Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно представяне на подробна информация за направените касови разходи от Министерството на здравеопазването, по отделни видове показатели, съгласно одобрената за съответната година бюджетна класификация за годините - 2014 г., 2015 г. и 2016 г
Дата 01/09/2017
Входящ номер 754-06-483
Адресат Николай Петров, Министър на здравеопазването
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 08/09/2017
Дата на отговор Писмен отговор на 12/09/2017
Дата на връчване на писмен отговор 19/09/2017
Текст на въпроса
Текст на отговор