АРХИВ

Име Мандат Декларация
ВАЛЕРИЙ ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ - председател 07.04.2005 - 31.12.9999 Декларация по чл. 12, т. 2
ЛИДИЯ ПЕТКОВА РУМЕНОВА - председател 07.05.2014 - 07.05.2014 Декларация по чл. 12, т. 1
Декларация по чл. 12, т. 2
ВАЛЕРИ ИВАНОВ АПОСТОЛОВ - зам.-председател 13.04.2005 - 31.12.9999 Декларация по чл. 12, т. 2
ГОРИЦА НИКОЛОВА ГРЪНЧАРОВА-КОЖАРЕВА - член 13.04.2005 - 13.04.2011 Декларация по чл. 12, т. 2
ГОРИЦА НИКОЛОВА ГРЪНЧАРОВА-КОЖАРЕВА - член 14.04.2011 - 31.12.9999 Декларация по чл. 12, т. 1
Декларация по чл. 12, т. 1
Декларация по чл. 12, т. 2
Декларация по чл. 12, т. 2
ГОРИЦА НИКОЛОВА ГРЪНЧАРОВА - член 17.06.2014 - 17.06.2014
ДИЛЕТА ИВАНОВА КАСАБОВА - ТОКАТЛИЯН - член 17.06.2014 - 17.06.2014 Декларация по чл. 12, т. 1
Декларация по чл. 12, т. 2
ЕВГЕНИЯ ПЕТРОВА ПЕНКОВА-ПАНТЕЛЕЕВА - член 13.04.2005 - 07.04.2012 Декларация по чл. 12, т. 2
ЕВГЕНИЯ ПЕТРОВА ПЕНКОВА - ПАНТАЛЕЕВА - член 17.06.2014 - 17.06.2014 Декларация по чл. 12, т. 1
Декларация по чл. 12, т. 2
ЕРДЖАН САЛИЕВА АЛКОВА - член 13.04.2005 - 07.04.2012 Декларация по чл. 12, т. 2
ЗЛАТИНА АНТОНОВА РУСЕВА - член 17.06.2014 - 17.06.2014 Декларация по чл. 12, т. 1
Декларация по чл. 12, т. 2
КАДИР ДЖЕЛИЛ КАДИР - член 13.04.2005 - 16.03.2009 Декларация по чл. 12, т. 2
КОСТА ГЕОРГИЕВ КОСТОВ - член 13.04.2005 - 07.04.2012 Декларация по чл. 12, т. 2
ЛИДИЯ ПЕТКОВА РУМЕНОВА - член 28.05.2009 - 07.04.2012 Декларация по чл. 12, т. 2
МАРГАРИТА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА - член 07.04.2011 - 31.12.9999 Декларация по чл. 12, т. 1
Декларация по чл. 12, т. 2
МИГЛЕНА АНТОНОВА ПАВЛОВА - член 07.04.2011 - 31.12.9999 Декларация по чл. 12, т. 1
Декларация по чл. 12, т. 2
МИРА ПЕТРОВА ПЕТРОВА - член 07.04.2011 - 31.12.9999 Декларация по чл. 12, т. 1
Декларация по чл. 12, т. 2
МУСТАФА ЮСНИ ЗАНКОВ - член 17.06.2014 - 17.03.2015 Декларация по чл. 12, т. 1
Декларация по чл. 12, т. 2
РУМЯНА ДЕНЕВА ГЕОРГИЕВА - член 13.04.2005 - 07.04.2012 Декларация по чл. 12, т. 2
СВИЛЕНА САШКОВА СИМЕОНОВА - член 13.04.2005 - 07.04.2012 Декларация по чл. 12, т. 2
СНЕЖИНА ВЕНЦИСЛАВОВА ЧИПЕВА - член 13.04.2005 - 07.04.2012 Декларация по чл. 12, т. 2
СТЕФКА ВЪЛЕВА МИХАЙЛОВА - член 17.06.2014 - 17.06.2014 Декларация по чл. 12, т. 1
Декларация по чл. 12, т. 2
ТОДОР ДИМИТРОВ ШОПОВ - член 14.04.2011 - 00.00.0000 Декларация по чл. 12, т. 1
Декларация по чл. 12, т. 2
ТОМА МАРИНОВ ДОНЧЕВ - член 17.06.2014 - 17.06.2014 Декларация по чл. 12, т. 1
Декларация по чл. 12, т. 2
Декларация по чл. 12, т. 3
ХЮСЕИН НИЯЗИ ЧАУШ - член 13.04.2005 - 07.04.2012 Декларация по чл. 12, т. 2
ШИРИН САБРИ ИСМАИЛ - член 17.06.2014 - 17.06.2014 Декларация по чл. 12, т. 1
Декларация по чл. 12, т. 2