Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Вот на недоверие
Вот на недоверие
Относно: Искане за гласуване на недоверие на Министерския съвет заради неговата корумпираност
Дата 14/02/2008
Входящ номер 854-02-36
Дата на заседание 21/02/2008
Дата на гласуване 22/02/2008
Адресат Министерски съвет
Вносител
Статус неуспешен
Гласували "за" 86
Гласували "не" 149
Гласували "въздържали се" 0
Пленарно заседание
Решение на Народното събрание