Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно наличието на конфликт на интереси в МБАЛ АД - Хасково в противоречие на закона
Дата 13/09/2017
Входящ номер 754-06-510
Адресат Николай Петров, Министър на здравеопазването
Вносител
Вид на отговора устен
Статус неотговорено
Планирана дата на отговор 15/09/2017
Дата на отговор
Дата на връчване на писмен отговор
Текст на въпроса
Текст на отговор