Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно стратегия за запазване и развитие на държавното и общинско здравеопазване
Дата 19/07/2017
Входящ номер 754-06-436
Адресат Николай Петров, Министър на здравеопазването
Вносител
Вид на отговора устен
Статус оттеглен
Планирана дата на отговор
Дата на отговор Отговорено в зала на 21/07/2017
Дата на връчване на писмен отговор
Текст на въпроса
Текст на отговор