ПОДАДЕНИ ДЕКЛАРАЦИИ
Име Декларация
ЮЛИЯ РАЧЕВА НЕНКОВА - председател Декларация по чл. 12, т. 1
Декларация по чл. 12, т. 2
ДИМИТЪР ИВАНОВ КЮМЮРДЖИЕВ - зам.-председател Декларация по чл. 12, т. 1
Декларация по чл. 12, т. 2
АННА ГЕОРГИЕВА ЯНЕВА - член Декларация по чл. 12, т. 1
Декларация по чл. 12, т. 2
ГЕОРГИЦА ПЕТРОВА СТОЯНОВА - член Декларация по чл. 12, т. 1
Декларация по чл. 12, т. 2
КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ ВИТАНОВ - член Декларация по чл. 12, т. 1
Декларация по чл. 12, т. 2
КРАСИМИР ЙОРДАНОВ ЗАФИРОВ - член Декларация по чл. 12, т. 1
Декларация по чл. 12, т. 2
ПЛАМЕН ВЕСЕЛИНОВ КИРОВ - член Декларация по чл. 12, т. 1
Декларация по чл. 12, т. 2