АРХИВ
Име Мандат Декларация
АПОСТОЛ ЛЪЧЕЗАРОВ АПОСТОЛОВ - председател 12.03.2003 - 21.05.2009 Декларация по чл. 12, т. 2
ПЕТЪР ПАНДУШЕВ ЧОБАНОВ - председател 21.05.2009 - 15.07.2010 Декларация по чл. 12, т. 2
СТОЯН ТОДОРОВ МАВРОДИЕВ - председател 15.07.2010 - 25.07.2016 Декларация по чл. 12, т. 2
БИСЕР ХРИСТОВ ПЕТКОВ - зам.-председател 12.03.2003 - 21.05.2009 Декларация по чл. 12, т. 2
ДИМАНА АНГЕЛОВА РАНКОВА - зам.-председател 12.03.2003 - 21.05.2009 Декларация по чл. 12, т. 2
ДИМАНА АНГЕЛОВА РАНКОВА - зам.-председател 15.07.2010 - 25.04.2012 Декларация по чл. 12, т. 2
ЕМИЛ ИЛИЕВ АТАНАСОВ - зам.-председател 21.05.2009 - 15.07.2010 Декларация по чл. 12, т. 2
НЕНО ПАВЛОВ НЕНОВ - зам.-председател 21.05.2009 - 15.07.2010 Декларация по чл. 12, т. 2
РАЛИЦА НЕНЧЕВА АГАЙН-ГУРИ - зам.-председател 13.04.2005 - 21.05.2009 Декларация по чл. 12, т. 2
РАЛИЦА НЕНЧЕВА АГАЙН-ГУРИ - зам.-председател 21.05.2009 - 15.07.2010 Декларация по чл. 12, т. 2
КИРИЛ СТОЯНОВ ЖЕЛЕВ - член 21.05.2009 - 15.07.2010 Декларация по чл. 12, т. 2
МАРИАНА ЙОНКОВА КОСТАДИНОВА - член 22.05.2009 - 15.07.2010 Декларация по чл. 12, т. 2
МИЛЧО РАЙЧЕВ СТОИМЕНОВ - член 12.03.2003 - 21.05.2009 Декларация по чл. 12, т. 2
НЕДИМ ХАДЖИНЕДИМ ГЕНДЖЕВ - член 21.05.2009 - 15.07.2010 Декларация по чл. 12, т. 2