АРХИВ
Име Мандат Декларация
АНА ИВАНОВА КАРАИВАНОВА-ДАВИДОВА - главен инспектор 19.12.2007 - 01.04.2015 Декларация по чл. 12, т. 2
АЛБЕНА ЙОРДАНОВА КУЗМАНОВА - инспектор 19.01.2012 - 14.03.2016 Декларация по чл. 12, т. 2
Декларация по чл. 12, т. 3
Декларация по чл. 12, т. 3
АЛБЕНА КИРИЛОВА КОСТОВА - инспектор 19.01.2012 - 14.03.2016 Декларация по чл. 12, т. 2
АЛЕКСАНДЪР БОЖИДАРОВ МУМДЖИЕВ - инспектор 19.12.2007 - 19.01.2012 Декларация по чл. 12, т. 2
Декларация по чл. 12, т. 2
АНИТА БОГОМИЛОВА МИХАЙЛОВА - инспектор 19.12.2007 - 19.01.2012 Декларация по чл. 12, т. 2
ВАСИЛ ЦВЕТАНОВ ПЕТРОВ - инспектор 30.05.2008 - 19.01.2012 Декларация по чл. 12, т. 2
ВЕСЕЛА СТОЯНОВА НИКОЛОВА - инспектор 19.01.2012 - 13.03.2016 Декларация по чл. 12, т. 2
Декларация по чл. 12, т. 3
ДИМАНА НИКОЛОВА ЙОСИФОВА - инспектор 23.04.2012 - 13.03.2016 Декларация по чл. 12, т. 1
Декларация по чл. 12, т. 2
Декларация по чл. 12, т. 3
ЕЛКА ХРИСТОВА ПЕНЧЕВА - инспектор 19.12.2007 - 19.01.2012 Декларация по чл. 12, т. 2
ЗАХАРИНКА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА - инспектор 19.01.2012 - 13.03.2016 Декларация по чл. 12, т. 2
ЛЮБОМИР ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ - инспектор 19.01.2012 - 13.03.2016 Декларация по чл. 12, т. 2
МАРИЯ ВАСИЛЕВА КУЗМАНОВА - инспектор 19.12.2007 - 19.01.2012 Декларация по чл. 12, т. 2
МИЛКА ЗДРАВКОВА ВАРНОВА-ИТОВА - инспектор 19.12.2007 - 19.01.2012 Декларация по чл. 12, т. 2
МОНИКА ГЕОРГИЕВА МАЛИНОВА - инспектор 19.01.2012 - 13.03.2016 Декларация по чл. 12, т. 2
НЕЗАБРАВКА ИВАНОВА СТОЕВА - инспектор 30.05.2008 - 19.01.2012 Декларация по чл. 12, т. 2
ПЕТЪР ИЛИЕВ РАЙМУНДОВ - инспектор 19.01.2012 - 13.03.2016 Декларация по чл. 12, т. 2
ПЕТЪР КИРИЛОВ МИХАЙЛОВ - инспектор 19.12.2007 - 19.01.2012 Декларация по чл. 12, т. 2
СВЕТЛАНА ГЕОРГИЕВА БОШНАКОВА - инспектор 19.01.2012 - 13.03.2016 Декларация по чл. 12, т. 2
Декларация по чл. 12, т. 3
СВЕТЛИН ЕМИЛОВ СТЕФАНОВ - инспектор 19.12.2007 - 19.01.2012 Декларация по чл. 12, т. 2
ЯНКА СТОЯНОВА ГОЧЕВА - инспектор 19.01.2012 - 13.03.2016 Декларация по чл. 12, т. 2
Декларация по чл. 12, т. 3
ЯСЕН ТОДОРОВ ТОДОРОВ - инспектор 19.12.2007 - 19.01.2012 Декларация по чл. 12, т. 2