Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно информация за размера на средствата, преведени от Национален компенсационен жилищен фонд при Министерския съвет към местни комисии към общините за периода от януари 2012 до юни 2015 г., по Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове
Дата 22/07/2015
Входящ номер 554-06-1115
Адресат Владислав Горанов, Министър на финансите
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 29/07/2015
Дата на отговор Писмен отговор на 29/07/2015
Дата на връчване на писмен отговор 31/07/2015
Текст на въпроса
Текст на отговор