Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
23/11/2016 - 25/11/2016  1. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове (Вносител: Министерски съвет, 11.10.2016 г. Приет на първо гласуване на 19.10.2016 г.).
  2. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за обявяване на комунистическия режим в България за престъпен (Вносители: Методи Андреев, Петър Славов, Мартин Димитров и Вили Лилков, 27.1.2016 г.).
  3. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата (Общ проект изготвен от Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, въз основа на приетите на първо гласуване на 24.2.2016 г. законопроекти с вносители: Настимир Ананиев и Антони Тренчев, 8.10.2015 г.; Красимир Велчев и група народни представители, 8.10.2015 г.).
  4. Второ гласуване на Законопроекти за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България (Общ проект изготвен от Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, въз основа на приетите на първо гласуване на 15.6.2016 г. законопроекти с вносители: Румен Йончев, 16.6.2015 г.; Министерски съвет, 31.3.2016 г.; Министерски съвет, 28.4.2016 г.).
  5. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража (Вносител: Министерски съвет, 3.10.2016 г.).
  6. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (Вносител: Министерски съвет, 30.6.2016 г. Приет на първо гласуване на 14.9.2016 г.) – точка втора за петък, 25.11.2016 г.
  7. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове (Вносители: Вили Лилков и група народни представители, 30.3.2016 г.) – точка първа за петък, 25.11.2016 г.
  8. Първо гласуване на Законопроект за допълнение на Кодекса за застраховането (Вносители: Делян Добрев и група народни представители, 7.7.2016 г.).
  9. Парламентарен контрол по чл. чл. 91 - 103 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Форма за търсене
Ключова дума