Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно информация за работата на МОН по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст
Дата 08/09/2017
Входящ номер 754-06-496
Адресат Красимир Вълчев, министър на образованието и науката
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 15/09/2017
Дата на отговор Писмен отговор на 21/09/2017
Дата на връчване на писмен отговор 29/09/2017
Текст на въпроса
Текст на отговор