Народно събрание на Република България - Начало
Начало> Парламентарен контрол > Въпроси
Въпроси
Форма за търсене
Ключова дума
Адресат:
Народен представител:

Народен представител Актуален въпрос Адресат Дата на постъпване Статус
ЛЮБОМИР БОЙКОВ БОНЕВ Относно завишените над нормата радиологични показатели на питейната вода в 7 населени места от област Перник Николай Петров, Министър на здравеопазването 26/05/2017 в процес на обработка
ЛЮБОМИР БОЙКОВ БОНЕВ Относно удостоверение за въвеждане в експлоатация на АМ Люлин Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 26/05/2017 в процес на обработка
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ВЛАДИМИРОВ Относно възможности за разширяване на път І-1 от кв. "Княжево" до ПВ "Даскалово" - км 276+162 до км 286+847, с обща дължина 10,685 км Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 26/05/2017 в процес на обработка
ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ Относно превишенията на плащанията над постъпленията в края на бюджетната 2016 г. на държавните културни институти - второстепенни разпоредители с бюджет и преходните остатъци за 2017 г. Боил Банов, Министър на културата 26/05/2017 в процес на обработка
ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ Относно политиката на Министерството на отбраната за възстановяване работата на Болницата за долекуване, продължително лечение и рехабилитация в Поморие. Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната 26/05/2017 в процес на обработка
ДЖЕЙХАН ХАСАНОВ ИБРЯМОВ Относно предложение на вицепремиера по демографската политика за ограничаване на раждаемостта Валери Симеонов, заместник министър-председател по икономическата и демографската политика 26/05/2017 в процес на обработка
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ Относно замърсяване на атмосферния въздух в град Русе Нено Димов, Министър на околната среда и водите 26/05/2017 в процес на обработка
ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ Относно замърсяване на атмосферния въздух в град Русе Нено Димов, Министър на околната среда и водите 26/05/2017 в процес на обработка
КРУМ КОСТАДИНОВ ЗАРКОВ Относно замърсяване на атмосферния въздух в град Русе Нено Димов, Министър на околната среда и водите 26/05/2017 в процес на обработка
ВАЛЕНТИН МИРЧОВ МИЛУШЕВ Относно обследване на настилката на пътната отсечка Дупница - Самоков Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 26/05/2017 в процес на обработка
СТАНИСЛАВ СТОЯНОВ ИВАНОВ Относно обследване на настилката на пътната отсечка Дупница - Самоков Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 26/05/2017 в процес на обработка
МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ Относно изпълнението на Закона за водите във връзка с провежданата реформа в отрасъл "Водоснабдяване и канализация" и одобряването на бизнес прановете на ВиК - операторите за новия регулаторен период 2017 - 2021 г Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 25/05/2017 неотговорено
МИГЛЕНА ДОЙКОВА АЛЕКСАНДРОВА Относно конкретни мерки за подобряване чистотата на въздуха в София Нено Димов, Министър на околната среда и водите 25/05/2017 неотговорено
МИГЛЕНА ДОЙКОВА АЛЕКСАНДРОВА Относно закъснението на подготовката за българското председателство на ЕС и финансирането му Лиляна Павлова, министър за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 25/05/2017 неотговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ Относно функционирането на ТЕЛК след отмяната от ВАС на текстове от Наредбата за медицинската експертиза Николай Петров, Министър на здравеопазването 25/05/2017 неотговорено
НИНА ПЕЙЧЕВА МИТКОВА Относно стратегията на Министерството на здравеопазването за справяне с емиграцията и миграцията на медицински специалисти Николай Петров, Министър на здравеопазването 23/05/2017 неотговорено
НИНА ПЕЙЧЕВА МИТКОВА Относно създалата се кадрова криза в Карловската многопрофилна болница Николай Петров, Министър на здравеопазването 23/05/2017 неотговорено
ПЕТЪР БОЙКОВ ВИТАНОВ Относно финансовото състояние на Военно издателство Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната 23/05/2017 неотговорено
ПЕТЪР БОЙКОВ ВИТАНОВ Относно изготвянето на Закона за предучилищното и училищното образование Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 23/05/2017 неотговорено
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ Относно дейности на МБАЛ "Шумен" АД Николай Петров, Министър на здравеопазването 23/05/2017 неотговорено
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ Относно държавна субсидия за МБАЛ "д-р Добри Беров" - гр. Нови пазар Николай Петров, Министър на здравеопазването 23/05/2017 неотговорено
ПЕТЪР БОЙКОВ ВИТАНОВ Относно становище на Министерството на отбраната за предстоящата среща на високо равнище на НАТО в Брюксел Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната 23/05/2017 неотговорено
ТЕОДОРА АТАНАСОВА ХАЛАЧЕВА Относно подписване на Споразумение за защита на децата от съдържание, което е неблагоприятно или създава опасност от увреждане на тяхното физическо, психическо, нравствено и/или социално развитие Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика 23/05/2017 оттеглен
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ Относно постановената от Върховния административен съд отмяна на разпоредби от Наредбата за медицинската експертиза и последвалото напрежение в работата на ТЕЛК Николай Петров, Министър на здравеопазването 23/05/2017 неотговорено
ИРЕНА ТОДОРОВА АНАСТАСОВА Относно извършена оценка на системата от помощни училища в Република България Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 19/05/2017 неотговорено
ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА Относно спиране на процедура за предоставена концесия Емил Караниколов, министър на икономиката 19/05/2017 оттеглен
МИЛКО НЕДЯЛКОВ НЕДЯЛКОВ Относно спиране на процедура за предоставена концесия Емил Караниколов, министър на икономиката 19/05/2017 оттеглен
ФИЛИП СТЕФАНОВ ПОПОВ Относно неотложен ремонт на международен път II-14 Видин - Кула - Връшка чука, участък Бяла Рада - Войница Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 19/05/2017 отговорено
ЦВЕТАН БОРИСОВ ТОПЧИЕВ Относно неотложен ремонт на международен път II-14 Видин - Кула - Връшка чука, участък Бяла Рада - Войница Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 19/05/2017 отговорено
ФИЛИП СТЕФАНОВ ПОПОВ Относно увреждане на горски масиви в област Видин от насекоми Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 19/05/2017 неотговорено
ЦВЕТАН БОРИСОВ ТОПЧИЕВ Относно увреждане на горски масиви в област Видин от насекоми Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 19/05/2017 неотговорено
ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ Относно отчет за изпълнението на някои показатели на държавните културни институти от областта на сценичните изкуства към 31.12.2016 г Боил Банов, Министър на културата 19/05/2017 неотговорено
КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН Относно доизграждането на новата болница в Ямбол Николай Петров, Министър на здравеопазването 19/05/2017 неотговорено
НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ПЕНЕВ Относно доизграждането на новата болница в Ямбол Николай Петров, Министър на здравеопазването 19/05/2017 неотговорено
АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ Относно мерките на Министерството на вътрешните работи за контрол над лицата, проявяващи насилие Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 19/05/2017 отговорено
КРАСЕН ГЕОРГИЕВ КРЪСТЕВ Относно намаление на средства във функция "Здравеопазване", показател "Детска ясла" в бюджетите на общините Бяла Слатина и Враца през 2017 г Владислав Горанов, Министър на финансите 19/05/2017 отговорено
АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ Относно целите пред новото българско правителство и кадровата политика, с която да бъдат осъществени Бойко Борисов, Министър-председател на Република България 19/05/2017 в несъответствие с ПОДНС
ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА Относно спиране на процедура за предоставена концесия Теменужка Петкова, министър на енергетиката 19/05/2017 неотговорено
МИЛКО НЕДЯЛКОВ НЕДЯЛКОВ Относно спиране на процедура за предоставена концесия Теменужка Петкова, министър на енергетиката 19/05/2017 неотговорено
АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ Относно продължаващи случаи на безпричинно насилие по улиците Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 18/05/2017 в несъответствие с ПОДНС
ДЖЕЙХАН ХАСАНОВ ИБРЯМОВ Относно предложение на вицепремиера по демографската политика за ограничаване на раждаемостта Валери Симеонов, заместник министър-председател по икономическата и демографската политика 18/05/2017 в несъответствие с ПОДНС
АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ Относно състоянието на съдебната реформа Цецка Цачева, Министър на правосъдието 18/05/2017 в несъответствие с ПОДНС
СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА Относно прилагането на новата методика за определяне на цената на услугата "Доставяне на вода за напояване" Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 18/05/2017 неотговорено
СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА Относно невъзстановена земеделска земя от 1994 г. от Поземлената комисия в гр. Търговище Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 18/05/2017 в несъответствие с ПОДНС
СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА Относно закупуване на частни гори от държавните горски предприятия през 2016 г Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 18/05/2017 отговорено
ВАСИЛ МИЛАНОВ АНТОНОВ Относно участие на български фирми в рехабилитацията на ПАВЕЦ "Чаира" Теменужка Петкова, министър на енергетиката 18/05/2017 неотговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ Относно минималната работна заплата за страната, разнобой в позициите на участниците в социалния диалог Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика 18/05/2017 неотговорено
ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ Относно изпълнението на Оперативна програма "Околна среда 2014 - 2020" Нено Димов, Министър на околната среда и водите 18/05/2017 отговорено
ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА Относно стратегия на Министерство на здравеопазването за здравно наблюдение и лечение на психично болните пациенти Николай Петров, Министър на здравеопазването 18/05/2017 неотговорено
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ Относно стратегия на Министерство на здравеопазването за здравно наблюдение и лечение на психично болните пациенти Николай Петров, Министър на здравеопазването 18/05/2017 неотговорено
АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА КЛИСАРОВА Относно стратегия на Министерство на здравеопазването за здравно наблюдение и лечение на психично болните пациенти Николай Петров, Министър на здравеопазването 18/05/2017 неотговорено
ИЛИЯН АНГЕЛОВ ТИМЧЕВ Относно стратегия на Министерство на здравеопазването за здравно наблюдение и лечение на психично болните пациенти Николай Петров, Министър на здравеопазването 18/05/2017 неотговорено
СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА Относно използването на еднодневните трудови договори в селското стопанство Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика 18/05/2017 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ Относно използването на еднодневните трудови договори в селското стопанство Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика 18/05/2017 отговорено
РАДОСЛАВ ЛЮБЧОВ СТОЙЧЕВ Относно използването на еднодневните трудови договори в селското стопанство Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика 18/05/2017 отговорено
МИХАИЛ ИВАЙЛОВ ХРИСТОВ Относно конкретните действия, които ще се предприемат за решаване проблемите на хората с увреждания Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика 17/05/2017 оттеглен
ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ Относно изграждане на канализaция на кварталите "Средна кула" и "Долапите" на гр. Русе Нено Димов, Министър на околната среда и водите 17/05/2017 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ Относно изграждане на канализaция на кварталите "Средна кула" и "Долапите" на гр. Русе Нено Димов, Министър на околната среда и водите 17/05/2017 отговорено
ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ Относно изграждане на нов автомагистрален или скоростен път Русе-Велико Търново Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 17/05/2017 отговорено
КРУМ КОСТАДИНОВ ЗАРКОВ Относно изграждане на нов автомагистрален или скоростен път Русе-Велико Търново Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 17/05/2017 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ Относно изграждане на нов автомагистрален или скоростен път Русе-Велико Търново Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 17/05/2017 отговорено
ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА Относно финансиране изграждането на пътя с. Загражден, община Баните, до община Лъки Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 17/05/2017 отговорено
ЕЛЕНА НИКОЛОВА ЙОНЧЕВА Относно завишаване над нормата радиологични показатели на питейната вода в град Хасково Николай Петров, Министър на здравеопазването 17/05/2017 отговорено
ВИОЛЕТА РУСЕВА ЖЕЛЕВА Относно завишаване над нормата радиологични показатели на питейната вода в град Хасково Николай Петров, Министър на здравеопазването 17/05/2017 отговорено
ПЕТЪР БОЙКОВ ВИТАНОВ Относно позицията на българското правителство във връзка с въпросите, които ще се разглеждат на срещата на върха на НАТО на 25 май в Брюксел Бойко Борисов, Министър-председател на Република България 17/05/2017 в несъответствие с ПОДНС
АТАНАС ПЕТРОВ КОСТАДИНОВ Относно отпускане на средства по проект "Допълнително аварийно водоснабдяване на гр. Хасково Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 17/05/2017 оттеглен
АХМЕД РЕДЖЕБОВ АХМЕДОВ Относно финансовото състояние на "ВиК" ООД, гр. Исперих за 2016 г. и първото тримесечие на 2017 г Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 17/05/2017 отговорено
АХМЕД РЕДЖЕБОВ АХМЕДОВ Относно финансиране на консервационно-реставрационни работи по Макбул Ибрахим паша джамия в гр. Разград Боил Банов, Министър на културата 17/05/2017 неотговорено
ДАНИЕЛА ВЛАДИМИРОВА САВЕКЛИЕВА Относно строителството на АМ Струма Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 17/05/2017 отговорено
ГЕОРГИ ЗАПРЕВ ДИНЕВ Относно строителството на АМ Струма Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 17/05/2017 отговорено
СТЕФАН АПОСТОЛОВ АПОСТОЛОВ Относно строителството на АМ Струма Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 17/05/2017 отговорено
АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ МАЦУРЕВ Относно строителството на АМ Струма Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 17/05/2017 отговорено
ДИМИТЪР НИКОЛОВ ГАМИШЕВ Относно строителството на АМ Струма Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 17/05/2017 отговорено
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ Относно инцидент със загинали на връх Ботев на 06.05.2017 г Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 17/05/2017 отговорено
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ Относно осигуряване на финансиране за изграждане пречиствателна станция за питейни води в гр. Шумен и рехабилитация на довеждащ водопровод от язовир "Тича" Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 17/05/2017 отговорено
СТОЯН МИХАЙЛОВ МИРЧЕВ Относно финализирането на проекта на Национална стратегия за развитие на културата Боил Банов, Министър на културата 17/05/2017 неотговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ Относно изпълнение на финансови инструменти със средства от Оперативна програма "Развитите на човешките ресурси" Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика 17/05/2017 отговорено
ИВО АНГЕЛОВ ХРИСТОВ Относно намерени стари неизбухнали боеприпаси в район "Тракия", гр. Пловдив Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната 16/05/2017 неотговорено
ПЕТЪР ХРИСТОВ ПЕТРОВ Относно българското председателство на Европейския съвет и техническата и информационна обезпеченост на Министерство на земеделието, храните и горите Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 16/05/2017 неотговорено
ПЕТЪР ХРИСТОВ ПЕТРОВ Относно писмо и подписка на гражданите от с. Драгоданово, общ. Сливен, касаещи нарушаване на обществения ред в селото Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 16/05/2017 неотговорено
ПЕТЪР ХРИСТОВ ПЕТРОВ Относно писмо и подписка на гражданите от с.Драгоданово, общ.Сливен, касаещи нарушаване на обществения ред в селото Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 16/05/2017 неотговорено
ВАСИЛ МИЛАНОВ АНТОНОВ Относно развитието на отношенията между България и Русия в сферата на туризма Николина Ангелкова, министър на туризма 15/05/2017 отговорено
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ Относно финансово състояние на МБАЛ "Шумен" АД Николай Петров, Министър на здравеопазването 12/05/2017 неотговорено
ВАСИЛ МИЛАНОВ АНТОНОВ Относно възстановяване на Висшето военновъздушно училище в Долна Митрополия Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната 12/05/2017 неотговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ Относно констатации и оценки в Доклада на Европейската комисия за преглед на предотвратяването и коригирането на макроикономическите дисбаланси за България за 2017 г., в частта "Пазар на труда, образование, здравни и социални политики" - Бедност Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика 12/05/2017 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ Относно констатации и оценки в Доклада на Европейската комисия за преглед на предотвратяването и коригирането на макроикономическите дисбаланси за България за 2017 г., в частта "Пазар на труда, образование, здравни и социални политики" - Социална политика Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика 12/05/2017 отговорено
СТОЯН МИХАЙЛОВ МИРЧЕВ Относно одит на МБАЛ Дулово ЕООД Николай Петров, Министър на здравеопазването 12/05/2017 отговорено
ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ Относно одит на МБАЛ Дулово ЕООД Николай Петров, Министър на здравеопазването 12/05/2017 отговорено
СТОЯН МИХАЙЛОВ МИРЧЕВ Относно одит на МБАЛ Тутракан ЕООД Николай Петров, Министър на здравеопазването 12/05/2017 отговорено
ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ Относно одит на МБАЛ Тутракан ЕООД Николай Петров, Министър на здравеопазването 12/05/2017 отговорено
СТОЯН МИХАЙЛОВ МИРЧЕВ Относно изграждане Районна пречиствателна станция за отпадни води - Силистра Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 12/05/2017 отговорено
КРЪСТИНА НИКОЛОВА ТАСКОВА Относно сертифицираните лаборатории за контрол на храните Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 10/05/2017 отговорено
ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАНЧЕВ Относно надграждане и разширяване на уеб базираната информационна система за обслужване и вътрешна комуникация между българските служби по търговско-икономически въпроси в чужбина /СТИВ/ и ИАНМСП Емил Караниколов, министър на икономиката 10/05/2017 отговорено
КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ Относно състояние на съоръженията на границите на България и готовността за противодействие на нелегалната миграция Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 10/05/2017 отговорено
ДАНИЕЛ ПЕТКОВ ЙОРДАНОВ Относно прилагане на мярка 5.4 по Програмата за морско дело и рибарство Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 10/05/2017 отговорено
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ Относно неизпълнение на Решение на № РД-НС-04-11/17.01.2017 г. на Надзорния съвет на НЗОК Николай Петров, Министър на здравеопазването 10/05/2017 отговорено
ТЕОДОРА АТАНАСОВА ХАЛАЧЕВА Относно Проект за изменение на Критериите за оценка на съдържание, което е неблагоприятно или създава опасност от увреждане на физическото, психическото, нравственото и/или социалното развитие на децата Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика 09/05/2017 отговорено
СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА Относно удължаване на срока за приема на заявления за директни плащания за кампания 2017 г Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 09/05/2017 отговорено
СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА Относно прием на проекти по Програмата за развитие на селските райони (2014-2020) през 2017 г. Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 09/05/2017 отговорено
ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА Относно състоянието на българската гора Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 09/05/2017 отговорено
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ Относно скоростен път София-Видин, степен на готовност на изграждане Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 05/05/2017 отговорено
АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА КЛИСАРОВА Относно участие на служители на Министерство на образованието и науката в управлението на други юридически лица Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 05/05/2017 отговорено
АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА КЛИСАРОВА Относно участие на служители на Министерство на образованието и науката в изготвянето на познавателни книжки, учебници и учебни помагала Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 05/05/2017 отговорено
ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ Относно тревожни демографски тенденции в България Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика 05/05/2017 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ Относно практика компаниите да предлагат стоки от една и съща марка и опаковка, но с различни съставки в "старите" и "новите" членки на ЕС Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 05/05/2017 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ Относно движението на декларацията на Българския антифашистки съюз и Общинския съвет на БСП - Стара Загора, насочена към Министерството на културата от Министерския съвет на Република България (изх. № 460/16 от 31.03.2017 г.) и становището на министерството по нея Боил Банов, Министър на културата 05/05/2017 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ Относно състояние на държавната и общинска пътна инфраструктура на територията на област Стара Загора, мерки за подобряването ? Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 05/05/2017 отговорено
ВАСИЛ МИЛАНОВ АНТОНОВ Относно стратегия за довършването на автомагистрала "Хемус" Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 04/05/2017 отговорено
ВАСИЛ МИЛАНОВ АНТОНОВ Относно стратегия за завършване на проекта за строеж на АЕЦ "Белене" Теменужка Петкова, министър на енергетиката 04/05/2017 отговорено
ДАНИЕЛ ПЕТКОВ ЙОРДАНОВ Относно прилагане на мярка 5.4 по Програмата за морско дело и рибарство Христо Бозуков, служебен министър на земеделието и храните 28/04/2017 отпаднало
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ Относно декларации на Българския антифашистки съюз и на Общинския съвет на БСП - Стара Загора по повод монтирана мемориална плоча на осъдените на смърт от Народния съд през 1945 г. върху фасадата на Драматичен театър "Гео Милев" в Стара Загора Рашко Младенов, служебен министър на културата 28/04/2017 отговорено
ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА Относно Състоянието на държавната пътна инфраструктора на територията на Смолянска област Спас Попниколов, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството 26/04/2017 отговорено
ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА Относно Състоянието на българската гора Христо Бозуков, служебен министър на земеделието и храните 26/04/2017 отпаднало
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ Относно финансовото състояние на МБАЛ "Шумен" АД Илко Семерджиев, служебен заместник министър-председател по социални политики и служебен министър на здравеопазването 26/04/2017 отпаднало
ЕКАТЕРИНА СПАСОВА ГЕЧЕВА-ЗАХАРИЕВА Относно Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за българското гражданство, с който се правят изменения в три други Мария Павлова, служебен министър на правосъдието 26/04/2017 отговорено
ПЕТЪР БОЙКОВ ВИТАНОВ Относно изготвянето на Закона за предучилищното и училищното образование Николай Денков, служебен министър на образованието и науката 26/04/2017 отпаднало
ПЛАМЕН ИВАНОВ МАНУШЕВ Относно Заповед на министъра на отбраната ОХ-394/25.04.2017г. Стефан Янев, служебен заместник министър-председател по вътрешен ред и сигурност и служебен министър на отбраната 26/04/2017 отговорено
КОНСТАНТИН ВЕСЕЛИНОВ ПОПОВ Относно Заповед на министъра на отбраната ОХ-394/25.04.2017г. Стефан Янев, служебен заместник министър-председател по вътрешен ред и сигурност и служебен министър на отбраната 26/04/2017 отговорено
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ГАДЖЕВ Относно критерии за извършване на подбор и назначаване на постоянен секретар на отбраната Стефан Янев, служебен заместник министър-председател по вътрешен ред и сигурност и служебен министър на отбраната 26/04/2017 отговорено
ПЛАМЕН ИВАНОВ МАНУШЕВ Относно критерии за извършване на подбор и назначаване на постоянен секретар на отбраната Стефан Янев, служебен заместник министър-председател по вътрешен ред и сигурност и служебен министър на отбраната 26/04/2017 отговорено
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ГАДЖЕВ Относно Увеличени средства за порцион на военнослужещите Стефан Янев, служебен заместник министър-председател по вътрешен ред и сигурност и служебен министър на отбраната 26/04/2017 отговорено
КОНСТАНТИН ВЕСЕЛИНОВ ПОПОВ Относно Увеличени средства за порцион на военнослужещите Стефан Янев, служебен заместник министър-председател по вътрешен ред и сигурност и служебен министър на отбраната 26/04/2017 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ Относно изграждане на канализация на кварталите Средна кула и Долапи на град Русе Ирина Костова, служебен министър на околната среда и водите 26/04/2017 отпаднало
КРУМ КОСТАДИНОВ ЗАРКОВ Относно изграждане на канализация на кварталите Средна кула и Долапи на град Русе Ирина Костова, служебен министър на околната среда и водите 26/04/2017 отпаднало
ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ Относно изграждане на канализация на кварталите Средна кула и Долапи на град Русе Ирина Костова, служебен министър на околната среда и водите 26/04/2017 отпаднало
ЕКАТЕРИНА СПАСОВА ГЕЧЕВА-ЗАХАРИЕВА Относно Изпълнението на проекти по Оперативна програма "Добро управление" Мария Павлова, служебен министър на правосъдието 26/04/2017 отговорено
НИКОЛИНА ПАНАЙОТОВА АНГЕЛКОВА Относно участие в 105-та сесия на Изпълнителния съвет на Световната организация по туризъм Стела Балтова, служебен министър на туризма 26/04/2017 отговорено
ЦВЕТАН ГЕНЧЕВ ЦВЕТАНОВ Относно кадровата политика на Министерството на вътрешните работи за периода на служебното правителство Пламен Узунов, служебен министър на вътрешните работи 25/04/2017 отговорено
ПЛАМЕН ДУЛЧЕВ НУНЕВ Относно кадровата политика на Министерството на вътрешните работи за периода на служебното правителство Пламен Узунов, служебен министър на вътрешните работи 25/04/2017 отговорено
ВАЛЕНТИН ИВАНОВ РАДЕВ Относно Напредъка по провеждане на процедури във връзка с отпуснатите средства от ЕС по Спешни мерки по Фонд "Вътрешна сигурност" и Фонд "Убежище, миграция и интеграция" Пламен Узунов, служебен министър на вътрешните работи 25/04/2017 отговорено
МАНОИЛ МИНЧЕВ МАНЕВ Относно Напредъка по провеждане на процедури във връзка с отпуснатите средства от ЕС по Спешни мерки по Фонд "Вътрешна сигурност" и Фонд "Убежище, миграция и интеграция" Пламен Узунов, служебен министър на вътрешните работи 25/04/2017 отговорено
ВАЛЕНТИН ИВАНОВ РАДЕВ Относно Реализирани структурни и щатни промени за периода на управление на служебното правителство Пламен Узунов, служебен министър на вътрешните работи 25/04/2017 отговорено
МАНОИЛ МИНЧЕВ МАНЕВ Относно Реализирани структурни и щатни промени за периода на управление на служебното правителство Пламен Узунов, служебен министър на вътрешните работи 25/04/2017 отговорено
ПЛАМЕН ДУЛЧЕВ НУНЕВ Относно реализиране на допълнителни разходи по бюджета на МВР за изпълнение на дейности свързани с противодействието на битовата престъпност Пламен Узунов, служебен министър на вътрешните работи 25/04/2017 отговорено
ЦВЕТАН ГЕНЧЕВ ЦВЕТАНОВ Относно реализиране на допълнителни разходи по бюджета на МВР за изпълнение на дейности свързани с противодействието на битовата престъпност Пламен Узунов, служебен министър на вътрешните работи 25/04/2017 отговорено
ДЕСИСЛАВА ЖЕКОВА ТАНЕВА Относно индикативен график на оторизация на плащанията за Кампания 2016 г Христо Бозуков, служебен министър на земеделието и храните 24/04/2017 отговорено
ДЕСИСЛАВА ЖЕКОВА ТАНЕВА Относно Заповед № РД-09-361/13.04.2017 г., с която се изменя и допълва Заповед № РД09-160/28.02.2017 г, изменена със Заповед № РД-09-278/31.03.2017 г. на МЗХ Христо Бозуков, служебен министър на земеделието и храните 24/04/2017 отговорено
ИВЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА Относно състояние на атмосферния въздух на територията на гр. Бургас Ирина Костова, служебен министър на околната среда и водите 21/04/2017 отговорено
НИКОЛИНА ПАНАЙОТОВА АНГЕЛКОВА Относно неохраняеми морски плажове Стела Балтова, служебен министър на туризма 21/04/2017 отговорено
НИКОЛИНА ПАНАЙОТОВА АНГЕЛКОВА Относно морски плаж "Слънчев бряг - север" Стела Балтова, служебен министър на туризма 21/04/2017 отговорено
НИКОЛИНА ПАНАЙОТОВА АНГЕЛКОВА Относно проведени и обявени обществени поръчки Стела Балтова, служебен министър на туризма 21/04/2017 отговорено
НИКОЛИНА ПАНАЙОТОВА АНГЕЛКОВА Относно изпълнение на бюджета на Министерство на туризма Стела Балтова, служебен министър на туризма 21/04/2017 отговорено
ЛИЛЯНА ПАВЛОВА НИКОЛОВА Относно Дейност на Агенция по геодезия, картография и кадастър Спас Попниколов, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството 20/04/2017 отговорено
ЛИЛЯНА ПАВЛОВА НИКОЛОВА Относно Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради Спас Попниколов, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството 20/04/2017 отговорено
ЛИЛЯНА ПАВЛОВА НИКОЛОВА Относно национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради Спас Попниколов, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството 20/04/2017 отговорено
ЛИЛЯНА ПАВЛОВА НИКОЛОВА Относно Промени в Оперативната програма "Региони в растеж" 2014 -2020 г Спас Попниколов, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството 20/04/2017 отговорено
ЛИЛЯНА ПАВЛОВА НИКОЛОВА Относно Изпълнение на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г. Спас Попниколов, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството 20/04/2017 отговорено
ЛИЛЯНА ПАВЛОВА НИКОЛОВА Относно Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради Спас Попниколов, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството 20/04/2017 отговорено
ЛИЛЯНА ПАВЛОВА НИКОЛОВА Относно Ремонт на виадукт на км 33 на АМ "Хемус" Спас Попниколов, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството 20/04/2017 отговорено
ЛИЛЯНА ПАВЛОВА НИКОЛОВА Относно целенасочената инвестиционна програма за подкрепа на слаборазвитите райони Спас Попниколов, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството 20/04/2017 отговорено
ЛИЛЯНА ПАВЛОВА НИКОЛОВА Относно предприети мерки във връзка с доклад за състоянието на тунелите в страната Спас Попниколов, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството 20/04/2017 отговорено
ЛИЛЯНА ПАВЛОВА НИКОЛОВА Относно подготовка за Председателството на Съвета на ЕС през 2018г. Спас Попниколов, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството 20/04/2017 отговорено
ЛИЛЯНА ПАВЛОВА НИКОЛОВА Относно Изпълнението на ОП "Региони в растеж" 2014 - 2020г. Спас Попниколов, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството 20/04/2017 отговорено
ЛИЛЯНА ПАВЛОВА НИКОЛОВА Относно анулиран Спас Попниколов, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството 20/04/2017 отпаднало
ЛИЛЯНА ПАВЛОВА НИКОЛОВА Относно напредък по ремонтните дейности на тунел "Витиня" на автомагистрала "Хемус" Спас Попниколов, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството 20/04/2017 отговорено
ЛИЛЯНА ПАВЛОВА НИКОЛОВА Относно Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради Спас Попниколов, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството 20/04/2017 отговорено
ЛИЛЯНА ПАВЛОВА НИКОЛОВА Относно Член на УС на АПИ Спас Попниколов, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството 20/04/2017 отговорено
ЛИЛЯНА ПАВЛОВА НИКОЛОВА Относно Обществена поръчка с предмет "Проектиране и строителство на автомагистрала "Струма" Лот 3.1 Тунел "Железница" Спас Попниколов, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството 20/04/2017 отговорено
ЛИЛЯНА ПАВЛОВА НИКОЛОВА Относно Изпълнение на бюджета на МРРБ и структурите към него Спас Попниколов, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството 20/04/2017 отговорено
АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ МАНОЛЕВ Относно Численост на служителите в МРРБ и структурите към него, вкл. и търговските дружества, на които принципал е министърът на регионалното развитие и благоустройството Спас Попниколов, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството 20/04/2017 отговорено
АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ МАЦУРЕВ Относно Численост на служителите в МРРБ и структурите към него, вкл. и търговските дружества, на които принципал е министърът на регионалното развитие и благоустройството Спас Попниколов, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството 20/04/2017 отговорено
АЛЕКСАНДЪР КОЙЧЕВ ИВАНОВ Относно Численост на служителите в МРРБ и структурите към него, вкл. и търговските дружества, на които принципал е министърът на регионалното развитие и благоустройството Спас Попниколов, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството 20/04/2017 отговорено
АЛЕКСАНДЪР ПЕТРОВ АЛЕКСАНДРОВ Относно Численост на служителите в МРРБ и структурите към него, вкл. и търговските дружества, на които принципал е министърът на регионалното развитие и благоустройството Спас Попниколов, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството 20/04/2017 отговорено
АЛЕКСАНДЪР РУМЕНОВ НЕНКОВ Относно Численост на служителите в МРРБ и структурите към него, вкл. и търговските дружества, на които принципал е министърът на регионалното развитие и благоустройството Спас Попниколов, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството 20/04/2017 отговорено
АЛТИМИР ЕМИЛОВ АДАМОВ Относно Численост на служителите в МРРБ и структурите към него, вкл. и търговските дружества, на които принципал е министърът на регионалното развитие и благоустройството Спас Попниколов, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството 20/04/2017 отговорено
АНДРИАН ИВАНОВ РАЙКОВ Относно Численост на служителите в МРРБ и структурите към него, вкл. и търговските дружества, на които принципал е министърът на регионалното развитие и благоустройството Спас Попниколов, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството 20/04/2017 отговорено
АНТОН ДИНЕВ ТОДОРОВ Относно Численост на служителите в МРРБ и структурите към него, вкл. и търговските дружества, на които принципал е министърът на регионалното развитие и благоустройството Спас Попниколов, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството 20/04/2017 отговорено
АСЯ АТАНАСОВА ПЕЕВА Относно Численост на служителите в МРРБ и структурите към него, вкл. и търговските дружества, на които принципал е министърът на регионалното развитие и благоустройството Спас Попниколов, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството 20/04/2017 отговорено
АТАНАС ИВАНОВ ТАШКОВ Относно Численост на служителите в МРРБ и структурите към него, вкл. и търговските дружества, на които принципал е министърът на регионалното развитие и благоустройството Спас Попниколов, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството 20/04/2017 отговорено
БОЙКО МЕТОДИЕВ БОРИСОВ Относно Численост на служителите в МРРБ и структурите към него, вкл. и търговските дружества, на които принципал е министърът на регионалното развитие и благоустройството Спас Попниколов, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството 20/04/2017 отговорено
БОРИС ПЕТКОВ КЪРЧЕВ Относно Численост на служителите в МРРБ и структурите към него, вкл. и търговските дружества, на които принципал е министърът на регионалното развитие и благоустройството Спас Попниколов, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството 20/04/2017 отговорено
БОРИСЛАВ ИВАНОВ БОРИСОВ Относно Численост на служителите в МРРБ и структурите към него, вкл. и търговските дружества, на които принципал е министърът на регионалното развитие и благоустройството Спас Попниколов, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството 20/04/2017 отговорено
ВАЛЕНТИН АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ Относно Численост на служителите в МРРБ и структурите към него, вкл. и търговските дружества, на които принципал е министърът на регионалното развитие и благоустройството Спас Попниколов, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството 20/04/2017 отговорено
ВАЛЕНТИН ИВАНОВ РАДЕВ Относно Численост на служителите в МРРБ и структурите към него, вкл. и търговските дружества, на които принципал е министърът на регионалното развитие и благоустройството Спас Попниколов, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството 20/04/2017 отговорено
ВАЛЕНТИН МИРЧОВ МИЛУШЕВ Относно Численост на служителите в МРРБ и структурите към него, вкл. и търговските дружества, на които принципал е министърът на регионалното развитие и благоустройството Спас Попниколов, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството 20/04/2017 отговорено
ВАСИЛ ЦВЕТКОВ ЦВЕТКОВ Относно Численост на служителите в МРРБ и структурите към него, вкл. и търговските дружества, на които принципал е министърът на регионалното развитие и благоустройството Спас Попниколов, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството 20/04/2017 отговорено
ВЕЖДИ ЛЕТИФ РАШИДОВ Относно Численост на служителите в МРРБ и структурите към него, вкл. и търговските дружества, на които принципал е министърът на регионалното развитие и благоустройството Спас Попниколов, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството 20/04/2017 отговорено
ВЛАДИМИР ЦВЕТАНОВ ТОШЕВ Относно Численост на служителите в МРРБ и структурите към него, вкл. и търговските дружества, на които принципал е министърът на регионалното развитие и благоустройството Спас Попниколов, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството 20/04/2017 отговорено
ВЛАДИСЛАВ ИВАНОВ ГОРАНОВ Относно Численост на служителите в МРРБ и структурите към него, вкл. и търговските дружества, на които принципал е министърът на регионалното развитие и благоустройството Спас Попниколов, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството 20/04/2017 отговорено
ВЛАДИСЛАВ ТОШКОВ НИКОЛОВ Относно Численост на служителите в МРРБ и структурите към него, вкл. и търговските дружества, на които принципал е министърът на регионалното развитие и благоустройството Спас Попниколов, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството 20/04/2017 отговорено
ГАЛЯ ЕНЕВА ЗАХАРИЕВА Относно Численост на служителите в МРРБ и структурите към него, вкл. и търговските дружества, на които принципал е министърът на регионалното развитие и благоустройството Спас Попниколов, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството 20/04/2017 отговорено
ГЕОРГИ ЕВДОКИЕВ МАРКОВ Относно Численост на служителите в МРРБ и структурите към него, вкл. и търговските дружества, на които принципал е министърът на регионалното развитие и благоустройството Спас Попниколов, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството 20/04/2017 отговорено
ГЕОРГИ ЗАПРЕВ ДИНЕВ Относно Численост на служителите в МРРБ и структурите към него, вкл. и търговските дружества, на които принципал е министърът на регионалното развитие и благоустройството Спас Попниколов, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството 20/04/2017 отговорено
ДАНАИЛ ДИМИТРОВ КИРИЛОВ Относно Численост на служителите в МРРБ и структурите към него, вкл. и търговските дружества, на които принципал е министърът на регионалното развитие и благоустройството Спас Попниколов, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството 20/04/2017 отговорено
ДАНИЕЛА АНАСТАСОВА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА Относно Численост на служителите в МРРБ и структурите към него, вкл. и търговските дружества, на които принципал е министърът на регионалното развитие и благоустройството Спас Попниколов, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството 20/04/2017 отговорено
ДАНИЕЛА ВЛАДИМИРОВА САВЕКЛИЕВА Относно Численост на служителите в МРРБ и структурите към него, вкл. и търговските дружества, на които принципал е министърът на регионалното развитие и благоустройството Спас Попниколов, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството 20/04/2017 отговорено
ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА МАЛЕШКОВА Относно Численост на служителите в МРРБ и структурите към него, вкл. и търговските дружества, на които принципал е министърът на регионалното развитие и благоустройството Спас Попниколов, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството 20/04/2017 отговорено
ДЕЛЯН АЛЕКСАНДРОВ ДОБРЕВ Относно Численост на служителите в МРРБ и структурите към него, вкл. и търговските дружества, на които принципал е министърът на регионалното развитие и благоустройството Спас Попниколов, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството 20/04/2017 отговорено
ДЕСИСЛАВА АНГЕЛОВА ТОДОРОВА Относно Численост на служителите в МРРБ и структурите към него, вкл. и търговските дружества, на които принципал е министърът на регионалното развитие и благоустройството Спас Попниколов, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството 20/04/2017 отговорено
ДЕСИСЛАВА ВЪЛЧЕВА АТАНАСОВА Относно Численост на служителите в МРРБ и структурите към него, вкл. и търговските дружества, на които принципал е министърът на регионалното развитие и благоустройството Спас Попниколов, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството 20/04/2017 отговорено
ДЕСИСЛАВА ЖЕКОВА ТАНЕВА Относно Численост на служителите в МРРБ и структурите към него, вкл. и търговските дружества, на които принципал е министърът на регионалното развитие и благоустройството Спас Попниколов, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството 20/04/2017 отговорено
ДЖЕМА МАРИНОВА ГРОЗДАНОВА Относно Численост на служителите в МРРБ и структурите към него, вкл. и търговските дружества, на които принципал е министърът на регионалното развитие и благоустройството Спас Попниколов, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството 20/04/2017 отговорено
ДИАНА ДИМОВА САВАТЕВА Относно Численост на служителите в МРРБ и структурите към него, вкл. и търговските дружества, на които принципал е министърът на регионалното развитие и благоустройството Спас Попниколов, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството 20/04/2017 отговорено
ДИАНА ИВАНОВА ЙОРДАНОВА Относно Численост на служителите в МРРБ и структурите към него, вкл. и търговските дружества, на които принципал е министърът на регионалното развитие и благоустройството Спас Попниколов, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството 20/04/2017 отговорено
ДИЛЯН СТАНИМИРОВ ДИМИТРОВ Относно Численост на служителите в МРРБ и структурите към него, вкл. и търговските дружества, на които принципал е министърът на регионалното развитие и благоустройството Спас Попниколов, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството 20/04/2017 отговорено
ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ Относно Численост на служителите в МРРБ и структурите към него, вкл. и търговските дружества, на които принципал е министърът на регионалното развитие и благоустройството Спас Попниколов, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството 20/04/2017 отговорено
ДИМИТЪР БОРИСОВ ГЛАВЧЕВ Относно Численост на служителите в МРРБ и структурите към него, вкл. и търговските дружества, на които принципал е министърът на регионалното развитие и благоустройството Спас Попниколов, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството 20/04/2017 отговорено
ДИМИТЪР ИВАНОВ ГЕЧЕВ Относно Численост на служителите в МРРБ и структурите към него, вкл. и търговските дружества, на които принципал е министърът на регионалното развитие и благоустройството Спас Попниколов, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството 20/04/2017 отговорено
ДИМИТЪР КРУМОВ АЛЕКСАНДРОВ Относно Численост на служителите в МРРБ и структурите към него, вкл. и търговските дружества, на които принципал е министърът на регионалното развитие и благоустройството Спас Попниколов, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството 20/04/2017 отговорено
ЕВГЕНИЯ ДАНИЕЛОВА АНГЕЛОВА Относно Численост на служителите в МРРБ и структурите към него, вкл. и търговските дружества, на които принципал е министърът на регионалното развитие и благоустройството Спас Попниколов, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството 20/04/2017 отговорено