Народно събрание на Република България - Начало
Начало> Парламентарен контрол > Въпроси
Въпроси
Форма за търсене
Ключова дума
Адресат:
Народен представител:

Народен представител Актуален въпрос Адресат Дата на постъпване Статус
ДЕСИСЛАВА ЖЕКОВА ТАНЕВА Относно индикативен график на оторизация на плащанията за Кампания 2016 г Христо Бозуков, служебен министър на земеделието и храните 24/04/2017 в процес на обработка
ДЕСИСЛАВА ЖЕКОВА ТАНЕВА Относно Заповед № РД-09-361/13.04.2017 г., с която се изменя и допълва Заповед № РД09-160/28.02.2017 г, изменена със Заповед № РД-09-278/31.03.2017 г. на МЗХ Христо Бозуков, служебен министър на земеделието и храните 24/04/2017 в процес на обработка
ИВЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА Относно състояние на атмосферния въздух на територията на гр. Бургас Ирина Костова, служебен министър на околната среда и водите 21/04/2017 неотговорено
ЛИЛЯНА ПАВЛОВА НИКОЛОВА Относно Дейност на Агенция по геодезия, картография и кадастър Спас Попниколов, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството 20/04/2017 неотговорено
ЛИЛЯНА ПАВЛОВА НИКОЛОВА Относно Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради Спас Попниколов, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството 20/04/2017 неотговорено
ЛИЛЯНА ПАВЛОВА НИКОЛОВА Относно национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради Спас Попниколов, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството 20/04/2017 неотговорено
ЛИЛЯНА ПАВЛОВА НИКОЛОВА Относно Промени в Оперативната програма "Региони в растеж" 2014 -2020 г Спас Попниколов, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството 20/04/2017 неотговорено
ЛИЛЯНА ПАВЛОВА НИКОЛОВА Относно Изпълнение на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г. Спас Попниколов, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството 20/04/2017 неотговорено
ЛИЛЯНА ПАВЛОВА НИКОЛОВА Относно Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради Спас Попниколов, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството 20/04/2017 неотговорено
ЛИЛЯНА ПАВЛОВА НИКОЛОВА Относно Ремонт на виадукт на км 33 на АМ "Хемус" Спас Попниколов, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството 20/04/2017 неотговорено
ЛИЛЯНА ПАВЛОВА НИКОЛОВА Относно целенасочената инвестиционна програма за подкрепа на слаборазвитите райони Спас Попниколов, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството 20/04/2017 неотговорено
ЛИЛЯНА ПАВЛОВА НИКОЛОВА Относно предприети мерки във връзка с доклад за състоянието на тунелите в страната Спас Попниколов, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството 20/04/2017 неотговорено
ЛИЛЯНА ПАВЛОВА НИКОЛОВА Относно подготовка за Председателството на Съвета на ЕС през 2018г. Спас Попниколов, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството 20/04/2017 неотговорено
ЛИЛЯНА ПАВЛОВА НИКОЛОВА Относно Изпълнението на ОП "Региони в растеж" 2014 - 2020г. Спас Попниколов, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството 20/04/2017 неотговорено
ЛИЛЯНА ПАВЛОВА НИКОЛОВА Относно анулиран Спас Попниколов, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството 20/04/2017 в процес на обработка
ЛИЛЯНА ПАВЛОВА НИКОЛОВА Относно напредък по ремонтните дейности на тунел "Витиня" на автомагистрала "Хемус" Спас Попниколов, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството 20/04/2017 неотговорено
ЛИЛЯНА ПАВЛОВА НИКОЛОВА Относно Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради Спас Попниколов, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството 20/04/2017 неотговорено
ЛИЛЯНА ПАВЛОВА НИКОЛОВА Относно Член на УС на АПИ Спас Попниколов, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството 20/04/2017 неотговорено
ЛИЛЯНА ПАВЛОВА НИКОЛОВА Относно Обществена поръчка с предмет "Проектиране и строителство на автомагистрала "Струма" Лот 3.1 Тунел "Железница" Спас Попниколов, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството 20/04/2017 неотговорено
ЛИЛЯНА ПАВЛОВА НИКОЛОВА Относно Изпълнение на бюджета на МРРБ и структурите към него Спас Попниколов, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството 20/04/2017 неотговорено
ЛИЛЯНА ПАВЛОВА НИКОЛОВА Относно Численост на служителите в МРРБ и структурите към него, вкл. и търговските дружества, на които принципал е министърът на регионалното развитие и благоустройството Спас Попниколов, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството 20/04/2017 неотговорено
ЛИЛЯНА ПАВЛОВА НИКОЛОВА Относно Проведени и обявени обществени поръчки в МРРБ и структурите към него Спас Попниколов, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството 20/04/2017 неотговорено
ЛИЛЯНА ПАВЛОВА НИКОЛОВА Относно Изпълнение на инвестиционната програма на АПИ за 2017 г Спас Попниколов, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството 20/04/2017 неотговорено
НИКОЛИНА ПАНАЙОТОВА АНГЕЛКОВА Относно Политика за управление на морските плажове Стела Балтова, служебен министър на туризма 20/04/2017 неотговорено
НИКОЛИНА ПАНАЙОТОВА АНГЕЛКОВА Относно Годишна програма за национална туристическа реклама Стела Балтова, служебен министър на туризма 20/04/2017 неотговорено
ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ Относно тревожни демографски тенденции в България Гълъб Донев, служебен министър на труда и социалната политика 19/04/2017 неотговорено
ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ Относно Намаляването на българските лекари заради напускане на страната за работа в чужбина Илко Семерджиев, служебен заместник министър-председател по социални политики и служебен министър на здравеопазването 19/04/2017 неотговорено
МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ Относно изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради и действията на Министерския съвет на Република България за нейното продължаване Спас Попниколов, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството 19/04/2017 неотговорено
ЖЕЛЬО ИВАНОВ БОЙЧЕВ Относно становище на правителството на Република България относно антимонополното дело на Европейската комисия срещу "Газпром" Николай Павлов, служебен министър на енергетиката 19/04/2017 в процес на обработка
ТАСКО МИХАЙЛОВ ЕРМЕНКОВ Относно становище на правителството на Република България относно антимонополното дело на Европейската комисия срещу "Газпром" Николай Павлов, служебен министър на енергетиката 19/04/2017 в процес на обработка
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ Относно практика, компаниите да предлагат стоки, еднакви марки и опаковки, но с различни съставки в "старите" и "новите" членки на ЕС Христо Бозуков, служебен министър на земеделието и храните 19/04/2017 неотговорено
КРУМ КОСТАДИНОВ ЗАРКОВ Относно нарушенията, свързани с провеждане на изборите на 26.03.2017г. Пламен Узунов, служебен министър на вътрешните работи 19/04/2017 неотговорено
АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ Относно заповеди на управителя на НОИ за периода 21.05.2013 - 29.07.2016 г. Гълъб Донев, служебен министър на труда и социалната политика 19/04/2017 неотговорено