Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно съществуващи доклади, анализи и оценки за актуалното състояние на съоръженията (мостове и тунели) по републиканската пътна мрежа-пътищата от първи, втори и трети клас и автомагистралите
Дата 10/10/2018
Входящ номер 854-06-1136
Адресат Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус неотговорено
Планирана дата на отговор 17/10/2018
Дата на отговор
Дата на връчване на писмен отговор
Текст на въпроса
Текст на отговор