Предложения за произвеждане на национален референдум

1. Да се забрани ли на банките да променят едностранно лихвите и условията на договорите за всички видове кредити за физически и юридически лица?
2. Да се отмени ли чл. 417 и чл. 418 ГПК, който задължава районния съд да постановява незабавно изпълнение?
3. Да бъде ли освободено физическото лице от всичките си финансови задължения в срок до една година от обявяването на несъстоятелността си пред съда на основание Регламент (ЕО) №1346/2000?
4. Да се отмени ли частното съдебно изпълнение?
5. Всички актове и действия на съдебния изпълнител да подлежат ли на обжалване от страните пред окръжен и апелативен съд и да се разглеждат в открито съдебно заседание?
6. Да бъде ли задължен съдебният изпълнител при определяне на началната цена за всяка първа публична продан на недвижим имот да назначава независим оценител за определяне на пазарната му стойност?
7. Да бъде ли създаден финансов омбудсман, финансиран от държавния бюджет, пряко избиран от гражданите за срок от четири години, който безплатно да разглежда жалби и спорове между банки и потребители?
8. Да имат ли право всички потърпевши лица и организации да завеждат колективни искове, без да им се налагат ограничения от държавата или съда?
9. Да се провежда ли национален референдум по всички въпроси от компетентността на Народното събрание, поискан от инициативен комитет с подписка от 100 000 подписа, събирани в продължение на не повече от една година?
Информация
Дата на уведомление 1 юни 2017 г.[изтегли уведомлението]
Краен срок за внасяне на подписката в НС 1 септември 2017 г.
Дата на внасяне на подписката в НС прекратена[изтегли]


1. Да се забрани ли на банките да променят едностранно лихвите и условията на договорите за всички видове кредити за физически и юридически лица?
2. Да се отмени ли чл. 417 и чл. 418 ГПК, който задължава районния съд да постановява незабавно изпълнение?
3. Да бъде ли освободено физическото лице от всичките си финансови задължения в срок до една година от обявяването на несъстоятелността си пред съда на основание Регламент (ЕО) №1346/2000?
4. Да се отмени ли частното съдебно изпълнение?
5. Всички актове и действия на съдебния изпълнител да подлежат ли на обжалване от страните пред окръжен и апелативен съд и да се разглеждат в открито съдебно заседание?
6. Да бъде ли задължен съдебният изпълнител при определяне на началната цена за всяка първа публична продан на недвижим имот да назначава независим оценител за определяне на пазарната му стойност?
7. Да бъде ли създаден финансов омбудсман, финансиран от държавния бюджет, пряко избиран от гражданите за срок от четири години, който безплатно да разглежда жалби и спорове между банки и потребители?
8. Да имат ли право всички потърпевши лица и организации да завеждат колективни искове, без да им се налагат ограничения от държавата или съда?
9. Да се провежда ли национален референдум по всички въпроси от компетентността на Народното събрание, поискан от инициативен комитет с подписка от 100 000 подписа, събирани в продължение на не повече от една година?
Информация
Дата на уведомление 1 юни 2016 г.[изтегли уведомлението]
Краен срок за внасяне на подписката в НС 1 септември 2016 г.
Дата на внасяне на подписката в НС прекратена[изтегли]1. Подкрепяте ли народните представители да се избират с мажоритарна избирателна система с абсолютно мнозинство в два тура?
2. Подкрепяте ли броят на народните представители да бъде намален на 120?
3. Подкрепяте ли въвеждането на задължително гласуване на изборите и референдумите?
4. Подкрепяте ли да може да се гласува и дистанционно по електронен път при произвеждане на изборите и референдумите?
5. Подкрепяте ли годишната държавна субсидия, отпускана за финансиране на политическите партии и коалициите, да бъде един лев за един получен действителен глас на последните парламентарни избори?
6. Подкрепяте ли директорите на областните дирекции на Министерството на вътрешните работи и началниците на районните управления в областните дирекции на Министерството на вътрешните работи да се избират с мажоритарна избирателна система с абсолютно мнозинство в два тура?
Информация
Дата на уведомление 9 ноември 2015 г.[изтегли уведомлението]
Краен срок за внасяне на подписката в НС 9 февруари 2016 г.
Дата на внасяне на подписката в НС 8 февруари 2016 г.
Въпрос за гласуване 1. Подкрепяте ли народните представители да се избират с мажоритарна избирателна система с абсолютно мнозинство в два тура?
2. Подкрепяте ли броят на народните представители да бъде намален на 120?
3. Подкрепяте ли въвеждането на задължително гласуване на изборите и референдумите?
4. Подкрепяте ли да може да се гласува и дистанционно по електронен път при произвеждане на изборите и референдумите?
5. Подкрепяте ли годишната държавна субсидия, отпускана за финансиране на политическите партии и коалициите, да бъде един лев за един получен действителен глас на последните парламентарни избори?
6. Подкрепяте ли директорите на областните дирекции на Министерството на вътрешните работи и началниците на районните управления в областните дирекции на Министерството на вътрешните работи да се избират с мажоритарна избирателна система с абсолютно мнозинство в два тура?
Предложение, мотиви изтегли
Инициативен комитет
 1. Станислав Тодоров Трифонов
 2. Тошко Йорданов Хаджитодоров
 3. Ивайло Ванев Вълчев
 4. Филип Маринов Станев
 5. Иво Божанов Сиромахов
 6. Александър Николов Вълчев
 7. Драгомир Стефанов Петров
 8. Иван Георгиев Кулеков
Опис на съдържанието на подписката изтегли
Протокол на ГД ГРАО за извършена проверка на подписката изтегли
Разпределение по комисии изтегли
Доклади на комисии Доклад на Комисия по правни въпроси
Доклад на Комисия по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите
Доклад на Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
Решение на Народното събрание Решение за произвеждане на национален референдум
Държавен вестник ДВ, бр. 37 от 17.5.2016 г.
Решение на Конституционния съд във връзка с решението на Народното събрание Решение на Конституционния съд
Дата за произвеждане на референдума и въпроси за гласуване 6 ноември 2016 г.
Решения на Върховния административен съд във връзка с резултатите от референдума Решение на 3-членен състав
Решение на 5-членен състав
Резултати от референдума изтегли1. Подкрепяте ли да се въведе регулация на пазара на горива, така че да се гарантират по-ниски цени в бензиностанциите?
2. Подкрепяте ли да се премахне ограничението едно лице да може да открие не повече от 4 аптеки на територията на страната, за да стане пазарът по-конкурентен и да се намалят цените в аптеките?
3. Подкрепяте ли да отпадне напълно държавната субсидия за финансиране на политическите партии и коалиции?
4. Подкрепяте ли броят на народните представители да бъде намален от 240 на 120?
5. Подкрепяте ли да отпадне имунитетът на народните представители?
Информация
Дата на уведомление 3 ноември 2015 г.[изтегли уведомлението]
Краен срок за внасяне на подписката в НС 3 февруари 2016 г.
Дата на внасяне на подписката в НС 3 февруари 2016 г.
Въпрос за гласуване 1. Подкрепяте ли да се въведе регулация на пазара на горива, така че да се гарантират по-ниски цени в бензиностанциите?
2. Подкрепяте ли да се премахне ограничението едно лице да може да открие не повече от 4 аптеки на територията на страната, за да стане пазарът по-конкурентен и да се намалят цените в аптеките?
3. Подкрепяте ли да отпадне напълно държавната субсидия за финансиране на политическите партии и коалиции?
4. Подкрепяте ли броят на народните представители да бъде намален от 240 на 120?
5. Подкрепяте ли да отпадне имунитетът на народните представители?
Предложение, мотиви изтегли
Инициативен комитет
 1. Веселин Найденов Марешки
 2. Кръстина Николова Таскова
 3. Пламен Трифонов Христов
 4. Гергана Желязкова Стефанова
 5. Елис Вейсалова Вейсалова
Опис на съдържанието на подписката изтегли
изтегли
Протокол на ГД ГРАО за извършена проверка на подписката изтегли
изтегли
Разпределение по комисии изтегли
Доклади на комисии Доклад на Комисия по правни въпроси
Доклад на Комисия по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите
Становище на Комисия по икономическа политика и туризъм
Доклад на Комисия по енергетика
Доклад на Комисия по здравеопазването
Решение на Народното събрание изтегли
Държавен вестник ДВ, бр. 61 от 5.8.2016 г.
Дата за провеждане на референдума
1. Подкрепяте ли част от народните представители да се избират мажоритарно?
2. Подкрепяте ли въвеждането на задължително гласуване на изборите и националните референдуми?
3. Подкрепяте ли да може да се гласува и дистанционно по електронен път при произвеждане на изборите и референдумите?
Информация
Дата на внасяне на предложението в НС 03 юни 2015 г.
Въпроси за гласуване 1. Подкрепяте ли част от народните представители да се избират мажоритарно?

2. Подкрепяте ли въвеждането на задължително гласуване на изборите и националните референдуми?

3. Подкрепяте ли да може да се гласува и дистанционно по електронен път при произвеждане на изборите и референдумите?
Предложение, мотиви изтегли
Вносител Президент на Република България
Разпределение по комисии изтегли
Доклади на комисии Доклад от Комисия по правни въпроси
Доклад от Комисия по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите
Решение на Народното събрание Решение за произвеждане на национален референдум
Държавен вестник ДВ, бр. 58, от 31.7.2015 г
Дата за провеждане на референдума 25 октомври 2015 г.
Резултати от референдума изтегли
Решение на Народното събрание във връзка с проведения референдум изтегли решението


Да се премахне ли държавната субсидия за политическите партии? Информация
Дата на уведомление 27 февруари 2014 г. [изтегли уведомлението]
Краен срок за внасяне на подписката в НС 27 май 2014 г.
Дата на внасяне на подписката в НС 27 май 2014 г.
Въпрос за гласуване Да се премахне ли държавната субсидия за политическите партии?
Предложение, мотиви изтегли
Инициативен комитет
 1. Георги Василев Василев
 2. Владимир Рашков Георгиев
 3. Ралица Олегова Сиракова-Славчева
 4. Калчо Танев Танев
 5. Славчо Петров Парушев
 6. Валерий Стоянов Сербезов
 7. Светослав Николаев Бояджиев
 8. Боян Марков Петров
 9. Ангел Иванов Гецов
 10. Димитър Николов Симеонов
 11. Иво Георгиев Петров
 12. Красен Стефанов Станчев
 13. Красимир Петров Митов
Брой граждани, подкрепили подписката 362 687 броя подписа [опис]
Протокол на ГД ГРАО за извършена проверка на подписката изтегли
Решение на Народното събрание
Държавен вестник
Дата за провеждане на референдума


1. Подкрепяте ли част от народните представители да се избират мажоритарно?
2. Подкрепяте ли въвеждането на задължително гласуване на изборите и националните референдуми?
3. Подкрепяте ли да може да се гласува и дистанционно по електронен път при произвеждане на изборите и референдумите?
Информация
Дата на уведомление 6 февруари 2014 г. [изтегли уведомлението]
Краен срок за внасяне на подписката в НС 6 май 2014 г.
Дата на внасяне на подписката в НС 10 март 2014 г.
Въпроси за гласуване 1. Подкрепяте ли част от народните представители да се избират мажоритарно?

2. Подкрепяте ли въвеждането на задължително гласуване на изборите и националните референдуми?

3. Подкрепяте ли да може да се гласува и дистанционно по електронен път при произвеждане на изборите и референдумите?
Предложение, мотиви изтегли
Инициативен комитет
 1. Георги Петков Близнашки
 2. Милена Христова Стефанова
 3. Саша Константинова Безуханова
 4. Ивайло Василев Захариев
 5. Юлия Манук Берберян
 6. Борис Красимиров Рангелов
 7. Александрина Людмилова Икономова
 8. Алфред Ернест Фосколо
 9. Калин Тодоров Янакиев
 10. Александър Динев Кьосев
 11. Веселин Йорданов Калановски
 12. Христо Илков Христев
 13. Виктор Стоянов Стоянов
 14. Христо Стефанов Мутафчиев
 15. Светлана Кирилова Божилова
Брой граждани, подкрепили подписката 570 029 броя подписа [опис]
Протокол на ГД ГРАО за извършена проверка на подписката изтегли
Решение на Народното събрание
Държавен вестник
Дата за провеждане на референдума


1. Подкрепяте ли част от народните представители да се избират мажоритарно?
2. Подкрепяте ли въвеждането на задължително гласуване на изборите и националните референдуми?
3. Подкрепяте ли да може да се гласува и дистанционно по електронен път при произвеждане на изборите и референдумите?
Информация
Дата на внасяне на предложението в НС 30 януари 2014 г.
Въпроси за гласуване 1. Подкрепяте ли част от народните представители да се избират мажоритарно?

2. Подкрепяте ли въвеждането на задължително гласуване на изборите и националните референдуми?

3. Подкрепяте ли да може да се гласува и дистанционно по електронен път при произвеждане на изборите и референдумите?
Предложение, мотиви изтегли
Вносител Президент на Република България
Решение на Народното събрание
Държавен вестник
Дата за провеждане на референдума


Да се продава ли българска земя на чужди физически и юридически лица? Информация
Дата на уведомление 8 ноември 2013 г. [изтегли уведомлението]
Краен срок за внасяне на подписката в НС 8 февруари 2014 г.
Дата на внасяне на подписката в НС
Въпрос за гласуване Да се продава ли българска земя на чужди физически и юридически лица?
Предложение, мотиви
Инициативен комитет
 1. Волен Николов Сидеров
 2. Десислав Славов Чуколов
 3. Павел Димитров Шопов
 4. Станислав Тодоров Станилов
 5. Деница Стоилова Гаджева
 6. Явор Божилов Нотев
 7. Магдалена Ламбова Ташева
Брой граждани, подкрепили подписката
Решение на Народното събрание
Държавен вестник
Дата за провеждане на референдума


Трябва ли да се забрани достъпът до класифицирана информация и участието в органите и предприятията на държавната власт и местно самоуправление на служителите и агенти на Държавна сигурност? Информация
Дата на уведомление 16 октомври 2013 г. [изтегли уведомлението]
Краен срок за внасяне на подписката в НС 16 януари 2014 г.
Дата на внасяне на подписката в НС
Въпрос за гласуване Трябва ли да се забрани достъпът до класифицирана информация и участието в органите и предприятията на държавната власт и местно самоуправление на служителите и агенти на Държавна сигурност?
Предложение, мотиви
Инициативен комитет
 1. Цветозар Красимиров Вълков
 2. Стефан Димитров Пеев
 3. Атанас Николаев Стойнов
 4. Даниела Димитрова Войнова
 5. Венцислав Георгиев Кавазов
 6. Илия Димитров Главчев
 7. Христо Петров Николов
Брой граждани, подкрепили подписката
Решение на Народното събрание
Държавен вестник
Дата за провеждане на референдума


1. Да станат ли електроразпределителните дружества държавна собственост, неподлежаща на приватизиране и концесиониране? 2. Да станат ли златото, останалите редки метали, нефтът и газът изключителна държавна собственост, неподлежаща на концесиониране? 3. Да се изравнят ли чрез ежегодна индексация българските доходи със средноевропейските? 4. Да се огласят ли договорите по всички приватизационни сделки от 1990 година насам? Информация
Дата на уведомление 18 февруари 2013 г. [изтегли уведомлението]
Краен срок за внасяне на подписката в НС 18 май 2013 г.
Дата на внасяне на подписката в НС
Въпрос за гласуване 1. Да станат ли електроразпределителните дружества държавна собственост, неподлежаща на приватизиране и концесиониране?

2. Да станат ли златото, останалите редки метали, нефтът и газът изключителна държавна собственост, неподлежаща на концесиониране?

3. Да се изравнят ли чрез ежегодна индексация българските доходи със средноевропейските?

4. Да се огласят ли договорите по всички приватизационни сделки от 1990 година насам?
Предложение, мотиви
Инициативен комитет
 1. Волен Николов Сидеров
 2. Десислав Славов Чуколов
 3. Павел Димитров Шопов
 4. Станислав Тодоров Станилов
 5. Деница Стоилова Гаджева
 6. Явор Божилов Нотев
 7. Магдалена Ламбова Ташева
Брой граждани, подкрепили подписката
Решение на Народното събрание
Държавен вестник
Дата за провеждане на референдума


Подкрепяте ли развалянето на договорите с електроразпределителните дружества ЧЕЗ, ЕОН и ЕВН? Информация
Дата на уведомление 13 февруари 2013 г. [изтегли уведомлението]
Краен срок за внасяне на подписката в НС 13 май 2013 г.
Дата на внасяне на подписката в НС
Въпрос за гласуване Подкрепяте ли развалянето на договорите с електроразпределителните дружества ЧЕЗ, ЕОН и ЕВН?
Предложение, мотиви
Инициативен комитет
 1. Димитър Кинов Стоянов
 2. Борислав Тодоров Стоянов
 3. Петър Иванов Хлебаров
 4. Таня Илиева Александрова
 5. Зарко Маринов Гогов
 6. Радостина Тинкова Евтимова
 7. Ивайло Трифонов Минов
 8. Мартин Искренов Мартинов
 9. Теодор Николаев Николов
Брой граждани, подкрепили подписката
Решение на Народното събрание
Държавен вестник
Дата за провеждане на референдума


1. Да се въведе ли възможност за предсрочно отзоваване на народни представители, общински съветници и кметове по инициатива на граждани и чрез гласуване от избиратели?

2. Да се въведе ли индивидуална жалба пред Конституционния съд срещу закони, които нарушават правата на гражданите?
Информация
Дата на уведомление 11 февруари 2013 г. [изтегли уведомлението]
Краен срок за внасяне на подписката в НС 11 май 2013 г.
Дата на внасяне на подписката в НС
Въпрос за гласуване 1. Да се въведе ли възможност за предсрочно отзоваване на народни представители, общински съветници и кметове по инициатива на граждани и чрез гласуване от избиратели?

2. Да се въведе ли индивидуална жалба пред Конституционния съд срещу закони, които нарушават правата на гражданите?
Предложение, мотиви
Инициативен комитет
 1. Владимир Стефанов Чуков
 2. Борислав Бориславов Цеков
 3. Добромир Йорданов Джиков
 4. Желю Митев Желев
 5. Гиньо Гочев Ганев
 6. Емил Георгиев Йорданов
 7. Здравка Владимирова Кръстева
 8. Иво Стефанов Инджов
 9. Виолета Борисова Златева-Михайлова
 10. Петко Симеонов Петков
 11. Петър Илиянов Кичашки
 12. Минчо Викторов Спасов
 13. Илия Ангелов Джамбазов
 14. Михаил Николаев Шишков
 15. Ивайло Пелов Трифонов
Брой граждани, подкрепили подписката
Решение на Народното събрание
Държавен вестник
Дата за провеждане на референдума


Да отпадне ли пълната забрана за тютюнопушене на обществени места? Информация
Дата на уведомление 29 януари 2013 г. [изтегли уведомлението]
Краен срок за внасяне на подписката в НС 29 април 2013 г.
Дата на внасяне на подписката в НС
Въпрос за гласуване Да отпадне ли пълната забрана за тютюнопушене на обществени места?
Предложение, мотиви
Инициативен комитет
 1. Любомир Иванов Ковачев
 2. Борис Иванов Марков
 3. Константин Христов Арабаджиев
 4. Любен Ангелов Петров
 5. Владимир Янакиев Кисьов
 6. Борислав Иванов Бориславов
 7. Валентин Николов Иванов
 8. Александър Станков Дойнов
 9. Емилия Радомирова Попова
Брой граждани, подкрепили подписката
Решение на Народното събрание
Държавен вестник
Дата за провеждане на референдума
Да се развива ли ядрената енергетика в Република България чрез изграждане на нова ядрена централа? Информация
Дата на внасяне на предложението в НС 17 октомври 2012 г.
Въпрос за гласуване Да се развива ли ядрената енергетика в Република България чрез изграждане на нова ядрена централа?
Предложение, мотиви изтегли
Вносители
 1. Доброслав Дилянов Димитров
 2. Искра Фидосова Искренова
 3. Диан Тодоров Червенкондев
 4. Димитър Николов Лазаров
 5. Станислав Стоянов Иванов
 6. Даниела Анастасова Дариткова-Проданова
 7. Силвия Анастасова Хубенова
 8. Лили Боянова Иванова
 9. Светомир Константинов Михайлов
 10. Емил Димитров Караниколов
 11. Николай Петков Петков
 12. Анатолий Великов Йорданов
 13. Петър Методиев Петров
 14. Илия Иванов Пашев
 15. Георги Георгиев Плачков
 16. Валери Маринов Ангелов
 17. Цвета Вълчева Караянчева
 18. Емил Димитров Гущеров
 19. Ивайло Георгиев Тошев
 20. Йордан Георгиев Андонов
 21. Иван Димитров Иванов
 22. Фани Иванова Христова
 23. Ралица Тодорова Ангелова
 24. Светлана Ангелова Найденова
 25. Румен Кирев Данев
 26. Стефани Михнева Михайлова
 27. Иван Йорданов Божилов
 28. Светлин Димитров Танчев
 29. Петко Валентинов Петков
 30. Пламен Тенев Русев
 31. Катя Костова Колева
 32. Евгени Димитров Стоев
 33. Теодора Радкова Георгиева
 34. Емануела Здравкова Спасова
 35. Златко Димитров Тодоров
 36. Цветан Емилов Сичанов
 37. Христо Георгиев Чаушев
 38. Мирослав Николов Петков
 39. Нели Иванова Калнева-Митева
 40. Антоний Венциславов Кръстев
 41. Борис Крумов Грозданов
 42. Недялко Живков Славов
 43. Мариана Петрова Иванова-Николова
 44. Джема Маринова Грозданова
 45. Ирена Любенова Соколова
 46. Гинче Димитрова Караминова
 47. Станка Лалева Шайлекова
 48. Йоана Милчева Кирова
 49. Красимира Щерева Симеонова
 50. Ангел Георгиев Даскалов
 51. Таня Димитрова Въжарова
 52. Димитър Бойчев Петров
 53. Иван Стефанов Вълков
 54. Вяра Димитрова Петрова
 55. Даниела Маринова Петрова
 56. Диана Иванова Йорданова
 57. Кирил Боянов Калфин
 58. Тодор Атанасов Димитров
 59. Светослав Тончев Тончев
 60. Десислава Жекова Танева
 61. Христофор Неделчев Ачков
 62. Величка Николова Шопова
 63. Зоя Янева Георгиева
 64. Галина Димитрова Банковска
 65. Янко Иванов Здравков
 66. Снежана Георгиева Дукова
 67. Цветомир Цвятков Михов
 68. Тодор Йорданов Георгиев
 69. Стефан Иванов Дедев
 70. Христо Димитров Христов
 71. Валентин Тончев Микев
 72. Аспарух Бочев Стаменов
 73. Петър Илиев Якимов
 74. Петър Иванов Даскалов
 75. Веселин Велков Давидов
 76. Митко Живков Захов
Решение на Народното събрание 24 октомври 2012 г.
Държавен вестник ДВ, бр. 83 от 30.10.2012 г.
Дата за провеждане на референдума 27 януари 2013 г.
Резултати от референдума изтегли
Решение на Народното събрание във връзка с проведения референдум изтегли решението


Да се национализират ли електроразпределителните предприятия, упражняващи дейност на територията на Република България? Информация
Дата на уведомление 19 юли 2012 г. [изтегли уведомлението]
Краен срок за внасяне на подписката в НС 19 октомври 2012 г.
Дата на внасяне на подписката в НС 19 октомври 2012 г.
Въпрос за гласуване Да се национализират ли електроразпределителните предприятия, упражняващи дейност на територията на Република България?
Предложение, мотиви изтегли
Инициативен комитет
 1. Мария Ангелова Петрова
 2. Цветомир Петров Стоянов
 3. Марин Иванов Абрашев
 4. Павел Стаменов Иванов
 5. Петя Костадинова Паликрушева-Иванова
Брой граждани, подкрепили подписката 4 396 броя подписа
Решение на Народното събрание
Държавен вестник
Дата за провеждане на референдума


Искате ли на следващите парламентарни избори на всички български граждани да бъде осигурена възможност за гласуване чрез Интернет? Информация
Дата на уведомление 17 май 2012 г. [изтегли уведомлението]
Краен срок за внасяне на подписката в НС 17 август 2012 г.
Дата на внасяне на подписката в НС прекратена [изтегли]
Въпрос за гласуване "Искате ли на следващите парламентарни избори на всички български граждани да бъде осигурена възможност за гласуване чрез Интернет?"
Предложение, мотиви
Инициативен комитет 1. Милена Славова Пейдж-Робъртс
2. Чавдар Боголюбов Младенов
3. Екатерина Любенова Маркова
4. Йордан Димитров Серафимов
5. Атанас Наумов Гьоков
6. Димитър Марков Ганчев
7. Светослав Донов Василев
8. Людмила Цонева Христова
9. Мариян Цветанов Желев
Брой граждани, подкрепили подписката
Решение на Народното събрание
Държавен вестник
Дата за провеждане на референдума
Да се развива ли атомната енергетика в България чрез изграждане на ядрена централа на площадка „Белене“ Информация
Дата на уведомление 27 април 2012 г. [изтегли уведомлението]
Краен срок за внасяне на подписката в НС 27 юли 2012 г.
Дата на внасяне на подписката в НС 27 юли 2012 г.
Въпрос за гласуване "Да се развива ли атомната енергетика в България чрез изграждане на ядрена централа на площадка „Белене“"
Предложение, мотиви изтегли
Инициативен комитет 1. Стефан Борисов Воденичаров
2. Ангел Симеонов Гълъбов
3. Велко Вълканов Иванов
4. Георги Георгиев Марков
5. Димитър Тодоров Бучков
6. Венцислав Иванов Кисьов
7. Васил Стоянов Сгурев
8. Йордан Димитров Костадинов
9. Иван Киров Генов
10. Петър Илиев Дулев
11. Петър Стоянов Кендеров
12. Румен Стоянов Овчаров
13. Сергей Дмитриевич Станишев
14. Станислав Стефанов Георгиев
15. Янаки Боянов Стоилов
Брой граждани, подкрепили подписката 769 400 броя подписа [опис]
Протокол на ГД ГРАО за извършена проверка на подписката изтегли
Решение на Народното събрание 24 октомври 2012 г.
Държавен вестник ДВ, бр. 83 от 30.10.2012 г.
Дата за провеждане на референдума 27 януари 2013 г.
Резултати от референдума изтегли
Решение на Народното събрание във връзка с проведения референдум изтегли решението


Предоговаряне на земеделските субсидии в ЕС Информация
Дата на уведомление 8 септември 2010 г. [изтегли уведомлението]
Краен срок за внасяне на подписката в НС 8 декември 2010 г.
Дата на внасяне на подписката в НС прекратена [изтегли]
Въпрос за гласуване "Да поиска ли българското правителство предоговаряне на земеделските субсидии в Европейския съюз?"
Предложение, мотиви
Инициативен комитет 1. Стефан Петров Личев
2. Мария Василева Капон
3. Йордан Петров Величков
4. Радослав Стойков Христов
5. Господин Антонов Господинов
6. Асен Иванов Иванов
7. Проф. Димитър Николов Тадаръков
8. Стелиян Иванов Стоянов
9. Илия Иванов Канев
10. Валентин Василев Вълчев
11. Борил Панайотов Панайотов
12. Исак Михаил Гозес
13. Проф. д-р Светла Маринова Бъчварова-Пиралкова
14. Методи Кирилов Стефанов
15. Милен Благоев Стоянов
Брой граждани, подкрепили подписката
Решение на Народното събрание
Държавен вестник
Дата за провеждане на референдума


Предсрочно прекратяване на мандата на 41-то НС с цел свикване на Велико НС за приемане на нова конституция Информация
Дата на уведомление 1 септември 2010 г. [изтегли уведомлението]
Краен срок за внасяне на подписката в НС 1 декември 2010 г.
Дата на внасяне на подписката в НС 1 декември 2010 г.
Въпрос за гласуване "Желаете ли предсрочно прекратяване на мандата на 41-то Народно събрание с цел свикване на Велико народно събрание за приемане на нова конституция?"
Предложение, мотиви изтегли
Инициативен комитет 1. Яне Георгиев Янев
2. Александър Димитров Димитров
3. Атанас Марков Семов
4. Бисерка Борова Петрова
5. Георги Георгиев Стоянов
6. Георги Цвятков Терзийски
7. Дарин Величков Матов
8. Димитър Асенов Колев
9. Емил Генов Василев
10. Живко Христов Темелков
11. Иван Славчев Подолински
12. Кристияна Методиева Петрова
13. Пламен Янков Цветков
14. Славея Милкова Сурчева
15. Тодор Димитров Великов
Брой граждани, подкрепили подписката 597 152 броя подписа [опис]
Протокол на ГД ГРАО за извършена проверка на подписката изтегли
Решение на Народното събрание
Държавен вестник
Дата за провеждане на референдума


Членството на Република Турция в ЕС Информация
Дата на уведомление 16 април 2010 г. [изтегли уведомлението]
Краен срок за внасяне на подписката в НС 16 юли 2010 г.
Дата на внасяне на подписката в НС 14 юли 2010 г.
Въпрос за гласуване "Против ли сте членството на Турция в Европейския Съюз?"
Предложение, мотиви изтегли
Инициативен комитет 1. Красимир Дончев Каракачанов
2. Валери Симеонов Симеонов
3. Александър Иванов Краваров
4. Ангел Чавдаров Джамбазки
5. Георги Ванчев Васев
6. Георги Петров Дракалиев
7. Димитринка Станкова Николова
8. Иван Йорданов Стоянов
9. Искрен Василев Веселинов
10. Костадин Тодоров Костадинов
11. Кристиан Пенев Петков
12. Милен Василев Михов
13. Юлиан Кръстев Ангелов
14. Николай Петров Кънчев
15. Султанка Димитрова Петрова
Брой граждани, подкрепили подписката 322 532 броя подписа [опис]
Протокол на ГД ГРАО за извършена проверка на подписката изтегли
Решение на Народното събрание
Държавен вестник
Дата за провеждане на референдума