Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно енергийна централа за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, използваща анаеробно разграждане над биомаса от растителни и животински субстанции на територията на град Нова Загора
Дата 14/09/2017
Входящ номер 754-06-519
Адресат Нено Димов, Министър на околната среда и водите
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 21/09/2017
Дата на отговор Писмен отговор на 20/09/2017
Дата на връчване на писмен отговор 29/09/2017
Текст на въпроса
Текст на отговор