Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно Прилагането на § 40 от Преходните и Заключителни разпоредби към Закона за развитието на академичния състав в Република България ( обн. в ДВ, бр.30 от 2018 г. в сила от 04.05.2018 г.)
Дата 13/06/2018
Входящ номер 854-06-829
Адресат Красимир Вълчев, министър на образованието и науката
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус неотговорено
Планирана дата на отговор 20/06/2018
Дата на отговор
Дата на връчване на писмен отговор
Текст на въпроса
Текст на отговор