Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно събрани суми от наказателни постановления по актове, съставени от служители на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда"
Дата 15/09/2017
Входящ номер 754-06-521
Адресат Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 25/09/2017
Дата на отговор Писмен отговор на 28/09/2017
Дата на връчване на писмен отговор 29/09/2017
Текст на въпроса
Текст на отговор