АРХИВ

Име Мандат Декларация
ТЕОДОР СТОЕВ СТОЕВ - председател 03.08.2001 - 05.03.2010 Декларация по чл. 12, т. 2
ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ ЗАМФИРОВ - член 10.10.2003 - 05.03.2010 Декларация по чл. 12, т. 2
ДИМИТЪР ПЕТРОВ БЪЧВАРОВ - член 03.08.2001 - 05.03.2010 Декларация по чл. 12, т. 2
ДИМИТЪР ХРИСТОВ ХРИСТОВ - член 03.08.2001 - 05.03.2010 Декларация по чл. 12, т. 2
НАДЯ АНТОНОВА КОЧЕВА - член 22.05.2009 - 05.03.2010 Декларация по чл. 12, т. 2
РУСИ ВИЧОВ МЕХАНДЖИЕВ - член 03.08.2001 - 05.03.2010 Декларация по чл. 12, т. 2
СЕВДЖАН МУСТАФОВ СЪДКЪЕВ - член 03.08.2001 - 05.03.2010 Декларация по чл. 12, т. 2