АРХИВИме Мандат Декларация
ПЕТЪР ИВАНОВ ПЕТРОВ - член 01.06.2010 - 00.00.9999 Декларация по чл. 12, т. 1
Декларация по чл. 12, т. 2