Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно необходимостта от основен ремонт на републикански път III- 5504 с. Мъдрец - гр. Гълъбово, община Гълъбово
Дата 27/03/2018
Входящ номер 854-06-492
Адресат Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството
Вносител
Вид на отговора устен
Статус неотговорено
Планирана дата на отговор 30/03/2018
Дата на отговор
Дата на връчване на писмен отговор
Текст на въпроса
Текст на отговор