Народно събрание на Република България - Начало
Начало> Профил на купувача > Обществени поръчки
Обществени поръчки
Форма за търсене
Ключова дума
Статус:

Идентификационен номер Дата Заглавие Вид Последна промяна Статус
394 17/03/2017 Извънгаранционна поддръжка на компютъризирана система за гласуване на Народното събрание на Република България с използване на биометрични показатели Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 31/03/2017 затворена
393 15/03/2017 Предоставяне на електронна съобщителна услуга чрез обществена електронна мобилна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие за нуждите на Народното събрание на Република България Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 13/04/2017 затворена
392 09/02/2017 Достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа до жилищните обекти на Народното събрание на Република България Пряко договаряне 13/04/2017 възложена
391 27/01/2017 Доставка на електрическа енергия ниско напрежение по фиксирани мрежи за жилищните обекти на Народното събрание, по регулирани цени, от краен снабдител Пряко договаряне 27/02/2017 възложена
390 26/01/2017 Доставка и монтаж на озвучителни уредби за заседателни зали в сградата на Народното събрание, София, пл. „Княз Александър І“ № 1 Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 29/03/2017 възложена
388 20/01/2017 Достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа до обекти на Народното събрание на Република България Пряко договаряне 24/03/2017 отворена
389 20/01/2017 Предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги Пряко договаряне 21/04/2017 отворена
387 18/01/2017 Доставка на топлоенергия за недвижими имоти на Народно събрание, находящи се на територията на град София Договаряне без обявление 06/04/2017 възложена
385 17/01/2017 Доставка на електрическа енергия ниско напрежение по фиксирани мрежи за обекти на Народното събрание, по регулирани цени, от краен снабдител Пряко договаряне 27/02/2017 възложена
386 17/01/2017 Доставка чрез закупуване на строителни материали, ВиК, Ел., ОиВ и др. части и консумативи за поддръжка и ремонт на сгради, помещения, машини и съоръжения на Народното събрание Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 02/03/2017 възложена
374 05/01/2017 Доставка на електрическа енергия и изпълнение функциите на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Народното събрание Открита процедура по ЗОП 16/03/2017 отворена
373 30/12/2016 Доставка на електрическа енергия ниско напрежение и изпълнение функциите на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Народното събрание на територията гр. Велинград и гр. Банско Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 23/01/2017 възложена
372 29/11/2016 Дигитализиране на архивни документи, съдържащи се в досиетата на протоколи от заседанията на парламентарните комисии в Тридесет и осмото Народно събрание на Република България (1998 – 2001 г.) с приложения към тях Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 19/12/2016 прекратена
371 17/11/2016 Поддръжка и ремонт на автомобили „Сузуки”, „Ситроен”, „Шкода”, „Пежо”, „УАЗ” и „Фолксваген“ Публично състезание 22/03/2017 възложена
370 16/11/2016 Разпространение на печатното издание на „Държавен вестник” чрез абонамент и ръчна продажба Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 10/02/2017 възложена
369 15/11/2016 Периодична доставка на копирна и обемна хартия за нуждите на Народното събрание Открита процедура по ЗОП 20/02/2017 възложена
368 11/11/2016 отпечатване на “Държавен вестник” – официално издание на Република България, с периодичност съгласно чл. 12 от Закона за “Държавен вестник” Публично състезание 10/02/2017 възложена
366 09/11/2016 Абонамент и доставка за 2017 г. на чуждестранни периодични печатни издания Публично състезание 06/01/2017 възложена
367 09/11/2016 Абонамент и доставка за 2017 г. на български ежедневни и периодични печатни издания за Народното събрание на Република България Публично състезание 10/02/2017 възложена
365 03/11/2016 Застраховки “Гражданска отговорност” на автомобилистите, “Каско” на моторните превозни средства на Народното събрание, “Злополука” на лицата/местата в МПС” и “Пожар и природни бедствия” на недвижими имоти – държавна собственост за 2017г. Публично състезание 06/01/2017 възложена
364 03/11/2016 Доставка на товарни моторни превозни средства Публично състезание 07/04/2017 възложена
363 19/08/2016 Упражняване на авторски надзор при изпълнение на строеж: „Строително-монтажни работи (СМР) - преустройство на зала „Света София” в пленарна зала в сградата на Народното събрание, гр. София, пл.”Княз Александър І”№ 1” Договаряне без публикуване на обявление за поръчка 22/03/2017 възложена
362 01/08/2016 Извършване на писмени и устни преводачески услуги за нуждите на Народното събрание на Република България Публично състезание 28/03/2017 възложена
361 29/07/2016 Доставка, инсталиране и конфигуриране на компютърно оборудване Открита процедура по ЗОП 29/12/2016 възложена
360 29/07/2016 Поддръжка на Интегрираната информационна система на Народното събрание и свързаните с нея официални уеб портал на Народното събрание и уеб сайт на Държавен вестник, както и синхронизирането на данните между тях Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 07/09/2016 възложена
358 28/07/2016 Доставка, инсталиране, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка при условията на пълно сервизно обслужване за срок 48 месеца на копирна техника Открита процедура по ЗОП 14/02/2017 възложена
357 14/07/2016 Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебните пътувания в страната и чужбина на народните представители и служители на Народното събрание Открита процедура по ЗОП 07/10/2016 затворена
355 06/07/2016 Периодично почистване на автомобилите на Народното събрание на Република България Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 16/12/2016 възложена
354 24/06/2016 Управление, наблюдение и контрол на строително-монтажни работи (СМР) - преустройство на зала „Света София” в пленарна зала в сградата на Народното събрание, София, пл. „Княз Александър І“ Ограничена процедура по ЗОП 01/12/2016 възложена
353 23/06/2016 Периодична доставка на канцеларски материали за нуждите на Народното събрание Открита процедура по ЗОП 01/12/2016 възложена
352 23/06/2016 Доставка и монтаж на специализирано кухненско оборудване за нуждите на Хранителен комплекс на Народното събрание Публично състезание 05/01/2017 възложена
351 16/06/2016 Строително-монтажни работи (СМР) – подмяна на амортизирани елементи на захранващата електрическа система на сградата на Народното събрание в София, пл. „Народно събрание” № 2 Открита процедура по ЗОП 10/01/2017 възложена
350 15/06/2016 Периодична доставка на хигиенни материали Открита процедура по ЗОП 25/11/2016 възложена
349 10/06/2016 Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строеж: „Строително-монтажни работи (СМР) - преустройство на зала „Света София” в пленарна зала в сградата на Народното събрание, гр. София, пл.”Княз Александър І”№ 1” Ограничена процедура по ЗОП 02/12/2016 възложена
348 08/06/2016 Ремонт на банки и столове, в т.ч. претапициране на същите, за Пленарна зала в сградата на Народното събрание, София, пл. "Народно събрание" № 2 Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 30/11/2016 прекратена
347 03/06/2016 Поддръжка и ремонт на копирна техника Открита процедура по ЗОП 14/02/2017 възложена
346 01/06/2016 СМР - основен ремонт на покрив на сградата на Народното събрание, София, пл. „Народно събрание” № 2 Открита процедура по ЗОП 25/11/2016 прекратена
344 31/05/2016 Строително-монтажни работи (СМР) - преустройство на зала „Света София” в пленарна зала в сградата на Народното събрание – София, пл. „Княз Александър І” № 1 Ограничена процедура по ЗОП 28/11/2016 възложена
345 31/05/2016 Доставка на софтуерни лицензи за защита за нуждите на Народното събрание Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 28/07/2016 възложена
342 20/05/2016 Доставка на автомобилни гуми (зимни и летни) за служебните автомобили на Народното събрание Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 29/08/2016 възложена