АРХИВ


Име Мандат Декларация
ВЕНЕТА ЛЮБЕНОВА ШОПОВА - председател 19.12.2007 - 31.12.9999 Декларация по чл. 12, т. 2
ВАЛЕНТИН ВЪЛЧЕВ ЕНЕВ - член 19.12.2007 - 31.12.9999 Декларация по чл. 12, т. 2
КРАСИМИР ЛЮБЕНОВ ДИМИТРОВ - член 19.12.2007 - 31.12.9999 Декларация по чл. 12, т. 2