АРХИВИме Мандат Декларация
ВАНЮШКА ВИЧЕВА АНГУШЕВА - съдия 12.11.2009 - 19.04.2012 Декларация по чл. 12, т. 2
ВАСИЛ СТОЯНОВ ГОЦЕВ - съдия 04.10.2000 - 09.10.2009 Декларация по чл. 12, т. 2
ЛЮДМИЛ НЕЙКОВ НЕЙКОВ - съдия 02.10.2000 - 09.10.2009 Декларация по чл. 12, т. 2
РУМЕН ПЕТРОВ ЯНКОВ - съдия 02.10.2000 - 09.10.2009 Декларация по чл. 12, т. 1
Декларация по чл. 12, т. 2
СНЕЖАНА АРСОВА НАЧЕВА - съдия 20.03.2008 - 09.10.2009 Декларация по чл. 12, т. 2