Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Форма за търсене
41 Народно събрание
42 Народно събрание
43 Народно събрание
44 Народно събрание
Ключова дума
Адресат:
Народен представител:

Народен представител Актуален въпрос Адресат Дата на постъпване Статус
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ВЛАДИМИРОВ; ЛЮБОМИР БОЙКОВ БОНЕВ; ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; Относно предприети мерки по функционирането и експлоатацията на Регионална система за управление на отпадъците в Регион Перник, изградена с финансиране от Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г." чрез Европейския фонд за регионално развитие, договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR - 592115 - С001 от 30 ноември 2011 г. Нено Димов, Министър на околната среда и водите 21/09/2017 неотговорено
ЛЮБОМИР БОЙКОВ БОНЕВ; Относно мерки за опазването, съхранението и развитието на обект паметник на културата с национално значение - Билински манастир "Св. Архангел Михаил", с. Билинци, община Брезник, област Перник Боил Банов, Министър на културата 21/09/2017 неотговорено
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ВЛАДИМИРОВ; Относно структура и размер на задълженията на община Перник от 2012 г. до сега Владислав Горанов, Министър на финансите 21/09/2017 неотговорено
ДЕСИСЛАВА ЙОРДАНОВА КОСТАДИНОВА-ГУШЕВА; Относно безплатно детско здравеопазване по черноморските ни курорти Николай Петров, Министър на здравеопазването 21/09/2017 неотговорено
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ; ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ ГЕОРГИЕВ; Относно основен ремонт на стадион "Пловдив" в гр. Пловдив Красен Кралев, Министър на младежта и спорта 21/09/2017 неотговорено
ЦВЕТАН БОРИСОВ ТОПЧИЕВ; Относно конкурси и назначения в Министерство на вътрешните работи Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 21/09/2017 в процес на обработка
ЦВЕТАН БОРИСОВ ТОПЧИЕВ; Относно постоянно полицейско присъствие в населените места в община Брегово Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 21/09/2017 в процес на обработка
ЦВЕТА ВЪЛЧЕВА КАРАЯНЧЕВА; Относно изграждането на обходен път на гр. Кърджали Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 21/09/2017 в процес на обработка
БОРИС ЯНКОВ ЯЧЕВ; Относно дейност на инсталация за производство на електроенергия от биологични отпадъци с.Труд област Пловдив Нено Димов, Министър на околната среда и водите 21/09/2017 в процес на обработка
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; Относно изграждане на Интермодален терминал в Русе Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 21/09/2017 в процес на обработка
СЕВИМ ИСМАИЛ АЛИ; Относно републикански път ІІІ-7306 Лозарево - Черница - Сунгурларе - Чубра - адм. граница с област Сливен и републикански път ІІІ-7006 І-7 с. Садово - адм. граница с област Сливен Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 21/09/2017 в процес на обработка
АЛЕКСАНДЪР ТИХОМИРОВ СИМОВ; Относно съкращаване на щат в Регионалното управление по образованието - Кърджали Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 20/09/2017 неотговорено
ТАСКО МИХАЙЛОВ ЕРМЕНКОВ; Относно освобождаване на работни помещения, намиращи се в сградата на МОСВ - град София, бул. "Княгиня Мария Луиза" № 22, заемани от Национален геоложки фонд Теменужка Петкова, министър на енергетиката 20/09/2017 неотговорено
ТАСКО МИХАЙЛОВ ЕРМЕНКОВ; Относно освобождаване на работни помещения, намиращи се в сградата на МОСВ-град София, бул."Княгиня Мария Луиза" №22, заемани от Национален геоложки фонд Нено Димов, Министър на околната среда и водите 20/09/2017 неотговорено
ЙОРДАН СТОЯНОВ МЛАДЕНОВ; Относно заличаването на резерват "Купена"от списъка на Програмата "Човекът и биосферата" на ЮНЕСКО Нено Димов, Министър на околната среда и водите 20/09/2017 неотговорено
ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ; Относно състояние и ремонт на мостово съоръжение "Дъгов мост" над р. Русенски лом, гр.Русе Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 20/09/2017 неотговорено
ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ; Относно предоставяне на информация на гражданите отсносно промените в КСО за изчисляването на индивидуалните коефициенти Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика 20/09/2017 неотговорено
АЛЕКСАНДЪР НИКОЛАЕВ САБАНОВ; Относно държавен поземлен фонд на територията на общини от облсаст Силистра Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 20/09/2017 неотговорено
АЛЕКСАНДЪР НИКОЛАЕВ САБАНОВ; Относно територия на община Тутракан Нено Димов, Министър на околната среда и водите 20/09/2017 неотговорено
ИВО АНГЕЛОВ ХРИСТОВ; Относно средното образование на ученици от обединените училища Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 20/09/2017 неотговорено
ИВО АНГЕЛОВ ХРИСТОВ; Относно правата на българското малцинство в Украйна Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи 20/09/2017 неотговорено
СТОЯН МИХАЙЛОВ МИРЧЕВ; ЯВОР РУМЕНОВ БОЖАНКОВ; Относно договорните и финансови отношения между Националния исторически музей и две юридически лица - търговско дружество "Акшаена-2007" ООД и Сдружение "Плиска" Боил Банов, Министър на културата 20/09/2017 неотговорено
НИКОЛАЙ АСЕНОВ ТИШЕВ; Относно Национална олимпиада по география и икономика, провеждаща се в три възрастови групи - VІІ клас, VІІІ - ІХ клас и Х - ХІІ клас Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 20/09/2017 неотговорено
КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ; Относно обявения от Министерство на културата конкурс за директор на Националния исторически музей Боил Банов, Министър на културата 19/09/2017 неотговорено
МИГЛЕНА ДОЙКОВА АЛЕКСАНДРОВА; Относно върнати преждевременно отпаднали ученици в училище Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 19/09/2017 неотговорено
МИГЛЕНА ДОЙКОВА АЛЕКСАНДРОВА; Относно откриване на българско държавно училище в Одеса Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи 19/09/2017 неотговорено
КОЛЬО ЙОРДАНОВ МИЛЕВ; ВАСИЛ МИЛАНОВ АНТОНОВ; Относно състоянието на хранителния блок във военно формирование 28880-Белене Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната 19/09/2017 неотговорено
АХМЕД РЕДЖЕБОВ АХМЕДОВ; Относно поддържането на пътищата по време на предстоящия зимен сезон в Разградска, Русенска, Силистренска, Шуменска и Търговищка област Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 19/09/2017 неотговорено
ХАСАН АХМЕД АДЕМОВ; Относно неправомерно разкопаване на имоти от Общински и Държавен поземлен фонд Теменужка Петкова, министър на енергетиката 19/09/2017 неотговорено
КОЛЬО ЙОРДАНОВ МИЛЕВ; ТАСКО МИХАЙЛОВ ЕРМЕНКОВ; Относно "Специализирана болница за АЛББ - Сливен" ЕООД- прекратено чрез ликвидация Николай Петров, Министър на здравеопазването 19/09/2017 неотговорено
ХАСАН АХМЕД АДЕМОВ; Относно неправомерно разкопаване на имоти от Общински и Държавен поземлен фонд Нено Димов, Министър на околната среда и водите 19/09/2017 неотговорено
ХАСАН АХМЕД АДЕМОВ; Относно неправомерно разкопаване на имоти от Общински и Държавен поземлен фонд Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 19/09/2017 неотговорено
КОНСТАНТИН ВЕСЕЛИНОВ ПОПОВ; Относно състояние на търговските дружества на Министерство на отбраната с принципал министъра на отбраната Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната 19/09/2017 неотговорено
НИКОЛАЙ АСЕНОВ ТИШЕВ; Относно извършена отчуждителна процедура по реда на глава III от Закона за държавната собственост със Заповед № РД-09-4 от 20.01.2016 г. на областния управител на област Бургас за изграждане на обект: "Реконструкция на оптичен кабел на "СКАТ" ТВ при км.212+011" по отношение на части от имоти - частна собственост, намираща се в землищата на с.Равда, община Несебър и гр.Ахелой, община Поморие, област Бургас, съгласно ПУП - парцеларен план, одобрен със заповед № РД-02-15-138/09.10.2015 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството и влязло в закона сила писмо с изход.№ АУ14-4/19.11.2015 г. на заместник министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 19/09/2017 неотговорено
ИРЕНА ТОДОРОВА АНАСТАСОВА; Относно държавен образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 19/09/2017 неотговорено
ПОЛИНА ЦВЕТОСЛАВОВА ЦАНКОВА-ХРИСТОВА; Относно езикови и културни права на българите мюсюлмани в Гърция Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи 18/09/2017 неотговорено
СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА; Относно осигуряване на населението с дърва за огрев през 2017 г Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 18/09/2017 неотговорено
СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА; Относно актуални данни за хората с увреждания в страната Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика 18/09/2017 неотговорено
ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАНЧЕВ; Относно събрани суми от наказателни постановления по актове, съставени от служители на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика 15/09/2017 неотговорено
ПЕТЪР БОЙКОВ ВИТАНОВ; Относно проведени проверки по черноморските курорти и комплекси Валери Симеонов, заместник министър-председател по икономическата и демографската политика 15/09/2017 оттеглен
ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАНЧЕВ; ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ; Относно извършени разходи по въвеждане и прилагане на електронно управление за периода -2014 г., 2015 г. и 2016 г. Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната 15/09/2017 неотговорено
ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАНЧЕВ; ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ; Относно извършени разходи по въвеждане и прилагане на електронно управление за периода - 2014 г., 2015 г., 2016 г. Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 15/09/2017 неотговорено
ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАНЧЕВ; ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ; Относно извършени разходи по въвеждане и прилагане на електронно управление за периода - 2014 г., 2015 г. и 2016 г. Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика 15/09/2017 неотговорено
ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАНЧЕВ; ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ; Относно извършени разходи по въвеждане и прилагане на електронно управление за периода - 2014 г., 2015 г. и 2016 г. Емил Караниколов, министър на икономиката 15/09/2017 неотговорено
ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАНЧЕВ; ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ; Относно извършени разходи по въвеждане и прилагане на електронно управление за периода - 2014 г., 2015 г. и 2016 г. Владислав Горанов, Министър на финансите 15/09/2017 неотговорено
ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАНЧЕВ; ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ; Относно извършени разходи по въвеждане и прилагане на електронно управление за периода - 2014 г., 2015 г. и 2016 г. Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 15/09/2017 неотговорено
ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАНЧЕВ; ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ; Относно извършени разходи по въвеждане и прилагане на електронно управление за периода - 2014 г., 2015 г. и 2016 г. Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 15/09/2017 неотговорено
ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАНЧЕВ; ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ; Относно извършени разходи по въвеждане и прилагане на електронно управление за периода - 2014 г., 2015 г. и 2016 г. Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 15/09/2017 неотговорено
ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАНЧЕВ; ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ; Относно извършени разходи по въвеждане и прилагане на електронно управление за периода - 2014 г., 2015 г. и 2016 г Нено Димов, Министър на околната среда и водите 15/09/2017 неотговорено
ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАНЧЕВ; ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ; Относно извършени разходи по въвеждане и прилагане на електронно управление за периода - 2014 г., 2015 г. и 2016 г. Боил Банов, Министър на културата 15/09/2017 неотговорено
ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАНЧЕВ; ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ; Относно извършени разходи по въвеждане и прилагане на електронно управление за периода - 2014 г., 2015 г. и 2016 г. Красен Кралев, Министър на младежта и спорта 15/09/2017 неотговорено
ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАНЧЕВ; ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ; Относно извършени разходи по въвеждане и прилагане на електронно управление за периода - 2014 г., 2015 г. и 2016 г Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи 15/09/2017 неотговорено
ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАНЧЕВ; ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ; Относно извършени разходи по въвеждане и прилагане на електронно управление за периода - 2014 г., 2015 г. и 2016 г. Теменужка Петкова, министър на енергетиката 15/09/2017 неотговорено
ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАНЧЕВ; ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ; Относно извършени разходи по въвеждане и прилагане на електронно управление за периода - 2014 г., 2015 г. и 2016 г. Цецка Цачева, Министър на правосъдието 15/09/2017 неотговорено
ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАНЧЕВ; ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ; Относно извършени разходи по въвеждане и прилагане на електронно управление за периода - 2014 г., 2015 г. и 2016 г Николина Ангелкова, министър на туризма 15/09/2017 неотговорено
ПЕТЪР БОЙКОВ ВИТАНОВ; Относно проведени проверки по черноморските курорти и комплекси Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 15/09/2017 неотговорено
ГАЛЯ ЕНЕВА ЗАХАРИЕВА; ДЕСИСЛАВА ЖЕКОВА ТАНЕВА; ТАСКО МИХАЙЛОВ ЕРМЕНКОВ; КОЛЬО ЙОРДАНОВ МИЛЕВ; ПЕТЪР ХРИСТОВ ПЕТРОВ; Относно енергийна централа за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, използваща анаеробно разграждане над биомаса от растителни и животински субстанции на територията на град Нова Загора Нено Димов, Министър на околната среда и водите 14/09/2017 неотговорено
ДИАНА ДИМОВА САВАТЕВА; Относно нивото на престъпността в морските общини Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 14/09/2017 неотговорено
ЕЛЕНА НИКОЛОВА ЙОНЧЕВА; Относно наличието на конфликт на интереси в МБАЛ АД - Хасково в противоречие на закона Николай Петров, Министър на здравеопазването 13/09/2017 неотговорено
ЛАЛО ГЕОРГИЕВ КИРИЛОВ; КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ; Относно отпускане на безлихвен заем от републиканския бюджет на община Криводол Владислав Горанов, Министър на финансите 13/09/2017 неотговорено
НИКОЛАЙ АСЕНОВ ТИШЕВ; Относно констатации на вложени топло-изолационни материали, неотговарящи на изискваните по закон при саниране на блок по Програмата за енергина ефективност Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 13/09/2017 неотговорено
ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА; Относно представяне на подробна информация за направените касови разходи от Министерството на здравеопазването, по отделни видове показатели, съгласно одобрената за съответната година бюджетна класификация за годините - 2014 г., 2015 г. и 2016 г. Николай Петров, Министър на здравеопазването 13/09/2017 оттеглен
КРИСТИНА МАКСИМОВА СИДОРОВА; Относно възобновяване на пълния обем на дейност и нормалната работа на най-големия работодател в община Трявна - "Емко" ООД, гр. София Емил Караниколов, министър на икономиката 13/09/2017 неотговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно погазени езикови и културни права на българското малцинство в Украйна Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи 13/09/2017 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно изявление на заместник министър-председателя по икономическата и демографската политика за корупционна схема в ТЕЦ "Марица - изток 2" при провеждане на поръчка за закупуване на варовик Теменужка Петкова, министър на енергетиката 13/09/2017 в несъответствие с ПОДНС
НИКОЛАЙ АСЕНОВ ТИШЕВ; Относно констатации на вложени топло-изолационни материали, неотговарящи на изискване по закон при саниране на блок по програмата за енергийна ефективност Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 13/09/2017 неотговорено
ВИОЛЕТА РУСЕВА ЖЕЛЕВА; ЕЛЕНА НИКОЛОВА ЙОНЧЕВА; НИКОЛА ИЛИЕВ ДИНКОВ; Относно крайно тежкото финансово и организационно състояние на Диагностично-консултативен център "Свети Георги" - Хасково, търговско дружество към Министерството на отбраната Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната 13/09/2017 отговорено
СТЕФАН ИВАНОВ БУРДЖЕВ; Относно стопанисване на общински път PVN1080 ( път II-13-с. Долни Луковит - път III-137), участък път II-13- с. Долни Луковит Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 12/09/2017 отговорено
СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА; Относно състоянието на републиканската пътна мрежа, свързваща общините Попово и Търговище Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 12/09/2017 отговорено
СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА; Относно прилагането на чл. 20 от Закона за посевния и посадъчен материал Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 12/09/2017 отговорено
СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА; Относно изпълнение на споразумение за предоставяне на консултантски услуги между МЗХГ и Международната банка за възстановяване и развитие в подкрепа на сектор "Гори" Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 12/09/2017 неотговорено
ТЕОДОРА АТАНАСОВА ХАЛАЧЕВА; Относно мерки на Министерството на вътрешните работи срещу опасното разпространение на интернет играта "Син кит" Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 12/09/2017 отговорено
МИГЛЕНА ДОЙКОВА АЛЕКСАНДРОВА; Относно приходи за държавата от концесиите на морски плажове Николина Ангелкова, министър на туризма 12/09/2017 неотговорено
МИГЛЕНА ДОЙКОВА АЛЕКСАНДРОВА; Относно незаети лекарски практики и мерки за справяне с проблема Николай Петров, Министър на здравеопазването 12/09/2017 неотговорено
КАЛИН ДИМИТРОВ ВАСИЛЕВ; Относно Община Луковит изявява желание да се ангажира с дългосрочно стопанисване и управление на пещерите от Карлуковски карстов комплекс / Темна дупка, Проходна, Свирчовица, Банковица и Хайдушка дупка/ Нено Димов, Министър на околната среда и водите 12/09/2017 отговорено
АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ; Относно механизъм за социална оценка на индивидуалните потребности на хора с увреждания Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика 11/09/2017 неотговорено
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ; Относно придобити по давност селскостопански земи Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 08/09/2017 отговорено
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ; Относно водна криза в гр. Плиска Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 08/09/2017 отговорено
ЮЛИЯН МИХАЙЛОВ ПАПАШИМОВ; Относно складова база за съхранение и утилизация на боеприпаси и взривни вещества "Стралджа-Мараш" Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната 08/09/2017 отговорено
СЛАВЧО ГЕОРГИЕВ ВЕЛКОВ; КОЛЬО ЙОРДАНОВ МИЛЕВ; ЕЛЕНА НИКОЛОВА ЙОНЧЕВА; СПАС ЯНЕВ ПАНЧЕВ; Относно състоянието на инженерно-преградното съоръжение на българско-турската граница към август 2017 г Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 08/09/2017 отговорено
ИРЕНА ТОДОРОВА АНАСТАСОВА; Относно информация за работата на МОН по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 08/09/2017 отговорено
МИХАИЛ ИВАЙЛОВ ХРИСТОВ; Относно процедура "Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения" към Министерството на образованието и науката Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 08/09/2017 неотговорено
КРИСТИНА МАКСИМОВА СИДОРОВА; Относно етап на реализиране на проекти за справяне с безводието в общ. Севлиево Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 08/09/2017 отговорено
СТОЯН МИХАЙЛОВ МИРЧЕВ; ИРЕНА ТОДОРОВА АНАСТАСОВА; Относно проверките на СМГ "Паисий Хилендарски" от Агенция за държавна финансова инспекция и от Министерството на образованието и науката Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 08/09/2017 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно проблеми при отпускането и изплащането на пенсии на български граждани, работили в Гърция Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика 08/09/2017 неотговорено
ТОДОР БАЙЧЕВ БАЙЧЕВ; Относно спазване на законовата процедура и добрата практика при проведен конкурс в ИА "ВКВПД", в Териториален отдел - Бургас, главна дирекция "Военни клубове и военно-почивно дело" Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната 07/09/2017 отговорено
МИГЛЕНА ДОЙКОВА АЛЕКСАНДРОВА; Относно мерки за задържане на децата в училище Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 05/09/2017 отговорено
МИГЛЕНА ДОЙКОВА АЛЕКСАНДРОВА; Относно мерки за преодоляване на недостига на учители по физика в средното образование Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 05/09/2017 отговорено
СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА; Относно провеждането на политиката по безопасност на храните Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 01/09/2017 отговорено
СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА; Относно регистрация на правните основания за ползване на земеделските земи Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 01/09/2017 отговорено
ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА; Относно осигуряване на достъп до извънболнична медицинска помощ на лица, които нямат доход и/или лично имущество, което да им осигурява лично участие в здравноосигурителния процес Николай Петров, Министър на здравеопазването 01/09/2017 неотговорено
ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА; Относно представяне на подробна информация за направените касови разходи от Министерството на здравеопазването, по отделни видове показатели, съгласно одобрената за съответната година бюджетна класификация за годините - 2014 г., 2015 г. и 2016 г Николай Петров, Министър на здравеопазването 01/09/2017 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно водоснабдяването на село Спасово, община Чирпан, област Стара Загора Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 01/09/2017 отговорено
КРИСТИНА МАКСИМОВА СИДОРОВА; Относно ограничаване на употребата на наргилета от малолетни и непълнолетни Николай Петров, Министър на здравеопазването 01/09/2017 неотговорено
КРИСТИНА МАКСИМОВА СИДОРОВА; Относно нередности в първи взвод "Военна полиция" - Казанлък Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната 01/09/2017 оттеглен
КРИСТИНА МАКСИМОВА СИДОРОВА; Относно неправомерно назначаване на управител на "Плод - зеленчук" ЕООД - гр. Габрово Емил Караниколов, министър на икономиката 01/09/2017 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно резултати от назначената проверка по изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност - качество на строителството и работа на надзорните фирми, използвани за санирането материали, пожаробезопасност на същите Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 01/09/2017 отговорено
КРУМ КОСТАДИНОВ ЗАРКОВ; Относно проблем с електричеството в гр.Глоджево, община Ветово Теменужка Петкова, министър на енергетиката 31/08/2017 неотговорено
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КЪНЕВ; Относно път ІІ-99 "Царево-Малко Търново" от км 56+860 до км 114+060, с обща дължина 57 км Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 31/08/2017 отговорено
НИГЯР САХЛИМ ДЖАФЕР; Относно диагностиката, лечението и проследяването на пациенти с венерически заболявания в страната и в частност в област Шумен Николай Петров, Министър на здравеопазването 27/07/2017 отговорено
СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ; Относно възстановяване на нормалната атмосфера в Софийската математическа гимназия "Паисий Хилендарски" Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 26/07/2017 отговорено
НАДЯ СПАСОВА КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА; Относно национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл.10А от Закона за хазарта за 2017 г. Красен Кралев, Министър на младежта и спорта 26/07/2017 отговорено
СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ; Относно участие на академичните среди в работата на българското правителство Бойко Борисов, Министър-председател на Република България 26/07/2017 отговорено
ПАВЕЛ АЛЕКСЕЕВ ХРИСТОВ; Относно провеждане на събития в рамките на Българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г Лиляна Павлова, министър за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 26/07/2017 отговорено
ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА; ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАНЧЕВ; Относно ангажимент за извършване на обществени превозни услуги от страна на "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД по линия Троян-Плевен-Троян Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията 26/07/2017 отговорено
ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА; Относно предоставяне на обобщена информация за структурата на приходите и разходите на организациите реализиращи дейност във функция "Здравеопазване" Николай Петров, Министър на здравеопазването 26/07/2017 отговорено
МИГЛЕНА ДОЙКОВА АЛЕКСАНДРОВА; Относно създаване на маршрути за поклоннически и религиозен туризъм Николина Ангелкова, министър на туризма 25/07/2017 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно неоснователни изисквания и условия към бенефициенти по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика 24/07/2017 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно прекратяване на процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика 24/07/2017 отговорено
ДЖЕЙХАН ХАСАНОВ ИБРЯМОВ; Относно физическа агресия и нацистки поздрав от страна на ученик към учител Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 24/07/2017 отговорено
ДЖЕЙХАН ХАСАНОВ ИБРЯМОВ; Относно физическа агресия и нацистки поздрав от страна на ученик към учител Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 24/07/2017 отговорено
РУМЕН НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ; Относно реализирането на заложените мерки в Оперативна програма "Развитие на селските региони" 2014-2020 Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 24/07/2017 отговорено
ИВЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА; ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ; ДИАНА ДИМОВА САВАТЕВА; Относно състоянието на пътища II-99 и III-908 Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 21/07/2017 отговорено
СПАС ЯНЕВ ПАНЧЕВ; НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЦОНКОВ; Относно запазване на Военния санаториум в гр. Поморие Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната 21/07/2017 отговорено
АДЛЕН ШУКРИ ШЕВКЕД; Относно изграждане на индустриална зона в област Кърджали Емил Караниколов, министър на икономиката 21/07/2017 неотговорено
ФИЛИП СТЕФАНОВ ПОПОВ; ЦВЕТАН БОРИСОВ ТОПЧИЕВ; Относно изграждане на българската част на пътя при с. Салаш, община Белоградчик Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 21/07/2017 отговорено
ЕВГЕНИЯ БИСЕРОВА АЛЕКСИЕВА; АЛЕКСАНДЪР РУМЕНОВ НЕНКОВ; ВАЛЕНТИН АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ; Относно работата по разширението на южната дъга на Околовръстния път в участъка от кв. "Младост" до магистрала "Тракия" Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 21/07/2017 отговорено
ФИЛИП СТЕФАНОВ ПОПОВ; ЦВЕТАН БОРИСОВ ТОПЧИЕВ; Относно рискове за безопасността на граждани в община Чупрене Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 21/07/2017 отговорено
НОНА КРЪСТЕВА ЙОТОВА; Относно спазването на Закона за авторското право и сродните му права при ползването на музикални произведения от заведения Боил Банов, Министър на културата 21/07/2017 отговорено
ФИЛИП СТЕФАНОВ ПОПОВ; ЦВЕТАН БОРИСОВ ТОПЧИЕВ; Относно изграждане на КПП при с.Салаш, община Белоградчик Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи 21/07/2017 отговорено
ЕЛХАН МЕХМЕДОВ КЪЛКОВ; Относно бедствено състояние на свлачището на пътен участък на общински път BLG22-74/III-197 Сатовча-Доспат/-Осина на км.0+200 и км.0+400 Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 21/07/2017 отговорено
ЕЛХАН МЕХМЕДОВ КЪЛКОВ; Относно бедствено състояние на свлачището в кв. 33, кв. 34 с. Плетена, общ. Сатовча Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 21/07/2017 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно неоснователни изисквания и условия към бенефициенти по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика 21/07/2017 оттеглен
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно прекратяване на процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика 21/07/2017 оттеглен
ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА; МИЛКО НЕДЯЛКОВ НЕДЯЛКОВ; Относно спешна необходимост от възобновяване строителството на нов мост над река Вит в землището на с.Гложене, община Тетевен, област Ловеч Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 20/07/2017 отговорено
ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА; МИЛКО НЕДЯЛКОВ НЕДЯЛКОВ; Относно спешни мерки за рекултивация на депо за неопасни отпадъци отпадъци в землището на с.Гложене, община Тетевен, област Ловеч Нено Димов, Министър на околната среда и водите 20/07/2017 отговорено
БОГДАН ЕМИЛОВ БОЦЕВ; НИКОЛАЙ КРЪСТЕВ БОШКИЛОВ; Относно разкриване на филиал за Спешна помощ в община Белица, област Благоевград Николай Петров, Министър на здравеопазването 20/07/2017 отговорено
ДОНКА ДИМОВА СИМЕОНОВА; Относно статута, дейностите и условията на труд на училищните психолози и педагогическите съветници Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 20/07/2017 отговорено
ДОНКА ДИМОВА СИМЕОНОВА; Относно необходимост от педагогически кадри в системата на образование Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 20/07/2017 отговорено
ЛЮБОМИР БОЙКОВ БОНЕВ; Относно пътища от републиканската пътна мрежа преминаващи и намиращи на територията на област Перник с изтекъл експлоатационен срок Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 20/07/2017 отговорено
ТЕОДОРА АТАНАСОВА ХАЛАЧЕВА; Относно Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби, приета с ПМС № 298 от 17.12.2003 г., обн. - ДВ, бр. 111 от 22.12.2003 г.; в сила от 01.01.2004 г.; последно изм. и доп., бр. 22 от 14.03.2017 г., в сила от 14.03.2017 г Красен Кралев, Министър на младежта и спорта 19/07/2017 отговорено
ТЕОДОРА АТАНАСОВА ХАЛАЧЕВА; Относно Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби, приета с ПМС № 298 от 17.12.2003 г., обн. - ДВ, бр. 111 от 22.12.2003 г.; в сила от 01.01.2004 г.; последно изм. и доп., бр. 22 от 14.03.2017 г., в сила от 14.03.2017 г Боил Банов, Министър на културата 19/07/2017 отговорено
КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ; Относно ВиК Добрич АД Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 19/07/2017 отговорено
КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ; Относно установяване на самоличност на пътниците в МПС Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 19/07/2017 отговорено
НИНА ПЕЙЧЕВА МИТКОВА; Относно стратегия за запазване и развитие на държавното и общинско здравеопазване Николай Петров, Министър на здравеопазването 19/07/2017 оттеглен
НИНА ПЕЙЧЕВА МИТКОВА; Относно проект "Модернизация на системата за спешна медицинска помощ" Николай Петров, Министър на здравеопазването 19/07/2017 отговорено
ИВАН ТОДОРОВ ИБРИШИМОВ; Относно съкратени миньори в община Бобовдол Емил Караниколов, министър на икономиката 19/07/2017 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; Относно състоянието на държавната пътна инфраструктура на територията на Русенска област Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 19/07/2017 отговорено
ИМРЕН ИСМЕТОВА МЕХМЕДОВА; Относно рехабилитация на пътни участъци на територията на община Омуртаг Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 19/07/2017 отговорено
ИМРЕН ИСМЕТОВА МЕХМЕДОВА; Относно водоснабдяване на гр. Омуртаг - изграждане на връзки между НВСредна зона и вътрешна водопроводна мрежа Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 19/07/2017 отговорено
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ВЛАДИМИРОВ; ЛЮБОМИР БОЙКОВ БОНЕВ; Относно предприети мерки от ОД на МВР Перник срещу незаконния добив на въглища Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 19/07/2017 отговорено
КРИСТИНА МАКСИМОВА СИДОРОВА; Относно задължителната двустранна компютърна връзка по чл.6 от ЗКИР между кадастъра и имотния Цецка Цачева, Министър на правосъдието 19/07/2017 отговорено
КРИСТИНА МАКСИМОВА СИДОРОВА; Относно необходимост от реновиране и обезопасяване на жп прелезите в района на село Ганчовец, Община Дряново Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията 19/07/2017 отговорено
ВИОЛЕТА РУСЕВА ЖЕЛЕВА; Относно изпълнението на Националната програма "Помощ при пенсиониране" Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика 19/07/2017 отговорено
ВЕЛИСЛАВА ИВАНОВА КРЪСТЕВА; Относно локация на провежданите заседания по време на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018 Лиляна Павлова, министър за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 19/07/2017 отговорено
БЮРХАН ИЛИЯЗОВ АБАЗОВ; Относно проблеми при провеждането на електронни търгове за продажба на дървесина, организирани от ДП Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 18/07/2017 отговорено
МИГЛЕНА ДОЙКОВА АЛЕКСАНДРОВА; Относно изграждане на полицейски участъци в ромските махали Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 18/07/2017 отговорено
МИГЛЕНА ДОЙКОВА АЛЕКСАНДРОВА; Относно противодействие на ало-измамите Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 18/07/2017 отговорено
СПАС ЯНЕВ ПАНЧЕВ; Относно състоянието на Университетска многопрофилна болница за активно лечение "Проф. д-р Стоян Киркович" АД - Стара Загора Николай Петров, Министър на здравеопазването 18/07/2017 отговорено
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ; Относно защитените територии - национална и общочовешко благо, финансиране на дейностите по тяхно управление, опазване и съхранение Нено Димов, Министър на околната среда и водите 18/07/2017 отговорено
ДАНИЕЛА АНАСТАСОВА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА; Относно реализиран проект в УМБАЛ "Св.Анна" гр.София съвместно с екипи на МЗ и на Националната здравноосигурителна каса по реално остойностяване на клинични пътеки Николай Петров, Министър на здравеопазването 18/07/2017 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно неотложна необходимост от извършване на основен ремонт на част от републикански път III-5031 (Опан-Гълъбово), в регулацията на гр. Гълъбово Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 17/07/2017 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно необходимост от основен ремонт на третокласен път III-5504, част от републиканската пътна мрежа, преминаващ изцяло по територията на Старозагорска област, общ. Гълъбово Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 17/07/2017 отговорено
ЛЮБОМИР БОЙКОВ БОНЕВ; Относно мерки за опазването, съхранението и развитието на Античен комплекс, включващ "Късноантичен комплекс Кула", "Храм-кладенец" и "Римска баня", намиращ се край с. Гърло, общ. Брезник, обл. Перник Боил Банов, Министър на културата 14/07/2017 отговорено
ЛЮБОМИР БОЙКОВ БОНЕВ; Относно финансиране на ремонтни дейности от бюджета на Агенция "Пътна инфраструктура" на АМ "Люлин" за периода 2012-2017 г Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 14/07/2017 отговорено
ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАНЧЕВ; Относно подобряване на административното обслужване на потребителите чрез надграждане на централните системи на електронното правителство Томислав Дончев, заместник министър-председател 14/07/2017 отговорено
ХРИСТО ГРУДЕВ ГРУДЕВ; Относно ситуацията в Асеновград Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 14/07/2017 отговорено
ФИЛИП СТЕФАНОВ ПОПОВ; ЦВЕТАН БОРИСОВ ТОПЧИЕВ; Относно състоянието на МБАЛ "Света Петка" Видин Николай Петров, Министър на здравеопазването 14/07/2017 отговорено
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ; Относно одит на МБАЛ-Шумен АД Николай Петров, Министър на здравеопазването 14/07/2017 отговорено
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ; Относно завършване на републикански път I-7 - Върбишки проход Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 14/07/2017 отговорено
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ; Относно действия на шуменската Областна дирекция по безопасност на храните в с. Каспичан, община Каспичан Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 14/07/2017 отговорено
ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ; Относно изграждане на депо за отпадъци във вододайната зона на Варна Нено Димов, Министър на околната среда и водите 14/07/2017 отговорено
НИКОЛАЙ АСЕНОВ ТИШЕВ; ТОДОР БАЙЧЕВ БАЙЧЕВ; ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КЪНЕВ; ДИМИТЪР СТОЯНОВ СТОЯНОВ; Относно обществено недоволство от закриване на плаж "Делфин" Николина Ангелкова, министър на туризма 14/07/2017 отговорено
ДИМИТЪР СТОЯНОВ СТОЯНОВ; НИКОЛАЙ АСЕНОВ ТИШЕВ; ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КЪНЕВ; ТОДОР БАЙЧЕВ БАЙЧЕВ; Относно финансовите резултати на "Слънчев бряг" АД и визия за развитието му Николина Ангелкова, министър на туризма 14/07/2017 отговорено
ПЕТЪР ХРИСТОВ ПЕТРОВ; Относно намиране на допълнителни средства при прилагане на подмярка 19.2 от Оперативна програма за развитие на селските райони Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 13/07/2017 отговорено
БОГДАН ЕМИЛОВ БОЦЕВ; Относно преустановена процедура за съгласуване и реализиране на Хидровъзел "Брезница", община Гоце Делчев, област Благоевград Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 13/07/2017 отговорено
ВЕСЕЛА НИКОЛАЕВА ЛЕЧЕВА; ХРИСТО ТАНЧЕВ ПРОДАНОВ; Относно ангажиментите на Министерството на младежта и спорта в домакинството на София, като европейска столица на спорта Красен Кралев, Министър на младежта и спорта 13/07/2017 отговорено
НИНА ПЕЙЧЕВА МИТКОВА; БОРЯНА ЛЮБЕНОВА ГЕОРГИЕВА; Относно обозначаване чрез поставяне на пътни знаци на участъка от пътя, на който се осъществява контрол по спазването на правилата за движение чрез автоматизирани технически средства или системи Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 13/07/2017 отговорено
ДАНИЕЛ ПЕТКОВ ЙОРДАНОВ; СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА; Относно процедура по включване на споразуменията за стопанисване на земеделски земи Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 13/07/2017 отговорено
АЛЕКСАНДЪР ПЕТРОВ АЛЕКСАНДРОВ; КРАСИМИР ЛЮБОМИРОВ ВЕЛЧЕВ; Относно незаконен добив на въглища в гр. Перник Теменужка Петкова, министър на енергетиката 13/07/2017 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; Относно изграждане на държавна лаборатория за анализ на проби от фуражи и намаляване на административната тежест в сектора Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 13/07/2017 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; Относно договор за Безвъзмездна финансова помощ № DIR - 5112122-С010/14.12.2012 г. за Проект № 5112122-8-76 "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Борово, Бяла, област Русе", одобрен за финансиране по процедура № BG161РО005/10/2.10/07 Нено Димов, Министър на околната среда и водите 13/07/2017 отговорено
ХАЙРИ РЕДЖЕБОВ САДЪКОВ; СЕРГЕЙ МАНУШОВ КИЧИКОВ; ЕРОЛ ОСМАН МЕХМЕД; ХАЛИЛ РЕДЖЕПОВ ЛЕТИФОВ; СЕВИМ ИСМАИЛ АЛИ; Относно предприети мерки за ограничаване на щетите от корояда и последвалите заболявания по горските масиви Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 13/07/2017 отговорено
РУМЕН ВАСИЛЕВ ГЕЧЕВ; ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ; Относно задължения на националния въздушен превозвач "България Ер" АД към държавния бюджет Владислав Горанов, Министър на финансите 13/07/2017 отговорено
РУМЕН ВАСИЛЕВ ГЕЧЕВ; ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ; Относно финансово състояние на "Летище София" ЕАД Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията 13/07/2017 неотговорено
ДОНКА ДИМОВА СИМЕОНОВА; Относно политиката на МОН в подкрепа на училища в малките населени места Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 13/07/2017 отговорено
ВИОЛЕТА РУСЕВА ЖЕЛЕВА; Относно наложителен ремонт на път ІІІ-807, участък с. Върбица, общ. Димитровград - с. Скобелево - гр. Чирпан Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 13/07/2017 отговорено
ТОДОР БАЙЧЕВ БАЙЧЕВ; Относно ремонт на път Карнобат - Средец Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 12/07/2017 отговорено
ВЕСКА МАРИНОВА НЕНЧЕВА; Относно условията и реда за допълнително финансиране на средищните детски градини и училища Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 12/07/2017 отговорено
ТОДОР БАЙЧЕВ БАЙЧЕВ; Относно наложителен ремонт на път ІІІ-539 Трояново - Аспарухово - Карнобат Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 12/07/2017 отговорено
ВАСИЛ МИЛАНОВ АНТОНОВ; Относно конкретни действия срещу практиката за назначаване на изтърпяващи наказание "лишаване от свобода" на длъжности в българските затвори Цецка Цачева, Министър на правосъдието 12/07/2017 отговорено
ИЛИЯН АНГЕЛОВ ТИМЧЕВ; АТАНАС ПЕТРОВ КОСТАДИНОВ; Относно замърсяване на питейна вода с арсен в три малки населени места в област Монтана, община Бойчиновци Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 12/07/2017 отговорено
НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЦОНКОВ; Относно състояние на улица "Железопътна", село Световрачане и изграждане на пътни връзки между населените места в София и Северна скоростна тангента Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 12/07/2017 отговорено
НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЦОНКОВ; Относно финансовото състояние на "ТЕРЕМ - ЛЕТЕЦ" ЕООД и сключвани договори от дружеството Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната 12/07/2017 отговорено
ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАНЧЕВ; Относно въвеждане на комплексно административно обслужване за предоставяне на качествени услуги на гражданите и бизнеса Томислав Дончев, заместник министър-председател 12/07/2017 отговорено
ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАНЧЕВ; Относно подобряване на административното обслужване на потребителите чрез надграждане на централните системи на електронното правителство Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията 12/07/2017 оттеглен
ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАНЧЕВ; Относно усъвършенстване на инвестиционната политика в Република България чрез по-добро регулиране на инвестиционния процес и чрез развитие на електронното му управление Томислав Дончев, заместник министър-председател 12/07/2017 отговорено
ГЕОРГИ ЧЕНКОВ ТЪРНОВАЛИЙСКИ; МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ; Относно извършване на спешни ремонтно-възстановителни дейности на пътно съоръжение - мост над р. Марица, по републикански път ІІІ-667 Плодовитово - Първомай - Асеновград Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 12/07/2017 отговорено
ГЕОРГИ ЧЕНКОВ ТЪРНОВАЛИЙСКИ; МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ; Относно извършване на спешни ремонтно-възстановителни дейности на пътно съоръжение мост на третокласен път ІІІ-667 Първомай - Поройна - Асеновград Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 12/07/2017 отговорено
КРИСТИНА МАКСИМОВА СИДОРОВА; Относно незаконната сеч в община Севлиево Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 12/07/2017 отговорено
ТЕОДОРА АТАНАСОВА ХАЛАЧЕВА; Относно аспекти от изпълнението на проект "Подобряване на закрилата на детето и превенция на детската престъпност в България Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 12/07/2017 отговорено
АХМЕД РЕДЖЕБОВ АХМЕДОВ; Относно неизплатени средства по схемата за преходна национална помощ, необвързано с производството земеделски стопани Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 12/07/2017 отговорено
АХМЕД РЕДЖЕБОВ АХМЕДОВ; Относно регистрирани от органите на МВР хулигански и криминални прояви в периода 26 март - 12 юли 2017 г Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 12/07/2017 отговорено
ФИЛИП СТЕФАНОВ ПОПОВ; Относно финансовото състояние на общините Белоградчик, Димово, Ружинци, Брегово за периода 2016 г. до месец 06.2017 г. Владислав Горанов, Министър на финансите 12/07/2017 отговорено
МИГЛЕНА ДОЙКОВА АЛЕКСАНДРОВА; Относно гарантиране на правата на българите във Великобритания след излизането й от ЕС Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи 11/07/2017 отговорено
МИГЛЕНА ДОЙКОВА АЛЕКСАНДРОВА; Относно мерки за неохраняемите плажове Николина Ангелкова, министър на туризма 11/07/2017 отговорено
ГЕОРГИ ЧЕНКОВ ТЪРНОВАЛИЙСКИ; Относно финансиране на читалищата Боил Банов, Министър на културата 11/07/2017 отговорено
ТЕОДОРА АТАНАСОВА ХАЛАЧЕВА; Относно професионална квалификация на служителите в Център на настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания гр. Карлово Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика 11/07/2017 отговорено
ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ; Относно осъществяването на водопроводи за селата Руен, Гълъбово и Цар Калоян, общ. Родопи, обл. Пловдивска Нено Димов, Министър на околната среда и водите 11/07/2017 оттеглен
ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ; Относно строителството на пътя Бургас-Несебър-Слънчев бряг Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 11/07/2017 отговорено