Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Форма за търсене
41 Народно събрание
42 Народно събрание
43 Народно събрание
44 Народно събрание
Ключова дума
Входящ номер
Адресат:
Народен представител:

Народен представител Актуален въпрос Адресат Дата на постъпване Статус
АЛЕКСАНДЪР КОЙЧЕВ ИВАНОВ; Относно финансовото състояние на дружеството "Бул Био -НЦЗПБ" ЕООД за последните 2 години Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 25/05/2018 в процес на обработка
ВАСИЛ МИЛАНОВ АНТОНОВ; Относно участие на български шахматисти в 43-та Олимпиада по шахмат в Батуми, Грузия Красен Кралев, Министър на младежта и спорта 23/05/2018 в процес на обработка
ЕЛЕНА СТЕФАНОВА АКСИЕВА; Относно възрастовата структура на преподавателите в държавните училища Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 23/05/2018 в процес на обработка
ЕЛЕНА СТЕФАНОВА АКСИЕВА; Относно замърсяване на околната среда, вследствие на дейността на кариера в с. Белащица Нено Димов, Министър на околната среда и водите 23/05/2018 в процес на обработка
КРИСТИНА МАКСИМОВА СИДОРОВА; Относно последващи действия след извършена проверка в Дирекция социално подпомагане "Габрово" Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика 23/05/2018 неотговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради в област Стара Загора Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 23/05/2018 неотговорено
СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА; НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ПЕНЕВ; Относно проблеми в хидромелиорациите при новия поливен сезон Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 23/05/2018 неотговорено
ФИЛИП СТЕФАНОВ ПОПОВ; Относно намаляване на таксата при Дунав мост Видин - Калафат Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията 23/05/2018 неотговорено
АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ; Относно 11-тата сесия на Заседание на държавите, страни по Конвенцията на ООН за защита правата на Хората с увреждания, от 12 до 14 юни 2018 г. в Ню Йорк, САЩ Бойко Борисов, Министър-председател на Република България 23/05/2018 в процес на обработка
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ВЛАДИМИРОВ; Относно Състояние нан стадион ФК Пирин Земен и прилежащата спортна инфраструктура, включваща басейн изградени по мярка 321 "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. с № 14/321/01326. Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 22/05/2018 неотговорено
ЖЕЛЬО ИВАНОВ БОЙЧЕВ; Относно контрола, осъществяван от митническите органи върху вноса на горива Владислав Горанов, Министър на финансите 22/05/2018 неотговорено
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ВЛАДИМИРОВ; Относно проверка на състоянието на съоръжение (мост), намиращ се на (83+200 км), част от Републикански път I-6 от Републиканската пътна мрежа на България, преминаващ през територията на Област Перник Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 22/05/2018 неотговорено
ИСКРЕН ВАСИЛЕВ ВЕСЕЛИНОВ; Относно не упражнен контрол при разходването на публични средства Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика 22/05/2018 неотговорено
ИСКРЕН ВАСИЛЕВ ВЕСЕЛИНОВ; Относно жизненият стандарт на пенсионерите с пенсии за осигурителен стаж и възраст от 200 лв. Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика 22/05/2018 неотговорено
ХРИСТО ТАНЧЕВ ПРОДАНОВ; Относно забавяне на продължаването на срока на удостоверения за категория на места за настаняване Николина Ангелкова, министър на туризма 21/05/2018 неотговорено
ХРИСТО ТАНЧЕВ ПРОДАНОВ; Относно структура на преките чуждестранни инвестиции за 2017 г. Емил Караниколов, министър на икономиката 21/05/2018 неотговорено
ХРИСТО ТАНЧЕВ ПРОДАНОВ; Относно рехабилитация на Самоковско шосе Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 21/05/2018 неотговорено
ХРИСТО ТАНЧЕВ ПРОДАНОВ; Относно действия на Министерство на околната среда и водите за почистване на езерото в с. Панчарево, общ Столична Нено Димов, Министър на околната среда и водите 21/05/2018 неотговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно капацитета на съоръженията за съхранение на течен и твърд оборски тор на фирма "Караджа Фаг" ООД с ЕИК: 826018141, развиваща производствена дейност в землището на с. Драгомъж, общ. Исперих, обл. Разград Нено Димов, Министър на околната среда и водите 18/05/2018 неотговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно системата за разделно събиране на отпадъците, ефективност и постигане на целите Нено Димов, Министър на околната среда и водите 18/05/2018 неотговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно риск от флуор под формата на стабилните му съединения OF2, 2HF, SF6, PF5, CIF3 в повърхностното водно тяло - река Провадийска, с код BG2PR100L001, BG2PR100L002, BG2PR100L003, BG2PR900L019 Нено Димов, Министър на околната среда и водите 18/05/2018 неотговорено
ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно капацитета на съоръженията за съхранение на торови маси генерирани от ППК "СТАРТ 93" с ЕИК: 827113051, с. Караманово, община Ценово, област Русе Нено Димов, Министър на околната среда и водите 18/05/2018 неотговорено
ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ; СТОЯН МИХАЙЛОВ МИРЧЕВ; Относно спешна необходимост от финансиране на дунавските общини за осъществяване на дезинсекционна кампания през 2018 г. Владислав Горанов, Министър на финансите 18/05/2018 оттеглен
БОГДАН ЕМИЛОВ БОЦЕВ; Относно подобряване на контрола по изкупуване от пунктовете за вторични суровини на неправомерно отстранени елементи на пътна и ВиК инфракструктура Нено Димов, Министър на околната среда и водите 18/05/2018 отговорено
НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЦОНКОВ; Относно дейността и компетентното управление на Център за развитие на човешките ресурси към Министерството на образованието и науката Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 18/05/2018 неотговорено
ЯВОР РУМЕНОВ БОЖАНКОВ; Относно АМ "Хемус", връзка към индустриален център гр. Горна Оряховица Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 18/05/2018 неотговорено
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ; ИЛИЯН АНГЕЛОВ ТИМЧЕВ; Относно мерки за решаване на проблема със задръстванията на ГКПП Маказа Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 17/05/2018 неотговорено
ТОДОР БАЙЧЕВ БАЙЧЕВ; Относно натовареността на следователите с дела за разследване съгласно закона и направените изводи за съотношение между повдигнати обвинения по досъдебно производство и постановена осъдителна присъда Цецка Цачева, Министър на правосъдието 17/05/2018 оттеглен
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ; Относно прием на гражданина Б. И. Димитров, гр. Шумен Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 17/05/2018 в несъответствие с ПОДНС
ЛЮБОМИР БОЙКОВ БОНЕВ; ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАНЧЕВ; Относно взетите мерки за ускорено усвояване на повредената от корояди дървесина, за ограничаване на повредите от биотични фактори в иглолистните гори и за възстановяване на засегнатите площи Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 17/05/2018 неотговорено
ТОДОР БАЙЧЕВ БАЙЧЕВ; Относно профила на кандидатите подали молби за получаване на българско гражданство Цецка Цачева, Министър на правосъдието 17/05/2018 неотговорено
НАДЯ СПАСОВА КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА; Относно нарушения на реда, проверки и мерки за прадотвратяване на нарушенията в Затвор Пазарджик Цецка Цачева, Министър на правосъдието 17/05/2018 неотговорено
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ; ИЛИЯН АНГЕЛОВ ТИМЧЕВ; Относно закриването на Териториална дирекция "Държавен резерв" - Враца Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната 17/05/2018 неотговорено
ТЕОДОРА АТАНАСОВА ХАЛАЧЕВА; Относно възпитателните училища интернати (ВУИ) и Социалните педагогически интернати (СПИ) в Република България Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 16/05/2018 неотговорено
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ; ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ; Относно изготвяне на Национална здравна карта за територията на област Шумен Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 16/05/2018 неотговорено
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ; ХАМИД БАРИ ХАМИД; Относно нарушения в ТП "ДГС Върбица" Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 16/05/2018 неотговорено
ЛЮБОМИР БОЙКОВ БОНЕВ; Относно откриване а ГКПП Банкя-Петачинци между Република България и Репубика Сърбия Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 16/05/2018 неотговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно задължението за електронно попълване на рецептурните бланки, на кото се предписват лекарствените продукти, заплащани изцяло или частично на НЗОК Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 16/05/2018 неотговорено
ТАСКО МИХАЙЛОВ ЕРМЕНКОВ; Относно 160 години от създаването на Болградската гимназия в контекста на демографската политика на Българското председателство Валери Симеонов, заместник министър-председател по икономическата и демографската политика 16/05/2018 неотговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ; Относно въвеждането на нова технология за контрол на кръвните продукти за вирусоносителство Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 16/05/2018 неотговорено
КРУМ КОСТАДИНОВ ЗАРКОВ; Относно средствата и дейността на Фонд "Радио и телевизия" Владислав Горанов, Министър на финансите 16/05/2018 неотговорено
НАДЯ СПАСОВА КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА; ВЕСКА МАРИНОВА НЕНЧЕВА; ДОНКА ДИМОВА СИМЕОНОВА; Относно проблемите и мерките за подкрепа на розопроизводството, с оглед защита на държавата и недопускане на нерентабилни изкупни цени на розовия цвят Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 16/05/2018 неотговорено
РУМЕН НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ; Относно предоставяне на агростатистическа информация за производството на зеленчуци на открито и оранжерийно производство и производство на плодове за реколти от 1980 г. до 1989 г. и реколти от 2010 г. до 2017 г. Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 16/05/2018 в несъответствие с ПОДНС
МИГЛЕНА ДОЙКОВА АЛЕКСАНДРОВА; Относно проверка за наличието на непозволени предмети и средства в местата за лишаване от свобода Цецка Цачева, Министър на правосъдието 15/05/2018 неотговорено
ИВАН НИКОЛОВ МИХОВСКИ; Относно изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многопрофилни жилищни сгради в обл. Ловеч Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 11/05/2018 неотговорено
ВИОЛЕТА РУСЕВА ЖЕЛЕВА; НИКОЛА ИЛИЕВ ДИНКОВ; Относно приоритети по Програмата за развитие на селските райони за територии с природни ограничения и за граничните райони Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 11/05/2018 отговорено
АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА КЛИСАРОВА; Относно дейността на Националната агенция по оценка на акредитация Томислав Дончев, заместник министър-председател 11/05/2018 неотговорено
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ; ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА; ИЛИЯН АНГЕЛОВ ТИМЧЕВ; Относно изпълнението на бюджета на Националната здравна каса за първото тримесечие на 2018 г. Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 10/05/2018 неотговорено
ДАНИЕЛ ПЕТКОВ ЙОРДАНОВ; Относно нелоялни търговски практики по отношение на хранителните продукти Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 10/05/2018 отговорено
НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЦОНКОВ; СЛАВЧО ГЕОРГИЕВ ВЕЛКОВ; МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ; Относно оценка и провеждане на транспортната инфраструктура в страната спрямо плановете за създаване на военна Шенгенска зона Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 10/05/2018 неотговорено
НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЦОНКОВ; СЛАВЧО ГЕОРГИЕВ ВЕЛКОВ; Относно управлението на СУ "Александър Иванов-Чапай", гр. Белово Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 10/05/2018 неотговорено
БОРЯНА ЛЮБЕНОВА ГЕОРГИЕВА; Относно нарушения по програмата "Приеми ме 2015" Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика 10/05/2018 отговорено
КРИСТИНА МАКСИМОВА СИДОРОВА; Относно проектиране и строителство на язовир "Нейковци", община Трявна Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 10/05/2018 неотговорено
ДАНИЕЛ ПЕТКОВ ЙОРДАНОВ; Относно допълнително командировани служители на Министерството на земеделието, храните и горите в Постоянното представителство на Република България в ЕС, Брюксел Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 10/05/2018 отговорено
НИКОЛА ИЛИЕВ ДИНКОВ; ВИОЛЕТА РУСЕВА ЖЕЛЕВА; Относно състояние на републикански път ІІІ-8081 от гр. Маджарово - с. Бориславци - с. Малки Воден до разклона за гр. Любимец Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 09/05/2018 неотговорено
ПЕТЪР ХРИСТОВ ПЕТРОВ; Относно писмо на граждани от с. Медвен, общ. Котел, касаещи опасно свлачище Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 09/05/2018 отговорено
АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА КЛИСАРОВА; Относно национална програма "Квалификация" Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 09/05/2018 неотговорено
ТОДОР БАЙЧЕВ БАЙЧЕВ; Относно брой молби за получаване на българско гражданство от граждани от български произход за една година и колко от тях са го получили Цецка Цачева, Министър на правосъдието 09/05/2018 в несъответствие с ПОДНС
ТОДОР БАЙЧЕВ БАЙЧЕВ; Относно какъв е броят на служителите в администрацията на МВР и на ръководените от Вас държавни комисии, изпълнителни агенции и други административни структури създадени като самостоятелни юридически лица Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 09/05/2018 отговорено
ПЕТЪР ХРИСТОВ ПЕТРОВ; Относно развитието на два големи проекта край гр. Сливен Емил Караниколов, министър на икономиката 08/05/2018 неотговорено
МИГЛЕНА ДОЙКОВА АЛЕКСАНДРОВА; Относно мерки за преодоляване на недостига на медицински специалисти в училищата в страната Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 08/05/2018 отговорено
ДЖЕЙХАН ХАСАНОВ ИБРЯМОВ; Относно Инвестиционен проект "Придобиване на многофункционален модулен патрулен кораб за ВМС" Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната 04/05/2018 неотговорено
РАДОСТИН РАДОСЛАВОВ ТАНЕВ; Относно извършвани тестови стрелби на военен полигон "Змейово" Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната 04/05/2018 неотговорено
ВИОЛЕТА РУСЕВА ЖЕЛЕВА; Относно липсата на лекари, с определени специалности и нарушения ритъм на работа на лекарските експертни комисии Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 04/05/2018 неотговорено
ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ; Относно железопътен превоз на лицата с увреждания и с ограничена подвижност Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията 03/05/2018 отговорено
АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ; МИХАИЛ ИВАЙЛОВ ХРИСТОВ; Относно политиката за интеграция на хората с увреждания Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика 03/05/2018 оттеглен
НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЦОНКОВ; Относно проведено многонационално учение Saber Guardian - 2017 Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната 03/05/2018 отговорено
НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЦОНКОВ; Относно политика на Министерството на отбраната за развитие на "ТЕРЕМ" ЕАД Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната 03/05/2018 неотговорено
ФИЛИП СТЕФАНОВ ПОПОВ; Относно Държавно горско стопанство "Миджур" Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 03/05/2018 отговорено
РАДОСТИН РАДОСЛАВОВ ТАНЕВ; Относно извършвани тестови стрелби на военен полигон "Змейово" Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната 03/05/2018 оттеглен
МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ; НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЦОНКОВ; Относно привеждане на пътната инфраструктура и нейната оценка спрямо плановете за създаване на военна Шенгенска зона за по-ефективно придвижване на тежката техника и боеприпасите на силите за бързо реагиране на НАТО Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 03/05/2018 оттеглен
ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ; Относно подготовката и изпълнението на проекти по Приоритетна ос 4 "Иновации в управлението и услугите - внедряване на модернизирана инфраструктура за управление на трафика, подобряване на безопасността и сигурността на транспорта"от Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020 г. Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията 03/05/2018 отговорено
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ; АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА КЛИСАРОВА; ИЛИЯН АНГЕЛОВ ТИМЧЕВ; Относно санитарно-хигиенно състояние на граничните контролно-пропускателни пунктове Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 03/05/2018 отговорено
ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ; Относно обществена поръчка с предмет "Застрахователна услуга чрез сключване на застраховки "Имущество" и "Релсови превозни средства" за нуждите на "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД за период от 5 години Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията 03/05/2018 отговорено
ВАСИЛ МИЛАНОВ АНТОНОВ; Относно тежкото състояние на пътната инфраструктура от републиканската пътна мрежа, обслужваща общ. Гулянци, обл. Плевен Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 03/05/2018 отговорено
ТОДОР БАЙЧЕВ БАЙЧЕВ; Относно натовареността на следователите с дела за разследване съгласно закона? Колко дела средно годишно разследва един следовател, по колка от тях се достига до повдигане на обвинение и съответно по колко от тях има осъдителна присъда? Цецка Цачева, Министър на правосъдието 02/05/2018 оттеглен
МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ; Относно необходимост от изграждане на ново пътно съоръжение - мост над р. Марица, по републикански път III-667, Плодовитово - Първомай - Асеновград, поради лошото конструктивно състояние на съществуващия мост и силно ограничената му товароносимост Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 02/05/2018 отговорено
МИГЛЕНА ДОЙКОВА АЛЕКСАНДРОВА; Относно проверка на състоянието на спортните съоръжения в училищните дворове Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 02/05/2018 отговорено
МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ; ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА; Относно задължително писмено съгласуване на международни инициативи на общините с Министерството на външните работи Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи 02/05/2018 неотговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ; Относно проект за Национална здравна карта Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 02/05/2018 оттеглен
ТОДОР БАЙЧЕВ БАЙЧЕВ; Относно приложното поле на дейността на кадрите в Института по психология на МВР и възможностите за използване на тяхната експертиза и умения срещу футболните хулигани Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 02/05/2018 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно пациентите с белодробни заболявания, лишени от възможност за продължаващо лечение и рехабилитация Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 02/05/2018 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно повишаване качеството на живот на болните от деменции-прогресивно дегенеративно мозъчно заболяване, засягащо паметта, мисленето, поведението и емоциите Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 02/05/2018 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно заболеваемостта от белодробните болести и "Хроничната обструктивна белодробна болест" в България Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 02/05/2018 отговорено
ВЕСКА МАРИНОВА НЕНЧЕВА; ИРЕНА ТОДОРОВА АНАСТАСОВА; Относно проектите за учебни програми по български език и литература за ХІ и ХІІ клас Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 02/05/2018 отговорено
СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ; Относно отношението на Министерството на образованието и науката към проблемите на чуждестранната българистика Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 02/05/2018 отговорено
СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ; Относно интереса за обучение в Националната гимназия за древни езици и култури "Константин-Кирил Философ" Боил Банов, Министър на културата 02/05/2018 отговорено
ВАСИЛ МИЛАНОВ АНТОНОВ; Относно конкретни действия за ефективни дезинсекционни и дезакаризационни мероприятия в общините по поречието на р. Дунав Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 30/04/2018 отговорено
ВАСИЛ МИЛАНОВ АНТОНОВ; Относно средства за ефективни дезинсекционни и дезакаризационни мероприятия в общините по поречието на река Дунав Владислав Горанов, Министър на финансите 30/04/2018 отговорено
ПЕТЪР БОЙКОВ ВИТАНОВ; Относно предложение за почетен консул на Република България в Република Македония Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи 30/04/2018 неотговорено
ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно контрол по изпълнението на дългосрочен договор с Държавно горско стопанство Сеслав Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 27/04/2018 отговорено
КРИСТИНА МАКСИМОВА СИДОРОВА; Относно контрол по дейността на дърводобива и лесокултурната дейност Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 27/04/2018 отговорено
НАДЯ СПАСОВА КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА; ВИОЛЕТА РУСЕВА ЖЕЛЕВА; Относно Координационния механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици и необходимостта от преразглеждане на процедурите за отпускане на семейни и други помощи, спрямо индивидуалните потребности на децата и учениците Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика 27/04/2018 отговорено
ТАСКО МИХАЙЛОВ ЕРМЕНКОВ; НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ПЕНЕВ; ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ; Относно пропусквателния режим в Многопрофилна болница за активно лечение "Свети Пантелеймон" АД - Ямбол Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 27/04/2018 отговорено
ЛЮБОМИР БОЙКОВ БОНЕВ; ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАНЧЕВ; Относно административно обслужване от Агенция по геодезия, картография и кадастър Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 27/04/2018 отговорено
ПЕТЪР БОЙКОВ ВИТАНОВ; ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАНЧЕВ; Относно сигурността и обезпечеността на Генералното ни консулство в Мюнхен Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи 27/04/2018 неотговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно месечната добавка към пенсията /сбора от пенсии/ по чл.9 от Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика 27/04/2018 отговорено
БОРИС ЯНКОВ ЯЧЕВ; Относно дейността на кариера в землището на с. Куртово Конаре, общ. Стамболийски Теменужка Петкова, министър на енергетиката 27/04/2018 неотговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; Относно Декларация № 1 от участник/подизпълнител по чл.58, ал.1, т.3 от Наредбата за условията и реда за възлагане на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървести горски продукти / Приета с ПМС № 316 от 24.11.2011 г., обн.ДВ бр.96 от 06.12.2011 г., в сила от 06.12.2011 г., изм. и доп., бр.90 от 16.11.2012 г./ за периода от 2015 до 2018 г. Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 27/04/2018 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; Относно Удостоверение за регистрация на течен органичен тор "Екстра Форс"/Extra Force" № 269/21.03.2018 г., издаден на "Пестицид" ЕООД, с ЕИК:837082832, гр. Костинброд, ул. "Славянска" № 2, обл. София Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 27/04/2018 отговорено
ЛЮБОМИР БОЙКОВ БОНЕВ; Относно Наредба № РД-02-20-1 от 19.06.2014 г за условията и реда за вписване и поддържане на регистър на свлачищните райони на територията на Република България, на районите с амбразионни и ерозионни процеси по Черноморското и Дунавското крайбрежие и мониторинга им Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 27/04/2018 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно заустване на отпадни производствени води от млекопреработвателно предприятие във водоеми в землището на с. Брестовене, общ. Завет, обл. Разград Нено Димов, Министър на околната среда и водите 27/04/2018 отговорено
ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, издадено по Инвестиционното предложение за "Изграждане на инсталация за производство на течен органичен тор "Екстра Форс"/ "EXTRA FORCE" на възложителя "Пестицид" ЕООД с ЕИК 837082832, гр. Костинброд, с удостоверение за регистрация № 269/21.03.2018 г., издадено от Централно управление на Българската агенция по безопасност на храните Нено Димов, Министър на околната среда и водите 27/04/2018 отговорено
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ; АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА КЛИСАРОВА; ИЛИЯН АНГЕЛОВ ТИМЧЕВ; Относно реимбурсиране от НЗОК на медицинските изделия и консумативи Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 26/04/2018 неотговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ; Относно система за обучение в Медицинския университет в София, по специалност "Медицина" Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 26/04/2018 отговорено
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ; Относно дейност на "Фонд мениджър на финансови инструменти в България" ЕАД Владислав Горанов, Министър на финансите 26/04/2018 отговорено
ВИОЛЕТА РУСЕВА ЖЕЛЕВА; НАДЯ СПАСОВА КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА; ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ; Относно новият индивидуален коефициент за изчисление на пенсиите от 2019 г. Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика 26/04/2018 отговорено
ЙОРДАН СТОЯНОВ МЛАДЕНОВ; Относно обявените конкурси от Регионалното управление на образованието - Пазарджик Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 25/04/2018 отговорено
ДОНКА ДИМОВА СИМЕОНОВА; Относно собствеността и състоянието на следните струнни музикални инструменти: цигулка, изработена от Антонио Страдивари през 1716 г., цигулка, изработена от Джузепе Бертоломео Гуарнери (дел Джезу) през 1733 г. цигулка, изработена от Гофредо Капа през 1961 г. и виолончело, изработено от Матео Гофрилер през 1726 г. Боил Банов, Министър на културата 25/04/2018 отговорено
МИГЛЕНА ДОЙКОВА АЛЕКСАНДРОВА; Относно мерки за увеличаване на броя на електронните дъски за електронно четимите учебници Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 25/04/2018 отговорено
ДАНИЕЛ ПЕТКОВ ЙОРДАНОВ; КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ; Относно дейността на Областната дирекция на МВР на територията на общ. Крушари, обл. Добрич Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 25/04/2018 отговорено
БОГДАН ЕМИЛОВ БОЦЕВ; Относно подобряване и обезпечаване на нормалното протичане на процедурите по възлагане на обществени поръчки Владислав Горанов, Министър на финансите 25/04/2018 отговорено
ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ; ИВЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА; ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ; ДИАНА ДИМОВА САВАТЕВА; ГАЛЯ СТОЯНОВА ВАСИЛЕВА; АСЯ АТАНАСОВА ПЕЕВА; Относно действия за осигуряване на достъп на хора в инвалидни колички до морския бряг и води Николина Ангелкова, министър на туризма 25/04/2018 отговорено
МЛАДЕН НИКОЛОВ ШИШКОВ; Относно наличие на криминални регистрации на заместник кмета на община Сопот. Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 25/04/2018 отговорено
АЛЕКСАНДЪР НИКОЛАЕВ САБАНОВ; Относно състояние и собственост на бомбоубежищата на територията на Република България Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 25/04/2018 отговорено
АЛЕКСАНДЪР МАИРОВ СИДИ; Относно поредния битов инцидент в с. Розино Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 25/04/2018 отговорено
ИРЕНА ТОДОРОВА АНАСТАСОВА; Относно педагогически и административни дейности в 97-о СУ "Братя Миладинови" - София, в нарушение на нормативната уредба в сферата на средното образование Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 25/04/2018 отговорено
ИРЕНА ТОДОРОВА АНАСТАСОВА; Относно финансирането на училищата в системата на средно образование в страната Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 25/04/2018 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно правилото за максимален размер на получавани една или повече пенсии Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика 25/04/2018 отговорено
ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ; Относно спазване на правилата за движение в България от водачи на моторни превозни средства с чужда регистрация Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 25/04/2018 неотговорено
ФИЛИП СТЕФАНОВ ПОПОВ; Относно ПТП-та на международен път Е 79 Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 25/04/2018 отговорено
КРИСТИНА МАКСИМОВА СИДОРОВА; Относно бъдеще на сградите на Средно училище "Ангел Кънчев", гр. Плачковци, кв. Късовци, общ. Трявна Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 25/04/2018 отговорено
ВАСИЛ МИЛАНОВ АНТОНОВ; Относно предприети действия след катастрофата на автомагистрала "Тракия" Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 24/04/2018 отговорено
СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА; Относно състояние на предпазните диги по поречието на р. Дунав на територията на община Гулянци, обл. Плевен Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 24/04/2018 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ; Относно система за обучение в Медицинския университет в София, по специалност "Медицина" Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 23/04/2018 оттеглен
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ; Относно пореден случай на нападение над деца от домашни любимци Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 23/04/2018 отговорено
ЛЮБОМИР БОЙКОВ БОНЕВ; Относно укрепване на свлачищата и срутищата, намиращи се на път ІІ - 63, част от републиканската пътна мрежа на територията на област Перник, с цел недопускане на риск за хора и нестопански субекти Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 20/04/2018 отговорено
ИЛИЯН АНГЕЛОВ ТИМЧЕВ; ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ; АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА КЛИСАРОВА; Относно структура и оптимизиране на работата на Районните здравни инспекции Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 20/04/2018 отговорено
МИХАИЛ ИВАЙЛОВ ХРИСТОВ; Относно актуализацията на списъка на техническите помощни средства, отпускани на хората с увреждания Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика 20/04/2018 отговорено
ИВАН ИВАЙЛОВ ЧЕНЧЕВ; Относно къщата на Райна Попгеоргиева-Футекова (Райна Княгиня) в София Боил Банов, Министър на културата 20/04/2018 отговорено
ЕВГЕНИЯ ДАНИЕЛОВА АНГЕЛОВА; Относно транскаспийски транспортен коридор Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията 19/04/2018 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно производителност на труда и разходи за труд в България и в другите държави-членки на Европейския съюз Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика 19/04/2018 отговорено
АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА КЛИСАРОВА; ИРЕНА ТОДОРОВА АНАСТАСОВА; Относно организацията и контрола на дейността по придобиване на професионално-квалификационна степен на педагогически специалисти Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 19/04/2018 отговорено
НИКОЛАЙ АСЕНОВ ТИШЕВ; Относно предстоящо ново райониране на страната за целите на еврофондовете и статистиката след 2020 г Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 19/04/2018 отговорено
ЕЛЕНА СТЕФАНОВА АКСИЕВА; Относно приложението на Закона за защита от домашното насилие Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 19/04/2018 отговорено
АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА КЛИСАРОВА; ИЛИЯН АНГЕЛОВ ТИМЧЕВ; ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ; Относно прилагане на Регламент / ЕС/ 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 19/04/2018 отговорено
ИЛИЯН АНГЕЛОВ ТИМЧЕВ; ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ; АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА КЛИСАРОВА; Относно възнаграждения и структура на Районите здравни инспекции Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 19/04/2018 оттеглен
ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно изпълнението на Инвестиционната програма на Пристанище Варна ЕАД за 2017 г Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията 19/04/2018 отговорено
ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно изясняване на обстоятелствата при изграждането на депото за неопасни и опасни отпадъци от ДЕВЕН АД Нено Димов, Министър на околната среда и водите 19/04/2018 отговорено
ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно обезвреждането на опасни и неопасни отпадъци в сгурошламоотвал "Падина" от ДЕВЕН АД Нено Димов, Министър на околната среда и водите 19/04/2018 отговорено
ДИМИТЪР СТОЯНОВ СТОЯНОВ; Относно извършени тежки нарушения в Дирекция на природен парк "Странджа" и предприети мерки от Министерството на земеделието, горите и храните за установяване и наказване на виновните длъжностни лица, предотвратяване на нанесените вреди и предприетите мерки за недопускане на други подобни случаи Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 18/04/2018 отговорено
ЛЮБОМИР БОЙКОВ БОНЕВ; ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ; Относно проблеми с функционирането на Търговският регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел поддържан от Агенция по вписванията Цецка Цачева, Министър на правосъдието 18/04/2018 отговорено
ЛЮБОМИР БОЙКОВ БОНЕВ; Относно мерки за опазване на храм "Свети Йоан Кръстител - Летни" с Поцърненци общ. Радомир Боил Банов, Министър на културата 18/04/2018 отговорено
ЛЮБОМИР БОЙКОВ БОНЕВ; Относно ремонт на храм "Света Петка" гр. Брезник, община Брезник Боил Банов, Министър на културата 18/04/2018 отговорено
НИКОЛАЙ АСЕНОВ ТИШЕВ; Относно дейността на Агенция по вписването, търговски регистър Цецка Цачева, Министър на правосъдието 18/04/2018 отговорено
НИКОЛАЙ АСЕНОВ ТИШЕВ; Относно структура и размер на задълженията на община Бургас от 2010 г. до сега Владислав Горанов, Министър на финансите 18/04/2018 отговорено
ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ; Относно завършване и въвеждане в експлоатация на сградата на Регионална здравна инспекция - Русе Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 18/04/2018 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно състоянието на ограничителните (обезопасителните) системи по българските пътища Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 17/04/2018 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно спазване на изискванията на Наредба № РД-02-20-10 от 5 юли 2012 г за условията за изграждани или монтиране върху платното за движение на изкуствени неравности и на други средства за ограничаване на скоростта на движение и изискванията към тях Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 17/04/2018 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно спазване на изискванията на Наредба № РД-02-20-10 от 5 юли 2012 г за условията за изграждани или монтиране върху платното за движение на изкуствени неравности и на други средства за ограничаване на скоростта на движение и изискванията към тях Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 17/04/2018 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно обезопасяване на българските магистрали, включително и чрез използване на различни видове конструкции и предпазни съоръжения и повишаване на сигурността на движението по тях. Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 17/04/2018 отговорено
РУМЕН НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ; Относно предложените промени в Закона за марките и географските означения и подадените в Министерството на земеделието, храните и горите заявления за регистрация на географски означения, съгласно Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 17/04/2018 отговорено
НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЦОНКОВ; ХРИСТО ТАНЧЕВ ПРОДАНОВ; РУМЕН НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ; Относно политиката на Министерството на здравеопазването по отношение на "Национална специализирана болница за физикална терапия и рехабилитация" ЕАД Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 17/04/2018 отговорено
СЛАВЧО ГЕОРГИЕВ ВЕЛКОВ; Относно неправомерни действия на кмета на с. Грашево, община Велинград, спрямо читалищното настоятелство на "Виделина - 1946" Боил Банов, Министър на културата 17/04/2018 отговорено
СЛАВЧО ГЕОРГИЕВ ВЕЛКОВ; Относно неправомерни действия от страна на Държавното горско стопанство "Алабак", свързани с уволнение на български граждани по политически причини Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 17/04/2018 отговорено
МИГЛЕНА ДОЙКОВА АЛЕКСАНДРОВА; Относно броя на руските туристи за летния сезон Николина Ангелкова, министър на туризма 16/04/2018 отговорено
АЛЕКСАНДЪР НИКОЛАЕВ САБАНОВ; Относно речната граница между България и Румъния Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 16/04/2018 отговорено
МИГЛЕНА ДОЙКОВА АЛЕКСАНДРОВА; Относно предприемане на мерки за по-строг контрол върху поставянето на колани от пътниците в автобусите Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 16/04/2018 отговорено
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА НАЙДЕНОВА; ЮЛИЯН МИХАЙЛОВ ПАПАШИМОВ; Относно изпълнение на Плана за действие за периода 2018-2021 г. към Националната стратегия за дългосрочна грижа Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика 12/04/2018 отговорено
РУМЕН ПЕТРОВ ГЕНОВ; ДИМИТЪР КРУМОВ АЛЕКСАНДРОВ; Относно разработване и реализиране на програмите за заетост Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика 12/04/2018 отговорено
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА НАЙДЕНОВА; РАЛИЦА ТРИЛКОВА ДОБРЕВА; Относно реализация на програма "Работа" през 2018 г Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика 12/04/2018 отговорено
АСЯ АТАНАСОВА ПЕЕВА; Относно сметище в землището на с. Руен, общ. Руен, обл. Бургас Нено Димов, Министър на околната среда и водите 10/04/2018 отговорено
ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАНЧЕВ; Относно налагането на обезпечителни мерки по реда на чл. 121 а от ДОПК от органите, управляващи фискален контрол към Централното управление на Национална агенция за приходите Владислав Горанов, Министър на финансите 10/04/2018 отговорено
ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАНЧЕВ; Относно данни за разпределение на общините по процент на лесистост Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 10/04/2018 отговорено
ДАНИЕЛА ВЛАДИМИРОВА САВЕКЛИЕВА; АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ МАЦУРЕВ; СТЕФАН АПОСТОЛОВ АПОСТОЛОВ; ГЕОРГИ ЗАПРЕВ ДИНЕВ; Относно качеството на атмосферния въздух в обл. Благоевград Нено Димов, Министър на околната среда и водите 10/04/2018 отговорено
АТАНАС СЛАВЧЕВ СТОЯНОВ; Относно целите на промените, заложени в новия Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда Нено Димов, Министър на околната среда и водите 05/04/2018 отговорено
ГЕОРГИ ЗАПРЕВ ДИНЕВ; АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ МАЦУРЕВ; СТЕФАН АПОСТОЛОВ АПОСТОЛОВ; ДАНИЕЛА ВЛАДИМИРОВА САВЕКЛИЕВА; Относно планове на Министерството на младежта и спорта за развитие на Национална спортна база "Цар Самуил" Красен Кралев, Министър на младежта и спорта 05/04/2018 отговорено
ПЛАМЕН ИВАНОВ МАНУШЕВ; ДАНИЕЛА ДОБРЕВА ДИМИТРОВА; Относно основен ремонт на път II - 29 Варна - Добрич - Кардам на територията на област Добрич Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 05/04/2018 отговорено
ТАНЯ ТОДОРОВА ПЕТРОВА; ВАСИЛ ЦВЕТКОВ ЦВЕТКОВ; МИЛЕНА ЦВЕТАНОВА ДАМЯНОВА; РАДОСТИН РАДОСЛАВОВ ТАНЕВ; АСЯ АТАНАСОВА ПЕЕВА; Относно промените в системата на делегираните бюджети и очакваните резултати Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 05/04/2018 отговорено
ДИАНА ДИМОВА САВАТЕВА; Относно противозаконното отнемане на автомобили - противодийствие, статистика, тенденции, разкриваемоост, необходимост от законодателни промени Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 05/04/2018 отговорено
ИГЛИКА ИВАНОВА ИВАНОВА-СЪБЕВА; ЙОРДАНКА ИВАНОВА ФИКИРЛИЙСКА; МАРИЯ ЙОРДАНОВА ИЛИЕВА; Относно политиката на Министерството на правосъдието за облекчаване на административната тежест на гражданите и бизнеса Цецка Цачева, Министър на правосъдието 05/04/2018 отговорено
МЕНДА КИРИЛОВА СТОЯНОВА; ЕВГЕНИЯ ДАНИЕЛОВА АНГЕЛОВА; ДИМИТЪР БОРИСОВ ГЛАВЧЕВ; Относно текущото изпълнение на бюджета за първите три месеца на 2018 г Владислав Горанов, Министър на финансите 05/04/2018 отговорено
ИВАН НИКОЛОВ МИХОВСКИ; ПАВЕЛ АЛЕКСЕЕВ ХРИСТОВ; ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ; ВАЛЕНТИН МИРЧОВ МИЛУШЕВ; Относно информационни платформи за осведомяване на граждани, разработени от Министерството на туризма Николина Ангелкова, министър на туризма 05/04/2018 отговорено
АННА ВАСИЛЕВА АЛЕКСАНДРОВА; АЛТИМИР ЕМИЛОВ АДАМОВ; КИРИЛ БОЯНОВ КАЛФИН; Относно службата на европейската прокуратура Цецка Цачева, Министър на правосъдието 05/04/2018 отговорено
РАДОСЛАВА ПЛАМЕН ЧЕКАНСКА; КИРИЛ БОЯНОВ КАЛФИН; Относно реконструкцията на комплекс Осогово Красен Кралев, Министър на младежта и спорта 05/04/2018 отговорено
ИВЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА; ГАЛЯ СТОЯНОВА ВАСИЛЕВА; ДИМИТЪР НИКОЛОВ ЛАЗАРОВ; АНДРИАН ИВАНОВ РАЙКОВ; Относно очакваните темпове и приоритети по отношение на изпълнението на оперативните програми до края на годината Томислав Дончев, заместник министър-председател 05/04/2018 отговорено
ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ; Относно изграждане на път от гр. Русе до гр. Свищов Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 05/04/2018 отговорено
ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ; Относно обезпеченост на звената за незабавна намеса при инциденти с опасни вещества и материали от ГД Пожарна безопасност и защита на населението Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 05/04/2018 отговорено
ДИЛЯН СТАНИМИРОВ ДИМИТРОВ; ПЛАМЕН ДУЛЧЕВ НУНЕВ; ДИАНА ДИМОВА САВАТЕВА; ПЛАМЕН ТАЧЕВ ПЕТРОВ; Относно дейностите по обновяване и модернизиране на сградите на полицията и службите за пожарна безопасност, за периода от месец май 2017 г. до месец март 2018 г Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 05/04/2018 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ; МИЛКО НЕДЯЛКОВ НЕДЯЛКОВ; Относно оздравителния план на Многопрофилна болница за активно лечение "Професор д-р. Параскев Стоянов" - Ловеч Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 05/04/2018 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ; Относно създаването на регистри на заболяванията в Република България Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 05/04/2018 отговорено
ПЛАМЕН ДУЛЧЕВ НУНЕВ; МАНОИЛ МИНЧЕВ МАНЕВ; ПЛАМЕН ТАЧЕВ ПЕТРОВ; КОНСТАНТИН ВЕСЕЛИНОВ ПОПОВ; Относно усвояване на европейски средства за борба с нелегалната миграция и охрана на държавната граница Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 05/04/2018 отговорено
ДАНИЕЛА ВЛАДИМИРОВА САВЕКЛИЕВА; АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ МАЦУРЕВ; СТЕФАН АПОСТОЛОВ АПОСТОЛОВ; ГЕОРГИ ЗАПРЕВ ДИНЕВ; Относно качеството на атмосферния въздух в област Благоевград Теменужка Петкова, министър на енергетиката 05/04/2018 оттеглен
НИГЯР САХЛИМ ДЖАФЕР; Относно мерки за подобряване качеството и показателите на питейната вода в област Шумен Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 05/04/2018 отговорено
ЕМИЛИЯ ВЕСЕЛИНОВА СТАНЕВА-МИЛКОВА; РУСЛАН ЗДРАВКОВ ТОШЕВ; Относно неохраняеми морски плажове Николина Ангелкова, министър на туризма 05/04/2018 отговорено
ВАСИЛ ЦВЕТКОВ ЦВЕТКОВ; ДАНИЕЛА ДОБРЕВА ДИМИТРОВА; МЛАДЕН НИКОЛОВ ШИШКОВ; ХРИСТО ГРУДЕВ ГРУДЕВ; Относно изпълнение на дейностите по процедурата за разработване/актуализиране на общинските програми по чл.27 на Закона за чистотата на атмосферния въздух Нено Димов, Министър на околната среда и водите 05/04/2018 оттеглен
ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ; Относно въвеждането на електронни проследяващи устройства за обвиняеми и осъдени Цецка Цачева, Министър на правосъдието 05/04/2018 оттеглен
АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА КЛИСАРОВА; ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ; ИЛИЯН АНГЕЛОВ ТИМЧЕВ; Относно структура на областните болници, визия за единен стандарт Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 05/04/2018 отговорено
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ; ИЛИЯН АНГЕЛОВ ТИМЧЕВ; Относно проблеми с лекарствоснабдяването в страната Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 05/04/2018 отговорено
ДЕСИСЛАВА ВЪЛЧЕВА АТАНАСОВА; Относно път II-49 (Търговище - Тутракан) Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 05/04/2018 отговорено
СПАС ЯНЕВ ПАНЧЕВ; ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ ГЕОРГИЕВ; Относно охрана на българската граница от военнослужещи Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната 04/04/2018 отговорено
СПАС ЯНЕВ ПАНЧЕВ; ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ ГЕОРГИЕВ; Относно ремонт на обходен път Гурково Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 04/04/2018 отговорено
СПАС ЯНЕВ ПАНЧЕВ; ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ ГЕОРГИЕВ; Относно Военно-почивен дом "Витоша" Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната 04/04/2018 отговорено
НИКОЛАЙ КРЪСТЕВ БОШКИЛОВ; Относно строителството на лот на Ам "Струма" в отсечката Благоевград-с.Крупник Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 04/04/2018 отговорено
СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА; Относно внос на мляко и палмово масло в страната през 2016 и 2017 г. Емил Караниколов, министър на икономиката 04/04/2018 отговорено
ПЕТЯ ЦВЕТАНОВА АВРАМОВА; КРАСЕН ГЕОРГИЕВ КРЪСТЕВ; Относно ремонтно-възстановителни работи на моста над р. Ботуня Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 04/04/2018 отговорено
ДЕСИСЛАВА ВЪЛЧЕВА АТАНАСОВА; Относно основен ремонт на път ІІ-49 Търговище - Разград на територията на обл. Разград Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 04/04/2018 отговорено
ВЛАДИМИР СЛАВЧЕВ ВЪЛЕВ; ЕМИЛИЯ ВЕСЕЛИНОВА СТАНЕВА-МИЛКОВА; НЕЛИ РУСКОВА ПЕТРОВА; РУСЛАН ЗДРАВКОВ ТОШЕВ; ТАНЯ ТОДОРОВА ПЕТРОВА; Относно ходът на изпълнението и в какъв срок се предвижда да бъдат приключени ремонтните дейности на третокласен път III-904, Лот 8 и Лот 9 по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020 г Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 04/04/2018 отговорено
ДЕЛЯН АЛЕКСАНДРОВ ДОБРЕВ; ГЕОРГИ ТЕНЕВ СТАНКОВ; ЕВГЕНИЯ ДАНИЕЛОВА АНГЕЛОВА; Относно ремонт на път I-8 в участъка между Свиленград и Капитан Андреево, засегнат от свлачищен процес Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 04/04/2018 оттеглен
КИРИЛ БОЯНОВ КАЛФИН; РАДОСЛАВА ПЛАМЕН ЧЕКАНСКА; Относно строителството на участък от републикански път ІІІ-623 на територията на област Кюстендил Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 04/04/2018 отговорено