Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно недвижимите културни ценности от "местно значение" и "национално значение" на територията на област Габрово
Дата 07/02/2018
Входящ номер 854-06-180
Адресат Боил Банов, Министър на културата
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус неотговорено
Планирана дата на отговор 15/02/2018
Дата на отговор
Дата на връчване на писмен отговор
Текст на въпроса
Текст на отговор