Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно уволнения и назначения в предприятие "Водноелектрически централи" към НЕК ЕАД по политически причини
Дата 21/07/2015
Входящ номер 554-06-1113
Адресат Теменужка Петкова, министър на енергетиката
Вносител
Вид на отговора устен
Статус в несъответствие с ПОДНС
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Дата на връчване на писмен отговор
Текст на въпроса
Текст на отговор