Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно проект по Мярка 6, Подмярка 6.3 "Стартова помощ за развитието на малки стопанства"
Дата 09/03/2018
Входящ номер 854-06-369
Адресат Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус неотговорено
Планирана дата на отговор 16/03/2018
Дата на отговор
Дата на връчване на писмен отговор
Текст на въпроса
Текст на отговор