Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система
Дата 22/02/2018
Входящ номер 854-06-286
Адресат Владислав Горанов, Министър на финансите
Вносител
Вид на отговора устен
Статус неотговорено
Планирана дата на отговор 02/03/2018
Дата на отговор
Дата на връчване на писмен отговор
Текст на въпроса
Текст на отговор