АРХИВИме Мандат Декларация
МАРГАРИТА ЙОРДАНОВА ПЕШЕВА - председател 10.04.2006 - 01.04.2010 Декларация по чл. 12, т. 2
АННА ВЪЛЧЕВА ХАДЖИЕВА - член 30.10.2008 - 01.04.2010 Декларация по чл. 12, т. 2
БОЙЧО АТАНАСОВ КУЛИНСКИ - член 12.02.2007 - 21.06.2010 Декларация по чл. 12, т. 2
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА СТЕФАНОВА - член 30.10.2008 - 01.04.2010 Декларация по чл. 12, т. 2
МАЯ БОРИСОВА ВАПЦАРОВА - член 19.04.2007 - 01.04.2010 Декларация по чл. 12, т. 2
МИЛЕН АТАНАСОВ ВЪЛКОВ - член 17.04.2006 - 01.04.2010 Декларация по чл. 12, т. 2
РАЙНА БОРИСОВА НИКОЛОВА - член 21.01.2004 - 01.04.2010 Декларация по чл. 12, т. 2
СОФИЯ ВЛАДИМИРОВА ВЛАДИМИРОВА - член 01.04.2010 - 17.07.2013 Декларация по чл. 12, т. 1
Декларация по чл. 12, т. 2