АРХИВИме Мандат Декларация
ВАЛЕНТИН ПЕТРОВ ХАРАЛАМБОВ - зам.-председател 13.04.2005 - 08.06.2010 Декларация по чл. 12, т. 1
Декларация по чл. 12, т. 2
АНЕТА ИВАНОВА ПАВЛОВА-ИВАНОВА - член 20.11.2008 - 23.04.2010 Декларация по чл. 12, т. 1
Декларация по чл. 12, т. 2
ВЯРА ЧАВДАРОВА МИНЧЕВА - член 01.07.2009 - 22.04.2010 Декларация по чл. 12, т. 1
Декларация по чл. 12, т. 2
КОНСТАНТИН ТОДОРОВ ТИЛЕВ - член 03.06.2010 - 00.12.9999
ПЕТЪР АЛЕКСАНДРОВ РЕНДОВ - член 13.04.2005 - 08.06.2010 Декларация по чл. 12, т. 1
Декларация по чл. 12, т. 2
РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ИЛИЕВСКИ - член 01.07.2009 - 22.04.2010 Декларация по чл. 12, т. 1
Декларация по чл. 12, т. 2
СВИЛЕН ХРИСТОВ ПОПОВ - член 01.07.2009 - 22.04.2010 Декларация по чл. 12, т. 1
Декларация по чл. 12, т. 2
ТОДОР НАЙДЕНОВ КОСТУРСКИ - член 09.11.2007 - 08.06.2010 Декларация по чл. 12, т. 1
Декларация по чл. 12, т. 2