Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно недостатъчната осигуреност на населението на с. Цар Асен, община Попово с питейна вода
Дата 12/10/2018
Входящ номер 854-06-1140
Адресат Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус неотговорено
Планирана дата на отговор 19/10/2018
Дата на отговор
Дата на връчване на писмен отговор
Текст на въпроса
Текст на отговор