Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно замърсяване на околната среда, вследствие на дейността на кариера в с. Белащица
Дата 05/07/2018
Входящ номер 854-06-907
Адресат Нено Димов, Министър на околната среда и водите
Вносител
Вид на отговора устен
Статус неотговорено
Планирана дата на отговор 13/07/2018
Дата на отговор
Дата на връчване на писмен отговор
Текст на въпроса
Текст на отговор