Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Вот на недоверие
Вот на недоверие
Относно: ВТОРИ ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ НА НЕДОВЕРИЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ С МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЛАМЕН ОРЕШАРСКИ ЗА ПРОВАЛА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО В ОБЛАСТА НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ, ВНЕСЕН ПРЕДИ ГЛАСУВАНЕ НА ПЪРВИЯ ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА ВОТ НА НЕДОВЕРИЕ НА СЪЩАТА ТЕМА. По втория проект за решение за гласуване на недоверие на Министерския съвет не са проведени разисквания и гласуване !!!
Дата 26/09/2013
Входящ номер 354-02-124
Дата на заседание
Дата на гласуване
Адресат Министерски съвет
Вносител
Статус неуспешен
Гласували "за" 0
Гласували "не" 0
Гласували "въздържали се" 0
Пленарно заседание
Решение на Народното събрание