Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно взетите мерки за ускорено усвояване на повредената от корояди дървесина, за ограничаване на повредите от биотични фактори в иглолистните гори и за възстановяване на засегнатите площи
Дата 17/05/2018
Входящ номер 854-06-736
Адресат Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус неотговорено
Планирана дата на отговор 24/05/2018
Дата на отговор
Дата на връчване на писмен отговор
Текст на въпроса
Текст на отговор