Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
30/11/2016 - 02/12/2016  1. Първо гласуване на Законопроект за допълнение на Закона за защита при бедствия (Вносители: Цветан Цветанов и група народни представители, 24.11.2016 г.).
  2. Второ гласуване на Законопроект за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2017 г. (Вносител: Министерски съвет, 31.10.2016 г. Приет на първо гласуване на 17.11.2016 г.).
  3. Второ гласуване на Законопроект за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2017 г. (Вносител: Министерски съвет, 31.10.2016 г. Приет на първо гласуване на 17.11.2016 г.).
  4. Второ гласуване на Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2017 г. (Вносител: Министерски съвет, 31.10.2016 г. Приет на първо гласуване на 18.11.2016 г.).
  5. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България (Общ проект изготвен от Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, въз основа на приетите на първо гласуване на 15.6.2016 г. законопроекти с вносители: Румен Йончев, 16.6.2015 г.; Министерски съвет, 31.3.2016 г.; Министерски съвет, 28.4.2016 г.) – точка първа за петък, 2.12.2016 г.
  6. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата (Общ проект изготвен от Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, въз основа на приетите на първо гласуване на 24.2.2016 г. законопроекти с вносители: Настимир Ананиев и Антони Тренчев, 8.10.2015 г.; Красимир Велчев и група народни представители, 8.10.2015 г.) - продължение.
  7. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи (Общ проект изготвен от Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, въз основа на приетите на първо гласуване на 22.6.2016 г. законопроекти с вносители: Министерски съвет, 11.6.2015 г.; Министерски съвет, 21.4.2016 г.).
  8. Първо гласуване на Законопроект за допълнение на Кодекса за застраховането (Вносители: Делян Добрев и група народни представители, 7.7.2016 г.).
  9. Второ гласуване на Законопроект за изменение на Закона за семейни помощи за деца (Вносители: Драгомир Стойнев и група народни представители, 14.10.2015 г. Приет на първо гласуване на 15.4.2016 г.).
  10. Парламентарен контрол по чл. чл. 91 - 103 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Форма за търсене
Ключова дума