Народно събрание на Република България - Начало
Начало> 43-то Народно събрание > Публичен регистър на нещатни сътрудници
Публичен регистър на нещатни сътрудници


Комисия по икономическа политика и туризъм
Андреана Красимирова Премянова-Янкова висше право и данъчна политика
Георги Димитров Тодоров висше финанси
Димитър Николов Димитров висше икономика
Пламен Иванов Милев висше финанси
Ерик Валентинов Рангелов висше външноикономически отношения
Румен Иванов Драганов висше туризъм
Вълчан Танев Вълчанов висше международни отношения
Пламен Георгиев Ранчев висше право
Комисия по енергетика
Ариф Сами Агуш висше енергетика
Комисия по правни въпроси
Милена Евгениева Георгиева висше гражданско и облигационно право
Кристина Антонова Терзийска висше право и медиация
Красимир Любенов Димитров висше гражданско, семейно, търговско и нотариално право
Цветана Николаева Каменова висше право
Веселин Здравков Златев висше гражданско, наказателно и търговско право
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Таня Викторова Стефанова висше регионална политика
Димитър Димитров Димитров висше строителство
Борис Цветков Цветков висше местно самоуправление
Огнян Огнянов Атанасов висше енергиен мениджмънт
Петко Ивайлов Петков висше регионална икономика и устойчиво развитие на регионите
Ивайло Василев Мишев висше архитектура
Камен Димитров Петров висше геоикономическо и регионално развитие
Александър Асенов Воденичаров висше законодателство
Димитър Петров Баръмов висше регионална политика
Ергин Мюмюн Емин висше регионална политика
Комисия по външна политика
Даниел Силви Стефанов висше външна политика
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
Димо Георгиев Гяуров висше сигурност
Мария Владимирова Дончева висше вътрешна сигурност
Валерия Александрова Кардашевска-Ранчева висше отбрана
Комисия по земеделието и храните
Красимир Божидаров Каменов висше ветеринарна медицина
Петя Ставрева Ставрева висше програма за развитие на селските райони
Йордан Динев Господинов висше рибарство и аквакултури
Румен Веселинов Караманов висше ветринарна медицина
Станимир Стефанов Станчев висше агрономство
Ангел Ангелов Кинанов висше еврофондове
Комисия по труда, социалната и демографската политика
Асен Руменов Ангелов висше пазар на труда
Комисия по образованието и науката
Александър Пламенов Владимиров висше предучилищно и училищно образование
Ваня Георгиева Кънева-Минкова висше дуално обучение
Анета Иванова Петкова висше образование-култура-бизнес
Костадин Грозев Костадинов висше висше образование и наука
Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта
Георги Николов Мърков висше спорт
Цветан Методиев Антов висше спорт
Сашо Стоянов Йовков висше спорт
Атанас Ангелов Георгиев висше младежки политики и спорт
Любомира Ганчева Ганчева висше младежки политики
Лиляна Лозанова Вълчева висше младежки политики
Лъчезар Костадинов Динчев висше спорт
Васил Минчев Иванов-Лучано средно спорт
Комисия по здравеопазването
Борислав Йорданов Миланов висше здравеопазване
Николай Иванов Шарков висше здравеопазване
Илко Николаев Гетов висше здравеопазване
Мария Димитрова Балевска висше здравеопазване
Милка Атанасова Василева висше здравеопазване
Божидарка Атанасова Бойчева висше стенограф
Генчо Кръстев Начев висше здравеопазване
Георги Георгиев Михайлов висше здравеопазване
Венцислав Цветанов Грозев висше здравеопазване
Комисия по околната среда и водите
Владимир Димитров Дончев висше управление на водите
Рая Руменова Петкова висше нисковъглеродна икономика и опазване на околната среда
Ивета Иванова Келер висше законодателство
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
Велизар Асенов Стоилов висше автомобилен и жп транспорт
Сава Николов Динев висше жп транспорт
Нисим Сабитай Гершон висше жп транспорт
Викенти Петров Спасов висше транспорт и логистика
Мартин Георгиев Захариев висше електронни съобщения и информационни технологии
Васко Василев Ананиев висше ЖП транспорт
Васил Кирилов Рангелов висше автомобилен и ЖП транспорт
Ташко Йорданов Минков висше икономика на транспорта
Иван Николов Бозов висше транспорт
Ефтим Василев Вълчев висше морски транспорт
Комисия по културата и медиите
Еми Кирилова Андреева висше медии
Банко Петков Банков висше култура
Янита Георгиева Тончева висше медии
Владя Бориславова Борисова висше култура
Румен Ангелов Димитров висше култура
Марин Георгиев Маринов висше медии
Михаил Иванов Белчев висше култура
Любен Михайлов Генов висше култура
Зина Кръстева Трифонова висше законодателство
Светлана Кирилова Божилова висше медии
Комисия по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите
Иван Иванов Сунгарски средно организационна дейност
Владислав Александров Лазаров висше юридически въпроси
Иван Тодоров Тодоров висше законодателство
Благовест Методиев Бенишев висше връзки с неправителствени организации
Кирил Петров Ангелов висше законодателна дейност
Любен Гурков Панов висше председател на Обществения съвет към КВНОЖГ
Калоян Иванов Дамянов висше образование
Комисия по вероизповеданията и правата на човека
Комисия за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика
Антон Динев Тодоров висше мерки за противодействие на корупцията в държавните структури
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
Биляна Спасова Бързакова висше обществени консултации
Васил Богданов Василев висше европейски въпроси
Тихомир Иванов Атанасов висше управление на програми и проекти на ЕС
Мариета Иванова Димитрова висше управление на програми и проекти на ЕС
Камен Маринов Петков висше контрол на европейските фондове
Кристиан Александров Немцов висше европейски въпроси
Стоянка Йорданова Китик висше програма за развитие на селските райони
Слав Ангелов Даскалов висше право
Йордан Красимиров Симонски висше иновиции и конкурентоспособност
Ваня Костадинова Иванова висше връзки с обществеността
Комисия за наблюдение на дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране
Христо Дженев Казанджиев висше ценообразуване в сферата на природния газ
Орфей Цветков Малчев висше ценообразуване в сферата на ВиК усулгите
Стефан Тодоров Гамизов висше проучване и анализ на енергийните политики на ДКЕВР
Владислав Николаев Нанов висше оценка на законодателните инициативи на комисията
Димо Петров Петров висше пренос и разпределение на ел.енергия
Константин Василев Велев висше комбинирано производство на топлинна и ел. енергия
Комисия по политиките за българите в чужбина
Любомир Милчев Яшев висше българите в Западните покрайнини
Мариана Христова Атанасова висше обществени съвети на българите в чужбина
Влатко Глигоров Глигоров висше работа с българите в Западните покрайнини
Стефан Божидаров Манов висше обществени съвети на българите в чужбина
Адриана Любенова Кръстанова висше връзка с медиите
Мария Николова Кунина висше демографски миграционни процеси
Филип Славчев Марков висше право