Народно събрание на Република България - Начало
Начало> Парламентарен контрол > Въпроси
Въпроси
Форма за търсене
Ключова дума
Адресат:
Народен представител:

Народен представител Актуален въпрос Адресат Дата на постъпване Статус
ГАЛЯ ЕНЕВА ЗАХАРИЕВА Относно неизпълнение на & 9, ал. 2 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за предучилищното и училищното образование (Обн. ДВ.№79 от 13.10.2016г.) Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси 25/01/2017 отпаднало
МИЛЕНА ЦВЕТАНОВА ДАМЯНОВА Относно неизпълнение на & 9, ал. 2 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за предучилищното и училищното образование (Обн. ДВ.№79 от 13.10.2016г.) Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси 25/01/2017 отпаднало
ИВАН ПЕНКОВ ИВАНОВ Относно възможности за целогодишно ограничаване на движението на товарни автомобили с обща маса над 15 тона по прохода Петрохан Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 20/01/2017 отпаднало
ВАЛЕНТИН ЛЮБЕНОВ ПАВЛОВ Относно Брой отпуснати инвалидни пенсии в община Ковачевци и размер на средствата, изплатени за инвалидни пенсии за 2016 г Зорница Русинова, Министър на труда и социалната политика 19/01/2017 отпаднало
ВАЛЕНТИН ЛЮБЕНОВ ПАВЛОВ Относно Брой отпуснати инвалидни пенсии в община Земен и размер на средствата, изплатени за инвалидни пенсии за 2016 г Зорница Русинова, Министър на труда и социалната политика 19/01/2017 отпаднало
ВАЛЕНТИН ЛЮБЕНОВ ПАВЛОВ Относно Брой отпуснати инвалидни пенсии в община Радомир и размер на средствата, изплатени за инвалидни пенсии за 2016 г Зорница Русинова, Министър на труда и социалната политика 19/01/2017 отпаднало
ВАЛЕНТИН ЛЮБЕНОВ ПАВЛОВ Относно Брой отпуснати инвалидни пенсии в община Брезник и размер на средствата, изплатени за инвалидни пенсии за 2016 г Зорница Русинова, Министър на труда и социалната политика 19/01/2017 отпаднало
ВАЛЕНТИН ЛЮБЕНОВ ПАВЛОВ Относно Брой отпуснати инвалидни пенсии в община Перник и размер на средствата, изплатени за инвалидни пенсии за 2016 г Зорница Русинова, Министър на труда и социалната политика 19/01/2017 отпаднало
ВАЛЕНТИН ЛЮБЕНОВ ПАВЛОВ Относно Брой отпуснати инвалидни пенсии в община Трън и размер на средствата, изплатени за инвалидни пенсии за 2016 г Зорница Русинова, Министър на труда и социалната политика 19/01/2017 отпаднало
МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ Относно мерки за недопускане на нова блокада на границата с Гърция от гръцки фермери Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията 19/01/2017 отговорено
ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ Относно мерки за недопускане на нова блокада на границата с Гърция от гръцки фермери Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията 19/01/2017 отговорено
ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ Относно напредък по извършване на автоматичната обратна регистрация на МПС при нова "Гражданска отговорност" Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация 19/01/2017 отговорено
МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ Относно напредък по извършване на автоматичната обратна регистрация на МПС при нова "Гражданска отговорност" Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация 19/01/2017 отговорено
ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ Относно най-големите корпоративни данъкоплатци за 2014 г., 2015 г. и 2016 г Владислав Горанов, Министър на финансите 19/01/2017 отговорено
МЕТОДИ БОРИСОВ АНДРЕЕВ Относно най-големите корпоративни данъкоплатци за 2014 г., 2015 г. и 2016 г Владислав Горанов, Министър на финансите 19/01/2017 отговорено
МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ Относно най-големите корпоративни данъкоплатци за 2014 г., 2015 г. и 2016 г Владислав Горанов, Министър на финансите 19/01/2017 отговорено
МЕТОДИ БОРИСОВ АНДРЕЕВ Относно дружества в сектора "Търговия с петрол и петролни продукти" с най-големи приходи, печалбата им и платените от тях данъци за последните 5 години Владислав Горанов, Министър на финансите 19/01/2017 отговорено
ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ Относно дружества в сектора "Търговия с петрол и петролни продукти" с най-големи приходи, печалбата им и платените от тях данъци за последните 5 години Владислав Горанов, Министър на финансите 19/01/2017 отговорено
МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ Относно дружества в сектора "Търговия с петрол и петролни продукти" с най-големи приходи, печалбата им и платените от тях данъци за последните 5 години Владислав Горанов, Министър на финансите 19/01/2017 отговорено
МАГДАЛЕНА ЛАМБОВА ТАШЕВА Относно доставки на българско оръжие за Саудитска Арабия, Катар и Обединените арабски емирства Божидар Лукарски, министър на икономиката 18/01/2017 отпаднало
ВАЛЕНТИН ЛЮБЕНОВ ПАВЛОВ Относно реализирани европроекти на територията на община Трън и размер на отпуснатите средства Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика 18/01/2017 отпаднало
ВАЛЕНТИН ЛЮБЕНОВ ПАВЛОВ Относно реализирани европроекти на територията на община Радомир и размер на отпуснатите средства Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика 18/01/2017 отпаднало
ВАЛЕНТИН ЛЮБЕНОВ ПАВЛОВ Относно реализирани европроекти на територията на община Ковачевци и размер на отпуснатите средства Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика 18/01/2017 отпаднало
ВАЛЕНТИН ЛЮБЕНОВ ПАВЛОВ Относно реализирани европроекти на територията на община Брезник и размер на отпуснатите средства Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика 18/01/2017 отпаднало
ВАЛЕНТИН ЛЮБЕНОВ ПАВЛОВ Относно реализирани европроекти на територията на община Земен и размер на отпуснатите средства Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика 18/01/2017 отпаднало
ВАЛЕНТИН ЛЮБЕНОВ ПАВЛОВ Относно реализирани европроекти на територията на община Перник и размер на отпуснатите средства Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика 18/01/2017 отпаднало
ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ Относно подпомагане от МС на центъра за бездомни и нуждаещи се хора към Българската православна църква в Берлин Бойко Борисов, Министър-председател на Република България 18/01/2017 в несъответствие с ПОДНС
ЮЛИАН КРЪСТЕВ АНГЕЛОВ Относно твърдения за използване на незаконни документи от Министерството на отбраната за кражба на частна собственост Николай Ненчев, Министър на отбраната 18/01/2017 отпаднало
ИВАН ПЕНКОВ ИВАНОВ Относно какви действия са приети за събиране на задълженията от "Видахим" АД, гр. Видин към Държавна агенция "Държавен резерв и военно временни запаси" Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика 18/01/2017 отпаднало
ИВАН ПЕНКОВ ИВАНОВ Относно какви действия са предприети за събиране на задълженията от "Видахим" АД, гр. Видин към държавата Владислав Горанов, Министър на финансите 18/01/2017 отговорено
МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ Относно размер на активите на "КТБ" АД към 15.01.2017 г Владислав Горанов, Министър на финансите 18/01/2017 отпаднало
ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ Относно размер на активите на "КТБ" АД към 15.01.2017 г Владислав Горанов, Министър на финансите 18/01/2017 отпаднало
ЛЮБОМИР ВЛАДИМИРОВ ВЛАДИМИРОВ Относно финансиране и крайни срокове за изграждане на канализационна мрежа в кварталите на град Русе - Средна кула и Долапите Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите 17/01/2017 отпаднало
ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ Относно проблеми с профилираните паралелки по хореография в училищата Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси 16/01/2017 отговорено
ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ Относно спешен ремонт на Кукления театър в гр. Стара Загора Вежди Рашидов, Министър на културата 16/01/2017 отпаднало
ВАЛЕНТИН ЛЮБЕНОВ ПАВЛОВ Относно сключените между МБДПЛР - Перник ЕООД (Профилакториум), гр. Перник и НЗОК договори по клинични пътеки за периода 1.01.2016 - 1.12.2016 г Петър Москов, Министър на здравеопазването 13/01/2017 отговорено
ЖЕЛЬО ИВАНОВ БОЙЧЕВ Относно повишеното електропотребление 1 - 12.01.2017 г Теменужка Петкова, министър на енергетиката 13/01/2017 отговорено
ТАСКО МИХАЙЛОВ ЕРМЕНКОВ Относно повишеното електропотребление 1 - 12.01.2017 г Теменужка Петкова, министър на енергетиката 13/01/2017 отговорено
МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ Относно готовност за провеждане на машинно гласуване на приближаващите парламентарни избори Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика 13/01/2017 отпаднало
ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ Относно готовност за провеждане на машинно гласуване на приближаващите парламентарни избори Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика 13/01/2017 отпаднало
ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ Относно високи нива на замърсеност на въздуха в големите градове и особено в столицата и предприети мерки Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите 13/01/2017 отпаднало
МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ Относно високи нива на замърсеност на въздуха в големите градове и особено в столицата и предприети мерки Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите 13/01/2017 отпаднало
ДИМИТЪР АНДРЕЕВ ДЕЛЧЕВ Относно числеността на полицеските органи по дирекции на администрацията в Министерството на вътрешните работи Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация 12/01/2017 отпаднало
ГАЛЯ ЕНЕВА ЗАХАРИЕВА Относно изпълнение на § 9, ал. 2 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за предучилищното и училищното образование (Обн. ДВ. № 79 от 13.10.2016 г.) Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси 11/01/2017 отговорено
МИЛЕНА ЦВЕТАНОВА ДАМЯНОВА Относно изпълнение на § 9, ал. 2 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за предучилищното и училищното образование (Обн. ДВ. № 79 от 13.10.2016 г.) Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси 11/01/2017 отговорено
СНЕЖАНА ГЕОРГИЕВА ДУКОВА Относно изпълнение на § 9, ал. 2 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за предучилищното и училищното образование (Обн. ДВ. № 79 от 13.10.2016 г.) Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси 11/01/2017 отговорено
ГЕОРГ ДАНИЕЛОВ ГЕОРГИЕВ Относно изпълнение на § 9, ал. 2 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за предучилищното и училищното образование (Обн. ДВ. № 79 от 13.10.2016 г.) Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси 11/01/2017 отговорено
СТЕФАНИ МИХНЕВА МИХАЙЛОВА Относно изпълнение на § 9, ал. 2 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за предучилищното и училищното образование (Обн. ДВ. № 79 от 13.10.2016 г.) Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси 11/01/2017 отговорено
СТЕФАН СТАЙНОВ ЖЕЛЕВ Относно изпълнение на § 9, ал. 2 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за предучилищното и училищното образование (Обн. ДВ. № 79 от 13.10.2016 г.) Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси 11/01/2017 отговорено
ВЕНКА КОНСТАНТИНОВА СТОЯНОВА Относно изпълнение на § 9, ал. 2 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за предучилищното и училищното образование (Обн. ДВ. № 79 от 13.10.2016 г.) Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси 11/01/2017 отговорено
ЛЮБОМИР ВЛАДИМИРОВ ВЛАДИМИРОВ Относно компенсации за българските граждани и отнемане лицензите на енергийните доружества, поради несправяне с доставките на електрическа енергия Теменужка Петкова, министър на енергетиката 11/01/2017 отпаднало
АТАНАС ЗАФИРОВ ЗАФИРОВ Относно концесиониране на морските плажове Николина Ангелкова, министър на туризма 11/01/2017 отпаднало
БОРИСЛАВ САБИНОВ ИГЛЕВ Относно стойността на построените спортни зали и съоръжения Красен Кралев, Министър на младежта и спорта 11/01/2017 отпаднало
ИВАН КИРИЛОВ ИВАНОВ Относно умъртвените четири 7-месечни коня и две кучета от ОДБХ - София област Десислава Танева, Министър на земеделието и храните 11/01/2017 отпаднало
ВИЛИ МЛАДЕНОВ ЛИЛКОВ Относно умъртвените четири 7-месечни коня и две кучета от ОДБХ - София област Десислава Танева, Министър на земеделието и храните 11/01/2017 отпаднало
БОРИСЛАВ САБИНОВ ИГЛЕВ Относно актуализация на избирателните списъци Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 11/01/2017 отговорено
ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ Относно брой новосъздадени и закрити училища през последните 14 години Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси 11/01/2017 отговорено
ИВАН КИРИЛОВ ИВАНОВ Относно правен и здравословен статус на три броя елени, собственост на Г. Т., които бяха изложени пред търговски обект "София Ринг Мол", и предприети мерки за защита на животните Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите 11/01/2017 отговорено
ВИЛИ МЛАДЕНОВ ЛИЛКОВ Относно правен и здравословен статус на три броя елени, собственост на Г. Т., които бяха изложени пред търговски обект "София Ринг Мол", и предприети мерки за защита на животните Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите 11/01/2017 отговорено
ИВАН КИРИЛОВ ИВАНОВ Относно правен и здравословен статус на три броя елени, собственост на Г. Т. , които бяха изложени пред търговски обект "София Ринг Мол", и предприети мерки за защита на животните Десислава Танева, Министър на земеделието и храните 11/01/2017 отпаднало
ВИЛИ МЛАДЕНОВ ЛИЛКОВ Относно правен и здравословен статус на три броя елени, собственост на Г. Т. , които бяха изложени пред търговски обект "София Ринг Мол", и предприети мерки за защита на животните Десислава Танева, Министър на земеделието и храните 11/01/2017 отпаднало
ЖЕЛЬО ИВАНОВ БОЙЧЕВ Относно финансовото състояние на НДК Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика 11/01/2017 отпаднало
ДИМИТЪР ГРИГОРОВ ШИШКОВ Относно глобите налагани към ТЕЛК Петър Москов, Министър на здравеопазването 11/01/2017 отпаднало
ИВАН ПЕНКОВ ИВАНОВ Относно работата по седемте оперативни програми от втория програмен период 2014 - 2020 Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика 11/01/2017 отпаднало
ИВАН ПЕНКОВ ИВАНОВ Относно ремонт и рехабилитация на път ІІІ-112, част от трасето свързващо гр. Видин с гр. София Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 11/01/2017 оттеглен
ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА Относно ремонта и рехабилитацията на държавната пътна мрежа на територията на Смолянска област Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 11/01/2017 отговорено
МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ Относно изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради и на действията на Министерския съвет на Република България Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 11/01/2017 отпаднало
ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА Относно изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради и на действията на Министерския съвет на Република България Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 11/01/2017 отпаднало
ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА Относно изпълнението на ОП "Региони в растеж" 2014 - 2020 г., проектна ос 1 и проектна ос 2 Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 11/01/2017 отпаднало
ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА Относно изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради и на действията на Министерския съвет на Република България Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 11/01/2017 отпаднало
ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА Относно финансирането на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради и на действията на Министерския съвет на Република България Владислав Горанов, Министър на финансите 11/01/2017 отговорено
СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА Относно изпълнение на Националната програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите в България Десислава Танева, Министър на земеделието и храните 10/01/2017 отпаднало
ДОБРИН НЕНОВ ДАНЕВ Относно изпълнение на Националната програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите в България Десислава Танева, Министър на земеделието и храните 10/01/2017 отпаднало
СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА Относно мерки за овладяване на огнищата на инфлуенца по птиците и изплащане на компенсации на засегнатите стопани Десислава Танева, Министър на земеделието и храните 10/01/2017 отпаднало
ДОБРИН НЕНОВ ДАНЕВ Относно мерки за овладяване на огнищата на инфлуенца по птиците и изплащане на компенсации на засегнатите стопани Десислава Танева, Министър на земеделието и храните 10/01/2017 отпаднало
МЕТОДИ БОРИСОВ АНДРЕЕВ Относно основания за удостояване с награда "Златен век" на г-н Димитър Иванов, последния началник на VI отдел от VІ управление на Държавна сигурност и на г-н Стефан Цанев, български драматург, поет и писател Вежди Рашидов, Министър на културата 10/01/2017 отпаднало
ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ Относно основания за удостояване с награда "Златен век" на г-н Димитър Иванов, последния началник на VI отдел от VІ управление на Държавна сигурност и на г-н Стефан Цанев, български драматург, поет и писател Вежди Рашидов, Министър на културата 10/01/2017 отпаднало
МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ Относно основания за удостояване с награда "Златен век" на г-н Димитър Иванов, последния началник на VI отдел от VІ управление на Държавна сигурност и на г-н Стефан Цанев, български драматург, поет и писател Вежди Рашидов, Министър на културата 10/01/2017 отпаднало
СУЛТАНКА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА Относно липсата на лекарства, които застрашават живота на бременни жени и неродените им деца Петър Москов, Министър на здравеопазването 09/01/2017 отговорено
МАГДАЛЕНА ЛАМБОВА ТАШЕВА Относно прилагането на Закона спрямо трафикантите Екатерина Гечева-Захариева, Министър на правосъдието 09/01/2017 отговорено
МАГДАЛЕНА ЛАМБОВА ТАШЕВА Относно екстрадицията на Хуриет Сюлейманов Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация 09/01/2017 отпаднало
ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ Относно състояние и напредък на проучването на Античния храм, открит през 2015 г.в резервата "Августа - Траяна" в Стара Загора Вежди Рашидов, Министър на културата 09/01/2017 отпаднало
ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ Относно състояние и полагани грижи за уникалната тракийска гробница край с. Караново, Новозагорско Вежди Рашидов, Министър на културата 09/01/2017 отпаднало
ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ Относно тарифа, по която се таксуват обажданията на граждани на телефона за справки на НОИ Зорница Русинова, Министър на труда и социалната политика 05/01/2017 отговорено
МЕТОДИ БОРИСОВ АНДРЕЕВ Относно проверка за вероятно осъществяван незаконен добив на инертни материали по поречието на р. Марица, общ. Садово, Пловдивско Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите 05/01/2017 отговорено
ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ Относно проверка за вероятно осъществяван незаконен добив на инертни материали по поречието на р. Марица, общ. Садово, Пловдивско Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите 05/01/2017 отговорено
ЯВОР ИЛИЕВ ХАЙТОВ Относно субсидии за политическите партии за 2015 г. и 2016 г Владислав Горанов, Министър на финансите 04/01/2017 отговорено
ЯВОР ИЛИЕВ ХАЙТОВ Относно държавна администрация, лицензионни и разрешителни режими Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация 04/01/2017 отговорено
ВИЛИ МЛАДЕНОВ ЛИЛКОВ Относно изграждане на тунел под прохода Петрохан Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика 04/01/2017 отпаднало
ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ Относно проверка по позиция на БНР относно евентуална злоупотреба с монополно положение при колективно управление на авторски права и последвала невъзможност в национален ефир да звучи съвременна българска музика Вежди Рашидов, Министър на културата 03/01/2017 отговорено
МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ Относно проверка по позиция на БНР относно евентуална злоупотреба с монополно положение при колективно управление на авторски права и последвала невъзможност в национален ефир да звучи съвременна българска музика Вежди Рашидов, Министър на културата 03/01/2017 отговорено
МЕТОДИ БОРИСОВ АНДРЕЕВ Относно проверка по позиция на БНР относно евентуална злоупотреба с монополно положение при колективно управление на авторски права и последвала невъзможност в национален ефир да звучи съвременна българска музика Вежди Рашидов, Министър на културата 03/01/2017 отговорено
ВИЛИ МЛАДЕНОВ ЛИЛКОВ Относно изграждане на тунел под прохода Петрохан Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 03/01/2017 отговорено
ВИЛИ МЛАДЕНОВ ЛИЛКОВ Относно изграждане на тунел под прохода Петрохан Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията 03/01/2017 отговорено
КИРИЛ НИКОЛАЕВ ДОБРЕВ Относно публикация във вестник "Галерия" със заглавие "Лукарски стреля по Румен Радев" Десислава Танева, Министър на земеделието и храните 30/12/2016 в несъответствие с ПОДНС
ЯВОР ИЛИЕВ ХАЙТОВ Относно финансиране ремонт на храма "Св. Александър Невски" Владислав Горанов, Министър на финансите 29/12/2016 отпаднало
МЕТОДИ БОРИСОВ АНДРЕЕВ Относно екологично замърсяване на населени места от община "Марица" и икономическа зона "Тракия", причинено от използване на руда за настилане на улици и индустриални площадки Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация 28/12/2016 отговорено
БОРИС ЯНКОВ ЯЧЕВ Относно екологично замърсяване на населени места от община "Марица" и икономическа зона "Тракия", причинено от използване на руда за настилане на улици и индустриални площадки Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация 28/12/2016 отговорено
МЕТОДИ БОРИСОВ АНДРЕЕВ Относно екологично замърсяване на населени места от община "Марица" и икономическа зона "Тракия", причинено от използване на руда за настилане на улици и индустриални площадки Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите 28/12/2016 отговорено
БОРИС ЯНКОВ ЯЧЕВ Относно екологично замърсяване на населени места от община "Марица" и икономическа зона "Тракия", причинено от използване на руда за настилане на улици и индустриални площадки Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите 28/12/2016 отговорено
ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ Относно поставяне на двойни мантинели на опасни завои по републиканската пътна мрежа Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 28/12/2016 отговорено
ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ Относно размер на средствата, разходвани за здраве за периода 01.01.2007 г. - 31.12.2016 г Петър Москов, Министър на здравеопазването 27/12/2016 отпаднало
ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ Относно отпуснати и общ брой инвалидни пенсии за периода 01.01.2007 г. - 31.12.2016 г Зорница Русинова, Министър на труда и социалната политика 27/12/2016 отговорено
ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ Относно предприети мерки за гарантиране безопасността на населението при превоз по жп мрежа на опасни товари през неселени места Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията 27/12/2016 отговорено
ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ Относно възможна криза с доставките на газ в началото на 2017 г и предприетите мерки Теменужка Петкова, министър на енергетиката 27/12/2016 отпаднало
МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ Относно възможна криза с доставките на газ в началото на 2017 г и предприетите мерки Теменужка Петкова, министър на енергетиката 27/12/2016 отпаднало
ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ Относно изграждане на паметник на Св.княз Борис І - Покръстител, в столицата Вежди Рашидов, Министър на културата 27/12/2016 отговорено
МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ Относно изграждане на паметник на Св.княз Борис І - Покръстител, в столицата Вежди Рашидов, Министър на културата 27/12/2016 отговорено
МЕТОДИ БОРИСОВ АНДРЕЕВ Относно изграждане на паметник на Св.княз Борис І - Покръстител, в столицата Вежди Рашидов, Министър на културата 27/12/2016 отговорено
ДИМИТЪР АНДРЕЕВ ДЕЛЧЕВ Относно полицейски проверки и разследвания срещу господин Георги Цветанов Георгиев - бивш кмет на общ. Ботевград Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация 23/12/2016 отговорено
КИРИЛ НИКОЛАЕВ ДОБРЕВ Относно сключени договори между "Гора Инвест" АД и държавните горски предприятия и ловни стопанства през 2015г. и 2016г. Десислава Танева, Министър на земеделието и храните 23/12/2016 отпаднало
ВАЛЕНТИН ЛЮБЕНОВ ПАВЛОВ Относно изготвяне на проект на Програма за оценяване, финансиране на изграждане на нова и реконструкция и модернизация на съществуващата спортна база в българските училища Красен Кралев, Министър на младежта и спорта 22/12/2016 отговорено
ВАЛЕНТИН ЛЮБЕНОВ ПАВЛОВ Относно размер на заплатените суми към изпълнителите на Първична извънболнична дентална помощ Петър Москов, Министър на здравеопазването 22/12/2016 отговорено
ВАЛЕНТИН ЛЮБЕНОВ ПАВЛОВ Относно размер на заплатените суми към изпълнителите на Специализирана извънболнична дентална помощ Петър Москов, Министър на здравеопазването 22/12/2016 отговорено
ДИМИТЪР ТАНЕВ ТАНЕВ Относно предоставяне на концесия за добив на подземни богатства Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите 22/12/2016 отговорено
ВИЛИ МЛАДЕНОВ ЛИЛКОВ Относно обществени поръчки за рехабилитация на път в непосредствена близост до Атомната Електрическа Централа " Козлодуй" Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите 22/12/2016 отговорено
ЯВОР ИЛИЕВ ХАЙТОВ Относно средства от европейските фондове, инвестирани в област Враца и община Мизия Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика 22/12/2016 отпаднало
КРАСИМИР ИЛИЕВ БОГДАНОВ Относно забавени плащания на практикуващите ветеринарни лекари по Национална програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите в България за 2016 г Десислава Танева, Министър на земеделието и храните 21/12/2016 отговорено
ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ Относно установени МПС без валиден винетен стикер и събираемост на наложените санкции през 2016 г Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация 21/12/2016 отговорено
МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ Относно установени МПС без валиден винетен стикер и събираемост на наложените санкции през 2016 г Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация 21/12/2016 отговорено
ИВАН КИРИЛОВ ИВАНОВ Относно изчистване на системата на ТЕЛК от хора с "фалшива" инвалидност Петър Москов, Министър на здравеопазването 21/12/2016 отговорено
МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ Относно разширение на околовръстен път на гр. Пловдив от ПВ "Царацово" до връзката с пътя Пловдив - Асеновград Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 20/12/2016 отпаднало
МЕТОДИ БОРИСОВ АНДРЕЕВ Относно извършени проверки по §18 от ЗИД и чл. 45а от ЗЗКИ относно принадлежност към комунистическата Държавна сигурност, разузнавателните служби на НРБ и резултати Петър Москов, Министър на здравеопазването 20/12/2016 отговорено
ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ Относно извършени проверки по §18 от ЗИД и чл. 45а от ЗЗКИ относно принадлежност към комунистическата Държавна сигурност, разузнавателните служби на НРБ и резултати Петър Москов, Министър на здравеопазването 20/12/2016 отговорено
МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ Относно извършени проверки по §18 от ЗИД и чл. 45а от ЗЗКИ относно принадлежност към комунистическата Държавна сигурност, разузнавателните служби на НРБ и резултати Петър Москов, Министър на здравеопазването 20/12/2016 отговорено
МЕТОДИ БОРИСОВ АНДРЕЕВ Относно извършени проверки по §18 от ЗИД и чл. 45а от ЗЗКИ относно принадлежност към комунистическата Държавна сигурност, разузнавателните служби на НРБ и резултати Николай Ненчев, Министър на отбраната 20/12/2016 отговорено
ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ Относно извършени проверки по §18 от ЗИД и чл. 45а от ЗЗКИ относно принадлежност към комунистическата Държавна сигурност, разузнавателните служби на НРБ и резултати Николай Ненчев, Министър на отбраната 20/12/2016 отговорено
МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ Относно извършени проверки по §18 от ЗИД и чл. 45а от ЗЗКИ относно принадлежност към комунистическата Държавна сигурност, разузнавателните служби на НРБ и резултати Николай Ненчев, Министър на отбраната 20/12/2016 отговорено
МЕТОДИ БОРИСОВ АНДРЕЕВ Относно извършени проверки по §18 от ЗИД и чл. 45а от ЗЗКИ относно принадлежност към комунистическата Държавна сигурност, разузнавателните служби на НРБ и резултати Вежди Рашидов, Министър на културата 20/12/2016 отговорено
ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ Относно извършени проверки по §18 от ЗИД и чл. 45а от ЗЗКИ относно принадлежност към комунистическата Държавна сигурност, разузнавателните служби на НРБ и резултати Вежди Рашидов, Министър на културата 20/12/2016 отговорено
МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ Относно извършени проверки по §18 от ЗИД и чл. 45а от ЗЗКИ относно принадлежност към комунистическата Държавна сигурност, разузнавателните служби на НРБ и резултати Вежди Рашидов, Министър на културата 20/12/2016 отговорено
МЕТОДИ БОРИСОВ АНДРЕЕВ Относно извършени проверки по §18 от ЗИД и чл. 45а от ЗЗКИ относно принадлежност към комунистическата Държавна сигурност, разузнавателните служби на НРБ и резултати Десислава Танева, Министър на земеделието и храните 20/12/2016 отговорено
ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ Относно извършени проверки по §18 от ЗИД и чл. 45а от ЗЗКИ относно принадлежност към комунистическата Държавна сигурност, разузнавателните служби на НРБ и резултати Десислава Танева, Министър на земеделието и храните 20/12/2016 отговорено
МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ Относно извършени проверки по §18 от ЗИД и чл. 45а от ЗЗКИ относно принадлежност към комунистическата Държавна сигурност, разузнавателните служби на НРБ и резултати Десислава Танева, Министър на земеделието и храните 20/12/2016 отговорено
МЕТОДИ БОРИСОВ АНДРЕЕВ Относно извършени проверки по § 18 от ЗИД и чл. 45а ЗЗКИ относно принадлежност към комунистическата Държавна сигурност разузнавателните служби на НРБ и резултати Екатерина Гечева-Захариева, Министър на правосъдието 20/12/2016 отговорено
ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ Относно извършени проверки по § 18 от ЗИД и чл. 45а ЗЗКИ относно принадлежност към комунистическата Държавна сигурност разузнавателните служби на НРБ и резултати Екатерина Гечева-Захариева, Министър на правосъдието 20/12/2016 отговорено
МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ Относно извършени проверки по § 18 от ЗИД и чл. 45а ЗЗКИ относно принадлежност към комунистическата Държавна сигурност разузнавателните служби на НРБ и резултати Екатерина Гечева-Захариева, Министър на правосъдието 20/12/2016 отговорено
МЕТОДИ БОРИСОВ АНДРЕЕВ Относно извършени проверки по §18 от ЗИД и чл. 45а от ЗЗКИ относно принадлежност към комунистическата Държавна сигурност, разузнавателните служби на НРБ и резултати Красен Кралев, Министър на младежта и спорта 20/12/2016 отговорено
ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ Относно извършени проверки по §18 от ЗИД и чл. 45а от ЗЗКИ относно принадлежност към комунистическата Държавна сигурност, разузнавателните служби на НРБ и резултати Красен Кралев, Министър на младежта и спорта 20/12/2016 отговорено
МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ Относно извършени проверки по §18 от ЗИД и чл. 45а от ЗЗКИ относно принадлежност към комунистическата Държавна сигурност, разузнавателните служби на НРБ и резултати Красен Кралев, Министър на младежта и спорта 20/12/2016 отговорено
МЕТОДИ БОРИСОВ АНДРЕЕВ Относно извършени проверки по §18 от ЗИД и чл. 45а ЗЗКИ относно принадлежност към комунистическата Държавна сигурност разузнавателните служби на НРБ и резултати Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите 20/12/2016 отговорено
ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ Относно извършени проверки по §18 от ЗИД и чл. 45а ЗЗКИ относно принадлежност към комунистическата Държавна сигурност разузнавателните служби на НРБ и резултати Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите 20/12/2016 отговорено
МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ Относно извършени проверки по §18 от ЗИД и чл. 45а ЗЗКИ относно принадлежност към комунистическата Държавна сигурност разузнавателните служби на НРБ и резултати Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите 20/12/2016 отговорено
МЕТОДИ БОРИСОВ АНДРЕЕВ Относно Извършени проверки по §18 от ЗИД и чл.45а от ЗЗКИ относно принадлежност към комунистическата Държавна сигурност, разузнавателните служби на НРБ и резултати Николина Ангелкова, министър на туризма 20/12/2016 отговорено
ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ Относно Извършени проверки по §18 от ЗИД и чл.45а от ЗЗКИ относно принадлежност към комунистическата Държавна сигурност, разузнавателните служби на НРБ и резултати Николина Ангелкова, министър на туризма 20/12/2016 отговорено
МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ Относно Извършени проверки по §18 от ЗИД и чл.45а от ЗЗКИ относно принадлежност към комунистическата Държавна сигурност, разузнавателните служби на НРБ и резултати Николина Ангелкова, министър на туризма 20/12/2016 отговорено
МЕТОДИ БОРИСОВ АНДРЕЕВ Относно извършени проверки по §18 от ЗИД и чл. 45а ЗЗКИ относно принадлежност към комунистическата Държавна сигурност, разузнавателните служби на НРБ и резултати Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси 20/12/2016 отговорено
ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ Относно извършени проверки по §18 от ЗИД и чл. 45а ЗЗКИ относно принадлежност към комунистическата Държавна сигурност, разузнавателните служби на НРБ и резултати Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси 20/12/2016 отговорено
МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ Относно извършени проверки по §18 от ЗИД и чл. 45а ЗЗКИ относно принадлежност към комунистическата Държавна сигурност, разузнавателните служби на НРБ и резултати Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси 20/12/2016 отговорено
МЕТОДИ БОРИСОВ АНДРЕЕВ Относно извършени проверки по §18 от ЗИД и чл.45а от ЗЗКИ относно принадлежност към комунистическата Държавна сигурност, разузнавателните служби на НРБ и резултати Теменужка Петкова, министър на енергетиката 20/12/2016 отговорено
ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ Относно извършени проверки по §18 от ЗИД и чл.45а от ЗЗКИ относно принадлежност към комунистическата Държавна сигурност, разузнавателните служби на НРБ и резултати Теменужка Петкова, министър на енергетиката 20/12/2016 отговорено
МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ Относно извършени проверки по §18 от ЗИД и чл.45а от ЗЗКИ относно принадлежност към комунистическата Държавна сигурност, разузнавателните служби на НРБ и резултати Теменужка Петкова, министър на енергетиката 20/12/2016 отговорено
МЕТОДИ БОРИСОВ АНДРЕЕВ Относно извършени проверки по §18 от ЗИД и чл. 45а от ЗЗКИ относно принадлежност към комунистическата Държавна сигурност, разузнавателните служби на НРБ и резултати Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията 20/12/2016 отговорено
ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ Относно извършени проверки по §18 от ЗИД и чл. 45а от ЗЗКИ относно принадлежност към комунистическата Държавна сигурност, разузнавателните служби на НРБ и резултати Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията 20/12/2016 отговорено
МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ Относно извършени проверки по §18 от ЗИД и чл. 45а от ЗЗКИ относно принадлежност към комунистическата Държавна сигурност, разузнавателните служби на НРБ и резултати Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията 20/12/2016 отговорено
МЕТОДИ БОРИСОВ АНДРЕЕВ Относно извършени проверки по §18 от ЗИД и чл.45а от ЗЗКИ относно принадлежност към комунистическата Държавна сигурност, разузнавателните служби на НРБ и резултати Божидар Лукарски, министър на икономиката 20/12/2016 отговорено
ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ Относно извършени проверки по §18 от ЗИД и чл.45а от ЗЗКИ относно принадлежност към комунистическата Държавна сигурност, разузнавателните служби на НРБ и резултати Божидар Лукарски, министър на икономиката 20/12/2016 отговорено
МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ Относно извършени проверки по §18 от ЗИД и чл.45а от ЗЗКИ относно принадлежност към комунистическата Държавна сигурност, разузнавателните служби на НРБ и резултати Божидар Лукарски, министър на икономиката 20/12/2016 отговорено
МЕТОДИ БОРИСОВ АНДРЕЕВ Относно извършени проверки по §18 от ЗИД и чл. 45а ЗЗКИ относно принадлежност към комунистическата Държавна сигурност, разузнавателните служби на НРБ и резултати (отг. в Секретно деловодство) Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация 20/12/2016 отговорено
ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ Относно извършени проверки по §18 от ЗИД и чл. 45а ЗЗКИ относно принадлежност към комунистическата Държавна сигурност, разузнавателните служби на НРБ и резултати (отг. в Секретно деловодство) Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация 20/12/2016 отговорено
МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ Относно извършени проверки по §18 от ЗИД и чл. 45а ЗЗКИ относно принадлежност към комунистическата Държавна сигурност, разузнавателните служби на НРБ и резултати (отг. в Секретно деловодство) Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация 20/12/2016 отговорено
МЕТОДИ БОРИСОВ АНДРЕЕВ Относно извършени проверки по § 18 от ЗИД и чл. 45а от ЗЗКИ относно принадлежност към комунистическата Държавна сигурност, разузнавателните служби на НРБ и резултати Владислав Горанов, Министър на финансите 20/12/2016 отговорено
ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ Относно извършени проверки по § 18 от ЗИД и чл. 45а от ЗЗКИ относно принадлежност към комунистическата Държавна сигурност, разузнавателните служби на НРБ и резултати Владислав Горанов, Министър на финансите 20/12/2016 отговорено
МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ Относно извършени проверки по § 18 от ЗИД и чл. 45а от ЗЗКИ относно принадлежност към комунистическата Държавна сигурност, разузнавателните служби на НРБ и резултати Владислав Горанов, Министър на финансите 20/12/2016 отговорено
МЕТОДИ БОРИСОВ АНДРЕЕВ Относно извършени проверки по §18 от ЗИД и чл. 45а от ЗЗКИ относно принадлежност към комунистическата Държавна сигурност, разузнавателните служби на НРБ и резултати Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 20/12/2016 отговорено
ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ Относно извършени проверки по §18 от ЗИД и чл. 45а от ЗЗКИ относно принадлежност към комунистическата Държавна сигурност, разузнавателните служби на НРБ и резултати Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 20/12/2016 отговорено
МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ Относно извършени проверки по §18 от ЗИД и чл. 45а от ЗЗКИ относно принадлежност към комунистическата Държавна сигурност, разузнавателните служби на НРБ и резултати Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 20/12/2016 отговорено
МЕТОДИ БОРИСОВ АНДРЕЕВ Относно извършени проверки по § 18 от ЗИД и чл.45а ЗЗКИ относно принадлежност към комунистическата Държавна сигурност, разузнавателните служби на НРБ и резултати Зорница Русинова, Министър на труда и социалната политика 20/12/2016 отговорено
ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ Относно извършени проверки по § 18 от ЗИД и чл.45а ЗЗКИ относно принадлежност към комунистическата Държавна сигурност, разузнавателните служби на НРБ и резултати Зорница Русинова, Министър на труда и социалната политика 20/12/2016 отговорено
МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ Относно извършени проверки по § 18 от ЗИД и чл.45а ЗЗКИ относно принадлежност към комунистическата Държавна сигурност, разузнавателните служби на НРБ и резултати Зорница Русинова, Министър на труда и социалната политика 20/12/2016 отговорено
МЕТОДИ БОРИСОВ АНДРЕЕВ Относно извършени проверки по § 18 от ЗИД и чл. 45а ЗЗКИ относно принадлежност към комунистическата Държавна сигурност, разузнавателните служби на НРБ и резултати Даниел Митов, Министър на външните работи 20/12/2016 отговорено
ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ Относно извършени проверки по § 18 от ЗИД и чл. 45а ЗЗКИ относно принадлежност към комунистическата Държавна сигурност, разузнавателните служби на НРБ и резултати Даниел Митов, Министър на външните работи 20/12/2016 отговорено
МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ Относно извършени проверки по § 18 от ЗИД и чл. 45а ЗЗКИ относно принадлежност към комунистическата Държавна сигурност, разузнавателните служби на НРБ и резултати Даниел Митов, Министър на външните работи 20/12/2016 отговорено
ИВАН КОСТАДИНОВ СТАНКОВ Относно осигуряване на достъп и охраняемост на морски плаж "Болата" в землището на с. Българево, общ. Каварна, разположен на територията на резерват "Калиакра", чрез възлагане на правомощия на областния управител на обл. Добрич Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика 19/12/2016 отговорено
ИВАН КОСТАДИНОВ СТАНКОВ Относно обективността на резултатите от приложението на рейтинговата система през 2016 г. за направление "Ветеринарна медицина" при Тракийски университет, Стара Загора Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси 19/12/2016 отговорено
ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ Относно Оператеивна програма "Развитие на селските райони 2007 -2013 г" Десислава Танева, Министър на земеделието и храните 16/12/2016 отговорено
ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ Относно мерки за задържане на уличения за нападението над жена в Берлинското метро и наказателно преследване по НК Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация 16/12/2016 отговорено
МЕТОДИ БОРИСОВ АНДРЕЕВ Относно мерки за задържане на уличения за нападението над жена в Берлинското метро и наказателно преследване по НК Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация 16/12/2016 отговорено
МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ Относно мерки за задържане на уличения за нападението над жена в Берлинското метро и наказателно преследване по НК Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация 16/12/2016 отговорено
ИВАН КИРИЛОВ ИВАНОВ Относно мерки за задържане на уличения за нападението над жена в Берлинското метро и наказателно преследване по НК Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация 16/12/2016 отговорено
ВАЛЕНТИН ЛЮБЕНОВ ПАВЛОВ Относно мерки за задържане на уличения за нападението над жена в Берлинското метро и наказателно преследване по НК Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация 16/12/2016 отговорено
ВИЛИ МЛАДЕНОВ ЛИЛКОВ Относно мерки за задържане на уличения за нападението над жена в Берлинското метро и наказателно преследване по НК Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация 16/12/2016 отговорено
ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ Относно действия за изразяване на съпричастност и извинение за бруталния акт на нападение над жена, извършен в Берлинското метро от лице с вероятно българско гражданство Даниел Митов, Министър на външните работи 16/12/2016 отговорено
МЕТОДИ БОРИСОВ АНДРЕЕВ Относно действия за изразяване на съпричастност и извинение за бруталния акт на нападение над жена, извършен в Берлинското метро от лице с вероятно българско гражданство Даниел Митов, Министър на външните работи 16/12/2016 отговорено
МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ Относно действия за изразяване на съпричастност и извинение за бруталния акт на нападение над жена, извършен в Берлинското метро от лице с вероятно българско гражданство Даниел Митов, Министър на външните работи 16/12/2016 отговорено
ИВАН КИРИЛОВ ИВАНОВ Относно действия за изразяване на съпричастност и извинение за бруталния акт на нападение над жена, извършен в Берлинското метро от лице с вероятно българско гражданство Даниел Митов, Министър на външните работи 16/12/2016 отговорено
ВАЛЕНТИН ЛЮБЕНОВ ПАВЛОВ Относно действия за изразяване на съпричастност и извинение за бруталния акт на нападение над жена, извършен в Берлинското метро от лице с вероятно българско гражданство Даниел Митов, Министър на външните работи 16/12/2016 отговорено
ВИЛИ МЛАДЕНОВ ЛИЛКОВ Относно действия за изразяване на съпричастност и извинение за бруталния акт на нападение над жена, извършен в Берлинското метро от лице с вероятно българско гражданство Даниел Митов, Министър на външните работи 16/12/2016 отговорено
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ Относно участие на въоръжените сили на Република България в преодоляването на кризата в с. Хитрино Николай Ненчев, Министър на отбраната 16/12/2016 отговорено
АТАНАС ЗАФИРОВ ЗАФИРОВ Относно участие на въоръжените сили на Република България в преодоляването на кризата в с. Хитрино Николай Ненчев, Министър на отбраната 16/12/2016 отговорено
ВАСИЛ МИЛАНОВ АНТОНОВ Относно развитие в отношенията между България и Русия в сферата на туризма Николина Ангелкова, министър на туризма 16/12/2016 отпаднало
ПОЛИНА КРЪСТЕВА КАРАСТОЯНОВА Относно сключване на Рамкови споразумения от Централния орган за покупки в сектор "Здравеопазване", чрез Електронната система за закупуване на лекарствени продукти за нуждите на лечебните заведения в Република България Петър Москов, Министър на здравеопазването 15/12/2016 отговорено
ЯВОР ИЛИЕВ ХАЙТОВ Относно надлез при село Казичене Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 15/12/2016 отговорено
МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ Относно сигнали за Инвестиционното намерение за добив на руда от открити рудници, изграждането на две хвостохранилища и обогатителна фабрика в района на гр. Трън Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите 15/12/2016 отговорено
ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ Относно сигнали за Инвестиционното намерение за добив на руда от открити рудници, изграждането на две хвостохранилища и обогатителна фабрика в района на гр. Трън Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите 15/12/2016 отговорено
ВАЛЕНТИН ЛЮБЕНОВ ПАВЛОВ Относно сигнали за Инвестиционното намерение за добив на руда от открити рудници, изграждането на две хвостохранилища и обогатителна фабрика в района на гр. Трън Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите 15/12/2016 отговорено
МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ Относно броя и оборота на ведомствените бензиностанции в България Владислав Горанов, Министър на финансите 15/12/2016 отговорено
ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ Относно броя и оборота на ведомствените бензиностанции в България Владислав Горанов, Министър на финансите 15/12/2016 отговорено
ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ Относно сигнали за многобройни нарушения на членове на ръководството на Професионалната гимназия по електтротехника и автоматика Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси 15/12/2016 отговорено
ВАЛЕНТИН ЛЮБЕНОВ ПАВЛОВ Относно брой извършени проверки на територията на общ. Ковачевци от "Инспекция по труда - Перник", за периода 1.01.2016 - 1.12.2016 г Зорница Русинова, Министър на труда и социалната политика 15/12/2016 отговорено