛ НИКОЛАЕВ ДОБРЕВ
Йордан Георгиев Стойков висше информационно осигуряване
Юлиан Димитров Станчев средно организационно-технически въпроси
Бояна Димитрова Бозаджиева висше връзки с обществеността
КИРИЛ ПЕТРОВ ЦОЧЕВ
Божидар Ангелов Павлов висше енергетика
КИРЧО ГЕОРГИЕВ КАРАГЬОЗОВ
Емилия Радкова Масларова висше социална и демографска политика
КОРМАН ЯКУБОВ ИСМАИЛОВ
Калоян Митков Желев средно технически сътрудник
Дениз Неждетов Ахмедов висше връзки с обществеността
Билгин Реджебов Якубов висше вътрешна сигурност и обществен ред
КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА
Иван Ивайлов Ченчев висше младежка политика
Костадин Михайлов Юнчов висше труд, социална и демографска политика
Пламен Павлов Свиленов средно технически сътрудник
КОСТАДИН ИВАНОВ МАРКОВ
Наталия Стоянова Андонова висше регионално развитие
КРАСЕН ГЕОРГИЕВ КРЪСТЕВ
Веселка Ангелова Донова висше връзки с обществеността
КРАСИМИР ИЛИЕВ БОГДАНОВ
Марин Иванов Цветков средно младежта, спорта и туризма
Петар - Колев външна политика и правни въпроси
КРАСИМИР ПЕТРОВ ПЕТРОВ
Олга Николаева Томова - Куцарова висше здравна политика
КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ
Румен Ангелов Миланов висше вътрешна сигурност и обществен ред
Лъчезар Василев Еленков висше вътрешна сигурност и обществен ред
КРАСИМИРА АРАНГЕЛОВА КОВАЧКА
Галин Емилов Каменов висше здравеопазване
Магдалена Банчева Александрова висше здравеопазване
КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН
Ивайло Каролов Костов средно организационно-техническа дейност
Невена Стефанова Алексиева висше външна политика и европейски въпроси
Еньо Енев Савов висше международно право,външна политика и европейските въпроси
КЪНЧО ЯНЕВ ФИЛИПОВ
Карина Иванова Видолова висше радио и телевизия
ЛЪЧЕЗАР БОГОМИЛОВ ИВАНОВ
Янка Димитрова Николова - Лазарова висше връзки с обществеността
Димитър Жеков Димитров висше финанси
ЛЪЧЕЗАР СТАМЕНОВ НИКИФОРОВ
Валентин Димитров Лазаров висше правни и правоохранителни въпроси
ЛЮБОМИР ВЛАДИМИРОВ ВЛАДИМИРОВ
Роберт Ованес Калустян висше законодателство
Веселин Петров Миланов висше икономическа политика и финанси
Димитър Кирилов Димитров висше образование и наука, регионална политика
ЛЮТВИ АХМЕД МЕСТАН
Сергей Цветанов Николов висше вътрешна сигурност
МАГДАЛЕНА ЛАМБОВА ТАШЕВА
Димитър Костадинов Щерев висше енергетика
Нора Борисова Стоичкова висше енергетика
Никола Мойсеев Николов средно енергоресурси
МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ
Петър Василев Мутафчиев висше законодателство
МАРИАНА ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА-БЕНЧЕВА
Кристина Александрова Абаджиева висше медийна комуникация
МАРИАНА РАДЕВА БОЯДЖИЕВА
Ангел Йорданов Вълков висше законодателство
Иван Венцеславов Дачевски висше организационно-технически въпроси
МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
Кирчо Димитров Димитров висше икономическа и бюджетна политика
Гергана Николова Гергова висше образование и култура
Муравей Георгиев Радев висше икономика и финанси
МАРТИН СТОЯНОВ ИВАНОВ
Иван Иванов Запрянов висше младежта и спорта
Дафинка Йорданова Янкова висше енергетика и право
МЕТОДИ БОРИСОВ АНДРЕЕВ
Александър Йорданов Стайков висше медии
Христо Иванов Цветков висше икономическа политика
Евгений Светославов Михайлов висше култура и медии
МИГЛЕНА ДОЙКОВА АЛЕКСАНДРОВА
Васил Георгиев Стоев висше култура и медии
МИЛЕН ВАСИЛЕВ МИХОВ
Пламен Анатолиев Легкоступ висше образование и наука
Димитър Маринов Киров висше вероизповедание и правата на човека
Николай Станев Проданов висше образование и наука
МИЛЕНА ЦВЕТАНОВА ДАМЯНОВА
Петя Тихомирова Лазарова висше образование
Пламен Огнянов Църноречки висше регионална политика
МИТХАТ САБРИ МЕТИН
Методи Васков Петков висше икономика
МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ
Борис Иванов Иванов висше законодателна дейност
МУСТАФА САЛИ КАРАДАЙЪ
Салих Рамадан Аршински висше икономика
Мюмюн Мустафа Юсуф висше земеделие и икономика
МУСТАФА ФАХРИ АХМЕД
Фикри Бекир Гюлестан висше социална политика
НАЙДЕН МАРИНОВ ЗЕЛЕНОГОРСКИ
Белин Теохаров Моллов висше регионална политика
Цвета Георг Спартанска висше законодателство
НЕВИН ХАЛИЛ ХАСАН
Сезгин Юсеин Мехмед висше икономика
Левент Орхан Мемиш висше инономика
НЕЛИ РУСКОВА ПЕТРОВА
Йорданка Димитрова Колева средно технически сътрудник
НИКОЛА ПЕЙЧЕВ ХАДЖИЙСКИ
Милко Йозов Стрехин висше вероизповедания
Емил Станев Кабаиванов висше местно самоуправление
Георги Иванов Цанков висше земеделието и храните
НИКОЛАЙ ВЕСЕЛИНОВ АЛЕКСАНДРОВ
Петър Николаев Дучев висше медии
Кристиян Роберт Димитров висше медии
Митко Иванов Ценков висше регионална политика
ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ
Здравко Валериев Боджов висше икономика и електронно управление
Никола Джипов Николов висше икономика и отбрана
Деница Петрова Панайотова средно медийна политика
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КАДИЕВ
Трендафил Ангелов Величков висше медийна политика
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КЪНЕВ
Анатоли Димитров Йонов средно организационно-технически въпроси
ПЕТЪР ИВАНОВ ПЕТРОВ
Ани Кирилова Кръстева висше транспорт
Ивайло Йорданов Иванов висше транспорт
Константин Димитров Азов висше транспорт
ПЕТЪР ПАНДУШЕВ ЧОБАНОВ
Николай Илиев Попов висше контролни и регулаторни органи
ПЕТЪР ХРИСТОВ ПЕТРОВ
Иван Михов Ярмов висше земеделие и европейски фондове
Венелин Георгиев Енчев висше европейски фондове
ПЕТЯ ЦВЕТАНОВА АВРАМОВА
Владимир Христов Христов висше законодателство
ПЛАМЕН ВЕСЕЛИНОВ ЙОРДАНОВ
Павел Георгиев Бакалов висше икономическа политика
Стефан Стойчев Иванов средно логистика
ПЛАМЕН ДУЛЧЕВ НУНЕВ
Георги Николаев Кръстев висше вътрешна сигурност и обществен ред
Петър Иванов Иванов висше демография
ПЛАМЕН ИВАНОВ МАНУШЕВ
Павлин Панов Петков висше външна политика
ПЛАМЕН ТАЧЕВ ПЕТРОВ
Атанас Любомиров Найденов висше регионална политика
ПОЛИНА КРЪСТЕВА КАРАСТОЯНОВА
Владимир Михайлов Пантелеев висше икономика и туризъм
РАДАН МИЛЕНОВ КЪНЕВ
Борис Милушев Гюров висше социално-икономическа политика
Екатерина Иванова Михайлова висше законодателство и правни въпроси
Юлиян Христов Асенов висше образование и наука
РАДОСЛАВ ЛЮБЧОВ СТОЙЧЕВ
Добромир Мартинов Задгорски висше законодателни въпроси
Нели Георгиева Радева висше законодателна дейност
РАЛИЦА ТОДОРОВА АНГЕЛОВА
Елена Иванчева Цветкова висше икономика и организационно- техническа дейност
РОСЕН ПЕТРОВ ПЕТРОВ
Любен Любенов Дилов висше култура и медии
РУМЕН ВАСИЛЕВ ГЕЧЕВ
Димитър Трифонов Здравков висше икономика
Ирена Николаева Христова-Петрова висше бюджет и финанси
РУМЕН ДИМИТРОВ ХРИСТОВ
Мариана Петрова Лазарова - Иванова висше здравни и политически въпрови
Анна Стефанова Гочева висше връзки с обществеността
Галина Ненчова Славеева висше публична администрация
РУМЕН МАРИНОВ ЙОНЧЕВ
Радослав Милев Кацаров висше външна политика
РУСЛАН ЗДРАВКОВ ТОШЕВ
Георги Савов Недев висше местно самоуправление
Милена Евгениева Калева висше връзки с обществеността
РУШЕН МЕХМЕД РИЗА
Борислав Дончев Беев висше правни въпроси
Исмет Абил Абил висше икономика
Енвер Мехмед Хасан средно технически сътрудник
САЛИХА ХАКИФ ЕМИН
Серхан Шукри Садула висше земеделие
Мюмюн Сали Мюмюн висше икономика
СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА
Росен Андреев Карадимов висше законодателство
Антон Костадинов Кутев висше информационно осигуряване
Маринела Дикова Герасимова висше законодателство и организационно-технически въпроси
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА НАЙДЕНОВА
Богомил Стоянов Богданов висше технически сътрудник
СВЕТЛИН ДИМИТРОВ ТАНЧЕВ
Явор Николаев Недев висше рибарство и аквакултури
СВЕТОСЛАВ ДИМИТРОВ БЕЛЕМЕЗОВ
Михаил Недялков Михов висше вътрешна сигурност
Стоян Йорданов Тренин висше вътрешна сигурност
СЕМИР ХУСЕИН АБУ МЕЛИХ
Елена Методиева Кокаларова висше законодателство
СЛАВИ ПЕНЧЕВ БИНЕВ
Виолета Георгиева Иванова средно връзки с обществеността
Михаил Димитров Найденов средно логистика
Александър Духомиров Минев висше европейско и гражданско право
СНЕЖАНА ГЕОРГИЕВА ДУКОВА
Слави Евстатиев Славчев висше технически сътрудник
СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
Росица Петрова Иванова висше европейски политики и фондове
Тенчо Николов Попов висше енергетика
Кремена Бориславова Цветкова-Недялкова висше европейски въпроси
СТАНИСЛАВ ДИМИТРОВ АНАСТАСОВ
Димитър Иванов Григоров висше икономика
Александър Несторов Несторов висше юридически въпроси
СТАНИСЛАВ СТОЯНОВ ИВАНОВ
Асен Георгиев Пиперков висше земеделие
Емануела Здравкова Спасова висше транспорт
Владимир Илиев Тодоров висше транспортна политика
СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ
Станил Станиславов Станилов висше енергетика
Георги Михайлов Сенгалевич висше култура и образование
Румен Димитров Каров висше образование и технологии
СТЕФАН ГЕОРГИЕВ КЕНОВ
Васил Владимиров Иванов висше законодателство и правни въпроси
Десислава Красимирова Тодорова висше регионално развитие.
СТЕФАН ИВАНОВ ДЕДЕВ
Росен Николаев Иванов средно технически сътрудник
Калоян Йорданов Благоев висше икономическа политика
Илия Василев Кирчев висше икономическа политика, бюджет и финанси
СТЕФАН ЛАМБОВ ДАНАИЛОВ
Емил Жаклен Бехар висше култура и медии
СТЕФАН СТАЙНОВ ЖЕЛЕВ
Любомир Димитров Христов висше вътрешна сигурност
СТОЯН МИХАЙЛОВ МИРЧЕВ
Альоша Маков Даков висше законодателство
Уляна Петкова Пачева висше образование, наука и култура
СУЛТАНКА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА
Албена Иванова Кърпачева - Балчева висше здравеопазване
ТАСКО МИХАЙЛОВ ЕРМЕНКОВ
Станислав Иванов Владимиров висше информационно осигуряване
Асен Димитров Гагаузов висше законодателство
Костадин Иванов Сирлещов висше законодателство
ТЕОДОРА РАДКОВА ГЕОРГИЕВА
Борис Крумов Грозданов висше икономическа политика
Петко Николов Ценов висше социална политика
ТУНЧЕР МЕХМЕДОВ КЪРДЖАЛИЕВ
Георги Велков Колев висше социална политика
Емил Ангелов Кючуков висше здравна политика
Нигяр Сахлим Джафер висше здравеопазване
ФЕРИХАН ИЛИЯЗОВА АХМЕДОВА
Ализан Нихат Яхова висше финанси
Бюрхан Илиязов Абазов висше земеделие
ФИЛИП СТЕФАНОВ ПОПОВ
Деница Златкова Караджова висше европейски политики и европейски фондове
Георги Владимиров Юруков висше информационно осигуряване
Явор Бориславов Куюмджиев висше икономика и енергетика
ХАМИД БАРИ ХАМИД
Нида Намъков Ахмедов висше регионална политика
Любомир Драгомиров Йосифов висше вътрешна сигурност
Сабрие Тайфи Сапунджиева висше право
ХАСАН АХМЕД АДЕМОВ
Айсун Айдънов Авджиев висше социални въпроси
ХРИСТИАН РАДЕВ МИТЕВ
Делян Иванов Иванов висше правни въпроси и законодателство
Георги Стоянов Ваташки висше връзки с обществеността и информационно обслужване
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ГАДЖЕВ
Милко Антонов Младенов висше регионална политика и местна власт
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ
Велин Кънчев Филипов висше финанси
ХРИСТО ГРУДЕВ ГРУДЕВ
Теньо Николов Манолов висше икономическа политика
Стоян Раднев Димитров висше регионално развитие и благоустройство
ХЮСЕИН ХАСАН ХАФЪЗОВ
Ахмед Юсеин Юсеин висше правата на човека
Венцислав Векилов Хаджиев висше администрация
Антоний Хубенов Ангелов висше право
ЦВЕТА ВЪЛЧЕВА КАРАЯНЧЕВА
Ангелина Милкова Субашка висше регионално развитие и благоустройство
ЦВЕТАН ГЕНЧЕВ ЦВЕТАНОВ
Стоян Марков Младенов висше транспорт
ЦВЕТОМИР ЦВЯТКОВ МИХОВ
Таня Венкова Христова висше образование
Димитър Стоянов Стоянов висше регионална политика
Томислав Пейков Дончев висше регионална политика
ЧАВДАР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
Красимир Стоянов Стоянов висше информационно осигуряване
Христо Ботев Томов висше законодателство
ЧАВДАР СЛАВЧЕВ ПЕЙЧЕВ
Добромир Димитров Недков висше връзки с обществеността
ЧЕТИН ХЮСЕИН КАЗАК
Фатме Муса Илияз висше законодателство
Ердоан Мехмед Узунов висше икономика
Миглена Йорданова Тютюнджиева висше правни въпроси
ШАБАНАЛИ АХМЕД ДУРМУШ
Нора Йосифова Лилова висше медийни въпроси
Сюлейбе Байрям Мюмюн висше правни въпроси
Исмаил Сейдула Бейтула средно организационни въпроси
ЮЛИАН КРЪСТЕВ АНГЕЛОВ
Любомир Емилов Милошев висше международни организации
Георги Ясенов Желязков средно транспорт и комуникации
Боян Боянов Ботйов висше културно и историческо наследство
ЯВОР БОЖИЛОВ НОТЕВ
Красимира Рангелова Иванова висше законодателство
Гергана Антонова Николова - Ширкова висше здравеопазване
Миряна Бориславова Сарандева - Такова висше правни въпроси
ЯВОР ИЛИЕВ ХАЙТОВ
Георги Кънчев Попов висше икономика
Мирослав Генчев Райков висше икономика и спорт
Бисер Милчев Динев висше правни въпроси
Цветан Венциславов Манчев висше национална сигурност
ЯНАКИ БОЯНОВ СТОИЛОВ
Ивка Цакова Некова висше гражданско общество и социални конфликти
ЯНКО АЛЕКСАНДРОВ ЯНКОВ
Бойко Георгиев Ганчевски висше обществен ред и национална сигурност, социална и юридическа психология
Христина Василева Атанасова висше право