Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно качеството на водата предназначена за питейни нужди на територията на община Радомир
Дата 14/03/2018
Входящ номер 854-06-400
Адресат Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус неотговорено
Планирана дата на отговор 21/03/2018
Дата на отговор
Дата на връчване на писмен отговор
Текст на въпроса
Текст на отговор