Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно предоставяне на представената информация от Министерство на здравеопазването пред Националния статистически институт, във връзка с регламент (ЕС) 2015/359 на Комисията от 4 март 2015 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 1338/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на статистиката за разходите и финансирането на здравното обслужване, за годините 2014 г., 2015 г., 2016 г.
Дата 27/09/2017
Входящ номер 754-06-586
Адресат Николай Петров, Министър на здравеопазването
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 04/10/2017
Дата на отговор Писмен отговор на 27/09/2017
Дата на връчване на писмен отговор 06/10/2017
Текст на въпроса
Текст на отговор