Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно Държавната агенция за закрила на детето
Дата 10/10/2018
Входящ номер 854-06-1126
Адресат Валери Симеонов, заместник министър-председател по икономическата и демографската политика
Вносител
Вид на отговора устен
Статус неотговорено
Планирана дата на отговор 12/10/2018
Дата на отговор
Дата на връчване на писмен отговор
Текст на въпроса
Текст на отговор