АРХИВИме Мандат Декларация
ЕВТИМ КОСТАДИНОВ КОСТАДИНОВ - председател 05.04.2007 - 05.04.2012 Декларация по чл. 12, т. 2
ОРХАН АХМЕДОВ ИСМАИЛОВ - зам.-председател 05.04.2007 - 05.04.2012 Декларация по чл. 12, т. 2
Декларация по чл. 12, т. 3
Декларация по чл. 12, т. 3
Декларация по чл. 12, т. 3
РУМЕН ЙОРДАНОВА БОРИСОВ - секретар 05.04.2007 - 05.04.2012 Декларация по чл. 12, т. 2
АПОСТОЛ ИВАНОВ ДИМИТРОВ - член 05.04.2007 - 05.04.2012 Декларация по чл. 12, т. 2
ВАЛЕРИ ГЕОРГИЕВ КАЦУНОВ - член 05.04.2007 - 05.04.2012 Декларация по чл. 12, т. 2
ГЕОРГИ МАТЕЕВ ГЕОРГИЕВ - член 05.04.2007 - 05.04.2012 Декларация по чл. 12, т. 2
ЕКАТЕРИНА ПЕТКОВА БОНЧЕВА - член 05.04.2007 - 05.04.2012 Декларация по чл. 12, т. 2
ТАТЯНА КОЛЕВА КИРЯКОВА - член 05.04.2007 - 05.04.2012 Декларация по чл. 12, т. 2
ТОДОР ИЛИЕВ ТРИФОНОВ - член 05.04.2007 - 05.04.2012 Декларация по чл. 12, т. 2