АРХИВИме Мандат Декларация
ЛАЗАР ГЕОРГИЕВ ГРУЕВ - председател на Върховния касационен съд 12.11.2007 - 00.00.0000 Декларация по чл. 12, т. 2
Декларация по чл. 12, т. 3
КОНСТАНТИН ЛЮБЕНОВ ПЕНЧЕВ - председател на Върховния административен съд 22.03.2004 - 07.10.2010 Декларация по чл. 12, т. 2
Декларация по чл. 12, т. 4
БОРИС ВЛАДИМИРОВ ВЕЛЧЕВ - главен прокурор 23.02.2006 - 31.10.2012 Декларация по чл. 12, т. 2
ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ФИКИИН - член на ВСС 12.09.2011 - 03.10.2012 Декларация по чл. 12, т. 1
КАПКА ВАСИЛЕВА КОСТОВА - член на ВСС 10.12.2009 - 12.09.2011 Декларация по чл. 12, т. 1
Декларация по чл. 12, т. 2
НЕСТОР ДРАГОМИРОВ НЕСТОРОВ - член на ВСС 20.07.2011 - 28.07.2011 Декларация по чл. 12, т. 1
ТЕОДОРА ГЕОРГИЕВА НИНОВА - член на ВСС 12.09.2011 - 03.10.2012 Декларация по чл. 12, т. 1
- член 03.10.2012 - 00.00.0000
АНЕЛИЯ ЙОРДАНОВА МИНГОВА - член 03.10.2007 - 03.10.2012 Декларация по чл. 12, т. 2
БОЖИДАР ВЕСЕЛИНОВ СУКНАРОВ - член 03.10.2007 - 03.10.2012 Декларация по чл. 12, т. 2
ВАСИЛ ЦВЕТАНОВ ПЕТРОВ - член 03.10.2012 - 31.12.2016 Декларация по чл. 12, т. 1
Декларация по чл. 12, т. 2
Декларация по чл. 12, т. 2
Декларация по чл. 12, т. 2
Декларация по чл. 12, т. 3
Декларация по чл. 12, т. 3
ВЕЛЬО БОРИСОВ ВЕЛЕВ - член 03.10.2007 - 03.10.2012 Декларация по чл. 12, т. 2
ГАЛИНА ВЛАДИМИРОВА ЗАХАРОВА - член 03.10.2007 - 12.09.2011 Декларация по чл. 12, т. 2
ГАЛИНА ПЕТКОВА КАРАГЬОЗОВА - член 03.10.2012 - 31.12.2016 Декларация по чл. 12, т. 1
Декларация по чл. 12, т. 2
Декларация по чл. 12, т. 2
Декларация по чл. 12, т. 3
Декларация по чл. 12, т. 3
Декларация по чл. 12, т. 3
ГАЛЯ ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА - член 03.10.2012 - 31.12.2016 Декларация по чл. 12, т. 1
Декларация по чл. 12, т. 2
ГЕОРГИ АРАХАНГЕЛОВ ШОПОВ - член 03.10.2007 - 03.10.2012 Декларация по чл. 12, т. 2
Декларация по чл. 12, т. 3
Декларация по чл. 12, т. 4
ГЕОРГИ ТОДОРОВ ГАТЕВ - член 03.10.2007 - 03.10.2012 Декларация по чл. 12, т. 2
ДАНИЕЛА ПЕТРОВА КОСТОВА - член 03.10.2012 - 31.12.2016 Декларация по чл. 12, т. 1
Декларация по чл. 12, т. 2
ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ УЗУНОВ - член 03.10.2012 - 31.12.2016 Декларация по чл. 12, т. 1
Декларация по чл. 12, т. 2
Декларация по чл. 12, т. 3
ЕЛЕНА ЛЮБОМИРОВА МИТОВА-СТОЯНОВА - член 03.10.2007 - 03.10.2012 Декларация по чл. 12, т. 2
Декларация по чл. 12, т. 4
ЕЛКА ЖИВКОВА АТАНАСОВА - член 03.10.2012 - 31.12.2016 Декларация по чл. 12, т. 1
Декларация по чл. 12, т. 2
Декларация по чл. 12, т. 3
ИВАН ВЪЛКОВ КОЛЕВ - член 03.10.2007 - 03.10.2012 Декларация по чл. 12, т. 2
ИВАН ИВАНОВ ДИМОВ - член 03.10.2007 - 29.10.2009 Декларация по чл. 12, т. 2
КАЛИН ИВАНОВ КАЛПАКЧИЕВ - член 03.10.2012 - 31.12.2016 Декларация по чл. 12, т. 1
Декларация по чл. 12, т. 2
Декларация по чл. 12, т. 2
Декларация по чл. 12, т. 3
Декларация по чл. 12, т. 3
КАМЕН ВАСИЛИЕВ ИВАНОВ - член 03.10.2012 - 31.12.2016 Декларация по чл. 12, т. 1
Декларация по чл. 12, т. 2
Декларация по чл. 12, т. 3
Декларация по чл. 12, т. 3
КАМЕН ДОБРИНОВ СИТНИЛСКИ - член 03.10.2012 - 31.12.2016 Декларация по чл. 12, т. 1
Декларация по чл. 12, т. 2
КАРОЛИНА НЕДЕЛЧЕВА МИХАЙЛОВА - член 03.10.2012 - 31.12.2016 Декларация по чл. 12, т. 1
Декларация по чл. 12, т. 2
КОСТАДИНКА АТАНАСОВА НАУМОВА - член 03.10.2007 - 03.10.2012 Декларация по чл. 12, т. 2
МАГДАЛЕНА АТАНАСОВА ЛАЗАРОВА - член 03.10.2012 - 31.12.2016 Декларация по чл. 12, т. 1
Декларация по чл. 12, т. 2
МАРИЯ ВАСИЛЕВА КУЗМАНОВА - член 03.10.2012 - 31.12.2016 Декларация по чл. 12, т. 1
Декларация по чл. 12, т. 2
Декларация по чл. 12, т. 3
Декларация по чл. 12, т. 3
МАРИЯНА НИКОЛОВА ДУНДОВА - член 03.10.2007 - 03.10.2012 Декларация по чл. 12, т. 2
МАЯ СОТИРОВА КИПРИНСКА - член 03.10.2007 - 03.10.2012 Декларация по чл. 12, т. 2
Декларация по чл. 12, т. 3
Декларация по чл. 12, т. 4
МИЛКА ЗДРАВКОВА ВАРНОВА - ИТОВА - член 03.10.2012 - 31.12.2016 Декларация по чл. 12, т. 1
Декларация по чл. 12, т. 2
Декларация по чл. 12, т. 3
Декларация по чл. 12, т. 3
МИХАИЛ ГЕОРГИЕВ КОЖАРЕВ - член 03.10.2012 - 31.12.2016 Декларация по чл. 12, т. 1
Декларация по чл. 12, т. 2
Декларация по чл. 12, т. 3
Декларация по чл. 12, т. 3
Декларация по чл. 12, т. 3
Декларация по чл. 12, т. 3
НЕЗАБРАВКА ИВАНОВА СТОЕВА - член 03.10.2012 - 31.12.2016 Декларация по чл. 12, т. 1
Декларация по чл. 12, т. 2
Декларация по чл. 12, т. 2
Декларация по чл. 12, т. 3
НЕСТОР ДРАГОМИРОВ НЕСТОРОВ - член 20.07.2011 - 03.10.2012 Декларация по чл. 12, т. 1
ПЕНКА МАРИНОВА НАЙДЕНОВА - член 03.10.2007 - 03.10.2012 Декларация по чл. 12, т. 2
Декларация по чл. 12, т. 3
ПЕТЪР КОСТАДИНОВ СТОЯНОВ - член 03.10.2007 - 03.10.2012 Декларация по чл. 12, т. 2
Декларация по чл. 12, т. 3
ПЛАМЕН ИВАНОВ СТОИЛОВ - член 03.10.2007 - 03.10.2012 Декларация по чл. 12, т. 2
РАДКА ВАРАДИНОВА ПЕТРОВА - член 03.10.2007 - 03.10.2012 Декларация по чл. 12, т. 2
Декларация по чл. 12, т. 3
Декларация по чл. 12, т. 3
РУМЕН ВЪЛКОВ БОЕВ - член 03.10.2012 - 31.12.2016 Декларация по чл. 12, т. 1
Декларация по чл. 12, т. 2
Декларация по чл. 12, т. 3
РУМЕН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ - член 03.10.2012 - 31.12.2016 Декларация по чл. 12, т. 1
Декларация по чл. 12, т. 2
СВЕТЛА ДИМИТРОВА ПЕТКОВА - член 03.10.2012 - 31.12.2016 Декларация по чл. 12, т. 1
Декларация по чл. 12, т. 2
Декларация по чл. 12, т. 3
СВЕТЛА СЛАВЕВА ДАНОВА - член 03.10.2007 - 03.10.2012 Декларация по чл. 12, т. 2
СОНЯ НИКОЛОВА НАЙДЕНОВА - член 03.10.2012 - 31.12.2016 Декларация по чл. 12, т. 1
Декларация по чл. 12, т. 2
СРЕБРИНА ПЕТРОВА ХРИСТОВА-ДОЧЕВА - член 03.10.2007 - 22.10.2009 Декларация по чл. 12, т. 2
СТЕФАН ИВАНОВ ПЕТРОВ - член 03.10.2007 - 03.10.2012 Декларация по чл. 12, т. 2
Декларация по чл. 12, т. 3
СТОЙКО КОЛЕВ СТОЕВ - член 03.10.2007 - 20.10.2009 Декларация по чл. 12, т. 2
ЦВЕТАНКА КРЪСТЕВА ТАБАНДЖОВА - член 03.10.2007 - 03.10.2012 Декларация по чл. 12, т. 2
Декларация по чл. 12, т. 3
Декларация по чл. 12, т. 3
Декларация по чл. 12, т. 4
ЦОНИ СТОЯНОВ ЦОНЕВ - член 03.10.2007 - 03.10.2012 Декларация по чл. 12, т. 2
ЮЛИАНА ГЕНЧЕВА КОЛЕВА - член 03.10.2012 - 31.12.2016 Декларация по чл. 12, т. 1
Декларация по чл. 12, т. 2
ЮЛИЯ ЕМИЛОВА КОВАЧЕВА - член 03.10.2012 - 31.12.2016 Декларация по чл. 12, т. 1
Декларация по чл. 12, т. 2
Декларация по чл. 12, т. 3
Декларация по чл. 12, т. 3
ЯСЕН ТОДОРОВ ТОДОРОВ - член 03.10.2012 - 31.12.2016 Декларация по чл. 12, т. 1
Декларация по чл. 12, т. 2
Декларация по чл. 12, т. 3
Декларация по чл. 12, т. 3
Декларация по чл. 12, т. 3
Декларация по чл. 12, т. 3
Декларация по чл. 12, т. 3
Декларация по чл. 12, т. 3